KONTO HOS RETRADERegistrera dig
Välj "Skapa konto" och fyll i registreringsformularet för att skapa ett konto. Använd din mailadress som användarnamn. Registrering kräver giltig moms/organisationsnummer. Informationen ska vara korrekt. Faktura kan ej ändras efter ett köp.

När du har bekräftat att informationen stämmer är du registrerat, men dina upplysningar ska genom manuell verificering innan kontot aktiveras. Du kommer motta ett e-mail där vi ber dig bekräfta din mailadress, och ett nytt när kontot är aktiverat.

Logga in
Knappa in din mailadress och lösenordet du valde då du registrerade dig.

"Mitt Konto"
Under "Mitt Konto" hittar du din profil/personalia, dina order och orderstatus, samt auktionsövervakare och auktionsvarslare. Du kan även ändra ditt lösenord.

Du kan handla från säljare i alla nordiska länder med samma konto, om du har registrerat dig som företag med giltig momsnummer. Vi har i januari 2016 slått ihop våra databaser, och köpare som tidigare var registrerade som företag på ett land och privat i ett annat, har nu bara företagskonto.

BETALNING, AVGIFTER OCH MOMS

Betalning
Er du budledare vid auktionsslut, och reservationspris är uppnått, har du vunnit budrundan. Du kommer få e-mail från oss som bekräftar detta samma dag. Om säljaren accepterar ett bud under reservationspris, kommer detta bekräftas i loppet av 24 timmar.

Faktura med 5 dagers betalningsfrist från fakturadatum får du på e-mail från Lindorff påföljande dag.

Alla köp via Retrade betalas pr faktura.


Avgifter
Retrades kommission är inkluderat i ditt bud.
På några auktioner kan det tillkomma en hanteringsavgift. Denna är tydlig angiven på varje auktion och visas på sidan där du bekräftar ditt bud.
Betalningsomkostnader tillkommer på varje faktura.
Alla avgifter och MOMS på dessa specificeras på faktura.


Sen/utebliven betalning
Där betalningsfrist på 5 dagar ej överhålls annulleras ordern. Budgivarens konto stängs och ny faktura på normalförlustsersättning på 10% av vinnarbudet - (min SEK 1000 max SEK 10 000) skickas budgivaren.

MOMS
Alla summar presenteras ex MOMS. MOMS tillkommer på alla köp där köparen är registrerad i samma land som säljaren. MOMS tillkommer på alla norska auktioner, med undantag av fordon registrerade i Norge. MOMS på avgifter tillkommer där köparen är registrerad i samma land som säljaren.

På objekter fritagna för MOMS, tillkommer MOMS bara på avgifter. Om du önskar att räkna ut vilken MOMS som tillkommer på kommissionen, använd våran kalkulator-link, då denna är beroende av budet.

Finansiering
Om ett köp ska finansieras av et finansieringsbolag eller en bank, ber vi dig ha finansieringen redo innan auktionens slut. Försäkra dig om att finansieringen/lånet är stort nog till att täcka köpesumman. Så snart du har fått bekräftat att du är budvinnare, kontakta Retrade med kontaktinformation till finansieringsbolaget.

Export
Företag registrerade i annat land än säljare av objektet, mottager faktura utan MOMS. Vid export av objekt från Norge ska MOMS betalas in, men kan återbetalas från säljare om tillräcklig dokumentation på export föreligger. Denna ordningen gäller kun utländska företag med giltigt VAT-nummer registrerat utanför Norge, och inte på köp från det norska Försvaret eller Statoil. Det skickas inga fakturor utan MOMS på norska objekt.

NB!
Vid alla köp från Statoil,måste köparen själv söka myndigheterna om återbetalning av MOMS efter export. Se Export (engelska).

BUDGIVNING, AUTOBUD OCH RESERVATIONSPRISBudgivning
Passa på att du är inloggad.
Du ser nu hur lång tid det är kvar av auktionen, produktets reservationspris, budsteg och gällande högsta bud. Ledande bud visas i eget felt. I alla auktioner rangeras buden efter storlek på budbeloppet och tidpunkt för budet. Alla auktioner har ett definerat minsta budsteg. Alla bud är juridisk bindande. Bud under reservationspris är bindande för budgiver t.o.m 24 timmar efter auktionens slut (klockslag). Budgivaren får besked inom 24 timmer om budet accepteras.

"Lägg bud"
När du har tryckt "Lägg bud", kommer du till en bekräftelsessida, där du bekräftar ditt bud och evt. autobud. Ditt bud markeras med gul färg i budhistoriken när du är innloggad. OBS! Vid autobud under reservationspris fungerar reservationspriset som ett motbud och gällande bud kommer höjnas till ditt maxbud eller reservationspris.

Autobud
Lägg summan du max vill bjuda i Autobud-fältet och tryck på Lägg Bud. Autobudfunktionen registrerar det högste beloppet du vill ge och höjner automatisk ditt bud med minsta tillåtna bellopp varje gång någon lägger ett bud över ditt gällande bud, tills ditt maxbud är nått. Du kommer motta ett mail när någon lägger ett bud högre än ditt maxbud.

OBS! Om du väljar att lägga Autobud för ett objekt där reservationspris ej är uppnådd, kommer reservationspriset fungera som ett motbud, och därmed kommer ditt bud höjnas mot reservationsprisen.

- Ditt maxbud är under reservationspris: Gällande bud kommer vara ditt maxbud. - Ditt maxbud är över reservationspris: Gällande bud kommer vara lik reservationspris.
Autobud markeras med en stjärna (*).
Om du önskar ändra ditt autobud / lägga till ett autobud i en auktion där du är budledare, måste autobudet vara minst ett budsteg högre än ditt gällande bud.

Budgivning i de sista minuten
Om ett bud är mottagit inom de sista fem minuten av en auktion, forlängs auktionen automatiskt med fem nya minuter, från den tidpunkt när budet blev mottagit.

Reservationspris
Alla auktioner har ett reservationspris. Om budsumman är lik eller högre än reservationspriset, säljs produkten. Om budet är under reservationspris, har säljaren 24 timmer på sig till att meddela till budgivaren om budet accepteras.

Överbudt
När någon ger ett högre bud än ditt, blir du informerat om detta på e-mail. Detta gäller ej för bud under reservationspris.

Om du reagerar på at någon omedelbart byr över dig, har denna mest sannolikt lagt in ett AutoBud (markerat med stjärna). Se eget punkt om autobud. Inne på den detaljerade visningen av ett produkt hittar du full budhistorik. Alla bud är identifiserade med budgivarens kundnummer.

HÄMTNING AV BETALT OBJEKT


Objektet hämtas på lokation uppgett i auktionsannonsen.
Kontaktinformation till säljare kommer bli skickat på e-post när betalning av faktura är registrerat hos Lindorff. Säljaren ska ej kontaktas innan detta. Köparen och säljaren avtalar direkt alla detaljer kring utlämningen.

All avhämtning och frakt av betalda objekt arrangeras och bekostas av köparen. Köparen måste själv ta kontakt med önskat transportbolag. Från avtald övertagelsestidpunkt, har budgivaren ansvaret för objekten, och ska från denna tidpunkt själv ordna försäkring av objekten.

OBS: Utlämning sker bara vid uppvisning av utlämningsbekräftelsen. Försäkra dig därför om att et ev transportbolag får en kopia av denna. Vid köp av fordon / objekt som ska omregistreras, avtal med säljare hur detta ska arrangeras innan hämtning.

Hämtningsfrist 21 dagar efter avslutat auktion
Om objekten ej är hämtat innan 21 dagar efter auktionsavslut, upphävs avtalet och säljaren kan sälja objekten igen eller disponera över det på annat sätt. Se villkoren för detaljer.

VILLKOR OCH AUKTIONSREGLERVi ber dig läsa igenom villkoren innan du köper på Retrade. När du bekräftar ett bud på Retrade så betyder det att du har accepterat och godkänt villkoren och förstår auktionsreglerna.

Då du kan handla från säljare i flera laänder, ber vi dig läsa de särskilda villkoren för varje land under.

Vi reserverar oss för ev felskrivningar.

Allmänna villkor:

1. Registrering
Du måste registrera dig för att få köpa hos Retrade. Registreringen är gratis och utan förpliktelser för dig. Upplysningarna lagras säkert och är inte tillgängliga för obehöriga personer. Så fort du har läst igenom villkoren, accepterad dom och registrerat dessa så kan du lägga bud på produkter hos Retrade. Du väljer själv användarnamn och lösenord när du registrerar dig. Genom att fylla i formuläret bekräftar du att du har gett korrekta upplysningar om dig själv eller företag. Om upplysningarna är felaktiga eller om de kommer att ändra sig i framtiden så är du förpliktigad att underrätta Retrade med korrekta upplysningar genom att ändra din profil på Mitt Konto. Falsk order eller budgivning kommer att polisanmälas.

För att kunna registrera dig som köpare måste du ha rätt att ingå juridiskt bindande avtal för produkter på www.retrade.se, och du måste ha fyllt 18 år. Lagt bud är bindande. Bedrägeri, dokumentförfalskning och annan kriminell verksamhet riskerar straffrättslig påföljd.

2. Personskydd och databehandling
När du har vunnit en auktion så vidareförmedlar Retrade de betalningsdata som är registrerade hos oss till Säljare samt vår fakturapartner Lindorff.

Genom att acceptera villkoren hos Retrade har du gett tillåtelse att låta Retrade använda dina/företagets personliga upplysningar i enlighet med lag om personskydd.

Retrade är ansvarig för alla personliga upplysningar du uppger, eller som vi mottagit i samband med att du lägger ett bud eller besöker vår marknadsplats. Retrade kommer under inga omständigheter att överlämna dina person- eller företagsupplysningar till tredjepart. Genom att registrera sig hos Retrade ger du företaget tillåtelse att använda din e-postadress till att skicka marknadsföring om företaget och våra auktioner. Du kan dock reservera dig mot att få denna information i anmälningsformuläret. Du har vid förfrågan rättighet att få veta vilka upplysningar vi har registrerat om dig, och du har rättighet att få dessa raderade, kontakta isåfall kundservice@retrade.se

3. Auktionsregler
Innan du deltar i en auktion hos Retrade måste du försäkra dig om att du förstår hur auktionerna hos Retrade går till genom att läsa auktionsreglerna (ligger under Infocenter). Vid behov kan auktionsreglerna ändras. Därför måste du hålla dig uppdaterad på innehållet i auktionsreglerna.

a) Bud
Alla lagda bud i alla auktioner är juridiskt bindande för budgivare . Detta innebär att placeringen av ett bud via ditt konto hos Retrade (lagt antingen av dig eller andra som disponerar ditt konto) ej kan tillbakakallas från auktionen efter att det är lagt, och att budet är juridiskt bindande. Om ditt bud är vinnarbud så har ett avtal mellan dig och säljaren ingåtts när auktionen stänger.

Bud lägre än reservationspris
Alla bud är juridisk bindende. Detta gäller t.o.m. 24 timmar efter auktionens sluttid (klockslag). Budgivaren får besked inom 24 timmar om budet blir accepterat. Om säljaren väljer att acceptera det högsta budet anses ett avtal vara ingått mellan dig och säljaren. Lindorff sänder då faktura nästa bankdag.

b) Avböja bud
Det står säljaren fritt att avböja varje enskilt vinnarbud.

c) Stängning av auktion
Retrade förbehåller sig rätten att stänga möjligheten att sälja vid given tidpunkt.

d) Utesluta oseriösa användare
Retrade förbehåller sig rätten att utestänga oseriösa användare, att avlägsna auktioner och avlägsna bud.

e) Betalning
Betalning sker per faktura från Lindorff.

Om fakturerat belopp ej är betalt inom 5 dagar beräknat från fakturadatumet, anses detta som ett väsentligt brott av ingått avtal i enlighet med Retrades villkor, och köpet hävs/annulleras utan varsel. Vid hävning/annullering förpliktar sig budgivaren at betala normalförlustersättning på 10% av budsumman, dock minimum 1000 kr och maximum 10000 kr. Produkten får ej hämtas innan din betalning är registrerad.

f) Fakturapartner
Lindorff sköter hela betalnings och fakturaadministrationen åt Retrade och säljaren.

g) Upphämtning av betalt objekt:
Köparen bekostar alla utgifter i samband med hämtning och frakt. Detta gäller även vid eventuell annullering av köpet. När betalning är registrerat, skickas en utlämningsbekräftelse till köparen, med kontaktinformation till säljare. Då förbinder sig budgivare att avtala tid med säljare för övertagning av objektet. OBS! Medtag denna bekräftelse vid uthämtning. Använder du en extern transportör skall transportören medtaga en kopia på bekräftelsen.

Objektet godkänns vid uthämtning. När köparen sänder en transportör/tredjepart anses objektet som godkänt vid överlämnandet av varan.

När Lindorff registrerat köparens betalning kommer köparen få information om var objektet kan hämtas och vem han ska kontakta. Han måste då omedelbart kontakta säljaren för att ordna tid och plats för hämtning av objektet. Innehav av objektet överförs då också till köparen. Köparen uppmanas att försäkra objektet så fort han får kännedom om var det finns. Säljaren står dock för omkostnader och risker gällande objektet till den dag köparen och säljaren är överens om att objektet ska hämtas. Om köparen och säljaren inte ingår avtal om upphämtning, går ansvaret för objektet över till köparen vid den tidpunkt då säljaren har meddelat köparen via dennes registrerade e-post, men senast 21 dagar efter att köparen, på samma e-postadress, mottagit meddelande om han vunnit auktionen.

Om objektet inte hämtas inom 10 dagar efter att tidsfristen utlöpt, anses detta som avtalsbrott. Säljaren och / eller Retrade kan då skicka meddelande till köparen på dennes registrerade e-post med besked om att objekt som inte hämtas inom ytterligare 10 dagar, där vinnarbudet överstiger SEK 20 000 (exkl moms) utan varsel kommer att läggas ut på ny auktion. Försäljningspriset på en sådan ny auktion ska först täcka säljarens och Retrades omkostnader, inklusive men inte begränsat till, förvaring, hantering, administration och liknande. Överskottet överförs till ursprunglig köpare.

Vid underlåtenhet att hämta objekt, med vinnande bud under SEK 20 000 exkl moms, har säljaren rätt att förfoga över objektet som det passar honom, inklusive men inte begränsat till, att skrota eller lägga upp det på ny auktion. En köpare som underlåter att hämta objektet har inga krav på säljaren eller Retrade, heller inga anspråk på del av priset vid återförsäljning.

h) Avgifter
Retrades kommission är inkluderade i budet. Hanteringsavgifter tilkommer på några auktioner. Dessa är tydlig presenterade på auktionen och på budbekräftelsessidan. Moms på kommission och avgifter er specificerade på fakturan. På objekt som säljes utan moms tillkommer endast moms på avgifter.

i) Moms
Priser och bud presenteras på sidan exklusive moms. På produkter som säljs från svenska säljare till svenska köpare tillkommer moms.

Företag med giltigt momsnummer, registrerade i ett annat land än där auktionen hålls, kommer att faktureras utan lokal moms.

Registrerade som ej tillhör EU-land förpliktar sig att skicka in fullständiga exportdokumentation till säljaren omedelbart efter export.Konton som inte uppfyller detta villkor kommer att stängas av från samtliga Retrade sajter.

Köpare, registrerade som privatperson, faktureras alltid med moms och kan inte få momsen återbetald. Inte heller vid export.

j) Budkartell
Det är inte tillåtet med samarbete som begränsar konkurrensen i enlighet med konkurrenslagen(6§). Se vidare på http://www.kkv.se/t/Page____515.aspx

k) Utropspris
Alla auktioner har ett utropspris. Utropspris är det minsta möjliga bud som går att lägga på en auktion.

l) Auktionsstart / -slut
Alla auktioner har en starttid och en sluttid. Budgivning är bara tillåtet under denna period. Om ett bud har mottagits under de 5 sista minuterna av en auktion så förlängs auktionen automatiskt med 5 nya minuter från det sist mottagna budet. Säljaren bestämmer start och sluttid på auktionen.

m) Budökning
Alla auktioner har fastställd budökning (budsteg). Du måste alltid ge ett bud som motsvarar en budökning (budsteg) när du bjuder.

4. Retrades roll
Retrade kan inte hållas ansvarig för presentationen av de produkter som erbjuds till försäljning av säljaren. Retrade har inte kontroll över eller ansvar för kvalitet, säkerhet eller lovlighet av de produkter som auktioneras ut. Retrade är själva inte part i någon av auktionerna och erbjuder bara de tekniska möjligheterna, samt är en marknadsplats där auktionerna blir genomförda.

Retrade förbehåller sig rätten till att stänga auktioner före avslut, till att förlänga auktioner, till att återkalla eller radera beskrivningar där vi har tvingande juridiska eller tekniska grunder för att göra detta. (Inklusive tekniska problem uppfattade av Retrade, en säljare eller på internet). I den möjlighet som det är praktiskt möjligt, kommer vi ge en rimlig förhandsvarning angående ovan beskrivna åtgärder som ämnas genomföras av Retrade. Det kan också förekomma tillfällen då denna nättjänst blir otillgänglig antingen genom planerade eller icke planerat förutsättningar. Du tillkännager att Retrade inte är avtalsrättslig (eller på något annat sätt) förpliktigad eller behöver erbjuda eller tillgängliggöra några av auktionerna eller nättjänsterna.

Varje registrerad köpare godtar att vi har rätt att avlysa en auktion. Samtliga registrerade köpare medger att vi har rätt att inställa var och en auktion som riskerar – baserat på information mottagen från tredjeperson eller andra medlemmar – att medföra ett missbruk av detta avtal. I detta tillfälle kommer vi informera både säljaren och en eller flera budgivare om inställning av auktionen.

Retrade förbehåller sig rätten att suspendera eller stänga konton, och till att suspendera eller avsluta enskild auktion som är tillknuten ett medlemskonto som missbrukar eller verkar missbruka detta avtal, inkluderat falsk angivelse av registreringsinformation eller annat missbruk av marknadsplatsen Retrade. En person som får sitt konto suspenderat eller avslutat av Retrade kan inte registrera sig för användande av marknadsplatsen Retrade utan vårt samtycke. Vid missbruk förbehåller sig Retrade rätten till att förvara data om den avstängdes/suspenderades konto, för internt bruk. Retrade uppmärksammar att försök på olaglig verksamhet och missbruk av våra tjänster på www.retrade.se riskerar att vid straffbar aktivitet anmälas till polismyndigheter för rättslig uppföljning.

5. Retrades ansvar
I den utsträckning som det tillåts av svensk lag frånträder du varje krav mot Retrade, dess representanter och anställda som kan uppstå i förbindelse med eller i samband med varje auktion, inkluderat (men inte begränsat till) till varje krav i förbindelse med beskrivningen av försäljningsobjektet, bud, inte genomförda eller genomförda transaktioner, eller produkter erbjudna genom eller i förbindelse med varje auktion.

Retrade är inte ansvarig för ouppfyllda förpliktelser i enlighet med detta avtal, om detta kan skyllas på förhållanden som ligger utanför Retrades kontroll.

Vi är inte ansvarig för dig eller någon tredjepart för indirekta eller andra följdskador eller förluster, eller för några förluster av data, vinst, intäkter, utbyte eller omsättning, oberoende av hur skadan eller förlusten har uppstått (om antingen skadan eller förlusten skylls oaktsamhet eller avtalsbrott på detta avtal eller om det har skett på annat sätt).

Du accepterar att inte hålla Retrade ansvarig för vart och ett krav eller utgift som kan uppstå som en påföljd av avtalsbrott på detta avtal av dig eller genom ditt Retrade-konto.

6. Lagar och regler
Alla juridiska förhållanden mellan involverade parter och Retrade ska behandlas i enlighet med svensk lagstiftning.

SÄRSKILDA VILLKOR VID KÖP FRÅN SÄLJARE I OLIKA LÄNDER
Alla fakturor produceras i lokal valuta där säljaren är registrerat.
NORGE:
Moms tillkommer på alla köp, även exportköp. Moms kan återbetalas av säljaren efter export om tillräcklig dokumentation finns - med undantag för objekt där Statoil är säljare.

DANMARK: Bara budgivare registrerat med företag, med giltig organisations/VAT-nummer får lägga bud på objekt från danska säljare. Vid export krävs dokumentation for export från Danmark till köparens hemland. Denna dokumentation kan bara fås vid att använda en oavhängig fraktagent i samband med hämtningen. Denna fraktagent ska ge säljaren kopia på fraktbrev vid hämtning.

VANLIGA FRÅGOR

1. Hur registrerar jag mig som köpare på Retrade?
Du behöver ett giltig momsnummer / företag för att öppna konto på Retrade. Tryck på Registrera dig i menyn överst på sidan, fyll i den information som efterfrågas. Kom ihåg att läsa igenom och godkänna villkoren för att köpa på Retrade. Konton där falsk information upptäcks blockeras, och om det är misstanke om identitetsstöld polisanmäls detta.

2. Jag får felmeddelande när jag registrerar mig?
Normalt talar felmeddelanden om att det är någon information som saknas vid registreringen. Kom ihåg att bekräfta med ditt lösenord varje gång du gör en ändring. Om du fortfarande får samma felmeddelande ber vi dig att öppna ett nytt internet-fönster och försöka igen. Telefonnummer och organisationsnummer skrivs sammanhängande utan mellanrum eller bindestreck. Lösenordet bör vara på minst 6 tecken.

3. Jag har registrerat mig men kan inte logga in?
Alla nya registreringar skall godkännas av Retrade. Du kommer att få ett e-postmeddelande så snart ditt konto är aktiverat. Detta sker senast dagen efter din registrering, men alla nya konton som upprättas före kl 14:00 varje vardag, får ett e-postmeddelande innan kl 14:00 samma dag varje och kommer ha möjlighet att delta i auktionerna. Om du ej kan se att ha mottagit mails, kom ihåg at se i ditt spamfilter / skräppost - speciellt om du har hotmail / live-mailadress. Om du vet att ditt konto är öppen men får meddelande om fel lösenord kan du ha lagt in fel information tidigare som har blivit sparat i webbläsaren. Prova att å radera historiken i webbläsaren innan du loggar in igen.

4. Jag har fått meddelande om att mitt konto är blockerat?
Om du nyligen registrerat ett konto ska det godkännas före aktivering (se fråga 3). Vi ber dig också se efter om du fått ett e-postmeddelande från oss angående aktivering av konto. Om du har registrerat dig en längre tid tillbaka, beror en blockering av kontot normalt på att reglerna och villkoren inte har uppfyllts eller att vi har felaktiga kontaktuppgifter om dig. Skicka gärna ett e-postmeddelande till kundservice@retrade.se för mer information.

5.Jag får felmeddelande när jag försöker lägga bud?
Om du får meddelandet "Du har ej tillgång till denna auktionen" betyder detta att du inte har rättighet till att ta del i den aktuella auktionen. Efter 1 maj 2017 kan bara företag ta del i auktionerna. Har du tidigare varit registrerat som privat köpare, men har ett företag, uppgraderar vi gärna kontot för dig - skicka ett mail till support@retrade.eu med företagsinformation och giltig momsnummer. 6. Hur hittar jag mer information om en produkt?
Till varje produkt hittar du detaljerat information. För större och fler bilder klickar du "Fler bilder." Du kan även läsa Teknisk Bedömning och andra dokument, om produkten har dessa. Om du har konkreta frågor om en objekt, och informationen ej står i texten, kan frågan skickas på e-mail till kundservice@retrade.se. Retrade vidarebefodrar dina frågor till säljaren. Om säljaren har denna informationen, läggs den på objektet på auktionssidan.

7. Jag ser ett objekt som jag har sett tidigare komma ut på ny auktion?
I vissa fall kommer du uppleva att ett objekt som du sett på Retrade tidigare kommer ut på ny auktion. Detta förklaras av att objektet antingen inte blev sålt första gången, alternativt att den köpare som vann auktionen inte har uppfyllt villkoren för handel på Retrade. Retrade har 5 dagars betalningsfrist på samtliga fakturor. Om fakturan inte betalas inom fristen, annulleras ordern och objektet läggs ut på ny auktion. Den ursprungliga budvinnaren blockeras då från att delta på Retrades auktioner och blir fakturerad för de ursprungliga försäljningsomkostnaderna på köpet.

8. Var och hur hämtar jag produkten jag köpt?
Hämtning av produkten avtalas mellan köpare och säljare. Köparen står för alla kostnader i samband med hämtning och frakt, om inget annat har avtalats. När betalning för produkten är registrerat i vårt system så sänder vi kontaktinformation till säljaren. Produktens hemmahörighet beskrivs i produktannonsen. Uthämtning bör avtalas i god tid med säljaren så att utlämning kan förberedes. Hämtning ska ske inom 21 dagar frå auktionens slut om inte annat är avtalat med säljaren.

9. Kan jag ångra köp gjorda hos Retrade?
Alla bud är bindande. Om du är budvinnare och ej önskar genomföra handeln, kommer du faktureras med normalförlustersättning, se betalnlingsvillkor för detaljer.

10. Jag har fått en produkt som inte motsvarar beskrivningen/Teknisk Bedömning. Vad gör jag?
Kontakta kundservice@retrade.se, som skickar dig ett formular för ifyllning vid reklamation. Läs om köplag i Infocenter.

11. Hur räknar jag ut vad totalsumman på fakturan kommer att bli?
Totalsumman på fakturan kommer att vara ditt bud + fakturagebyr + ev. moms. Se punkt 12 angående moms.

12. Tillkommer alltid moms på budsumman?
Utpriser och bud visas exklusive moms. Moms tillkommer ditt bud.
På objekt där moms inte tillkommer kan du använda vår kalkulator för att räkna ut totalbelopp inklusive moms på försäljningsomkostnaderna.

Företag med giltigt momsnummer, registrerade i ett annat land än där auktionen hålls, kommer att faktureras utan lokal moms.
Registrerade som ej tillhör EU-land förpliktar sig att skicka in fullständig exportdokumentation till säljaren omedelbart efter export. Konton som inte uppfyller detta villkor kommer att stängas av från samtliga Retrade sajter. Köpare, registrerade som privatperson, faktureras alltid med moms och kan inte få momsen återbetald. Inte heller vid export.

13. På fakturan är försäljningsomkostnader specificerade?
Försäljningsomkostnader inkluderade i budet. På fakturan kommer du kunna se försäljningsomkostnader som en del av totalsumman, med moms specificerat.

14. Hur betalar jag för en produkt som jag köpt via Retrade?
Alla betalningar görs mot faktura som erhålles per e-post dagen efter avslutad auktion. När du vunnit en budgivning så får du en bekräftelse per e-post. Därefter får du en faktura från Lindorff. Betalningsfristen är 5(5) dagar från fakturadatum. Produkten får ej hämtas innan din betalning är registrerad.
Om fakturerat belopp inte är betalt inom tio (10) dagar från fakturadatum, anses detta som väsentligt brott av ingått avtal, i enlighet med Retrades villkor, och köpet hävs utan förvarning. Vid hävning förpliktar sig budgivaren att betala normalförlustersättning på 10% av budsumman. Dock minimum 1000kr och maximum 10 000kr.

15.Objektet jag har köpt skall finansieras av en bank eller finansieringsbolag?
Säkerställ att du har finansieringen klar när auktionen avslutas och skicka ett e-postmeddelande till kundservice@retrade.se med besked om vilken order det gäller, kontaktinformation till finansieringsbolaget samt fullständig fakturaadress dit fakturan ska skickas.

16. Jag har glömt mit lösenord?
Klicka på "Har du glömt ditt lösenord"? på sidan för inloggning. Skriv din e-postadress och klicka sen på "skicka lösenord". Du får nu ditt lösenord på e-mail inom kort.

17. Hur ändrar jag min adress, telefonnummer eller e-postadress?
Ändringar kan göras under "Mitt konto" när du är inloggad.

18. Jag vill inte ha information på epost från Retrade, vad gör jag?
Gå in på "Mitt konto" och ta bort krysset i fältet "Jag önskar information via e-post".

19. Vem bestämmer reservationspris?
Säljaren bestämmer reservationspris, auktionsstart och auktionsslut.

20. Vem utför Teknisk Bedömning?
Teknisk Bedömning fylls i av säljaren själv, eller av en representant för denna. Om en leverantör är använt, står detta tydlig i annonsen.

21. Vem är ansvarig för produktinformationen?
Säljaren eller representant för denna lägger in all produktinformation och har fullt ansvar för att informationen är i enlighet med produkten.

22. Mitt bud blir omedelbart slagit av ett bud daterat innan mitt bud?
Budgivaren har använt autobudfunktionen. Denna följer de samma regler för budgivning som "vanliga" bud. De bud som budbetjänten ger tidsstämplas med datum när Autobudet registrerades. För att listan över bud inte ska bli alltför lång är det alltid bara det sista autobudet som syns i listan.

23. Kan man ändra sitt autobud?
Innan ditt maxbud är nått, kan du ändra till en lägre summa. Lägg bara nytt bud i autobudfältet och bekräft detta. Nytt bud / maxbud måste vara minimum ett budsteg högre än gällande bud.

SÄLJA PÅ RETRADE

Vi erbjuder nätauktionen Retrade och det nätbaserade maskinsystemet AssetFront. För att logge in som säljare, gå till www.assetfront.com

Om du önskar att sälja, kontakta en av våra ansvariga:

SVERIGE:
Retrade / Assetfront - ny försäljning och avtal
Mats Ek - +46 (0)76 840 20 50
me@icspartner.com

Retrade / LogistikPartner Sverige:
LPS utför besiktning och värdering av maskiner och utrustning på plats hos kunden, och erbjuder även lager och förvaring av material åt kunder på anläggning i Nässjö, för försäljning på Retrade.
Läs mer om LPS här.
Kontakt:
Peter Hopstadius
Oberoende besiktnings/värderingsman förordnad av Sveriges Handelskamrar
Telefon: +46 (0) 70 638 77 71
peter@logpar.comNORGE:
Retrade / Assetfront:
Vegard Henaug - +47 90 89 88 26
vh@icspartner.com

Retrade / LogistikkPartner Norge - Logistikk og service:
Martin Steen + 47 932 80 399
martin@logpar.com

DANMARK:
Retrade / Assetfront
Kristin Blekastad: +45 28 73 10 10
lh@icspartner.com

FINLAND:
Retrade/Assetfront:
Markus Niemelä - +358 505144116
mn@icspartner.com

INTERNATIONAL:
AssetFront / Retrade
Geir Bjerkemo - +47 91627415
gb@icspartner.com

OM RETRADE

Retrade är en nätauktion för begagnad utrustning, maskiner, fordon och annat överskottsmateriell:

• Flera av de största privata och offentliga företagen och organisationerna i Norden och Baltikum använder Retrade för försäljning.
• Retrade används av köpare från hela världen


Varför är Retrade ett tryggt och lönsamt alternativ – för både köpare och säljare?

Retrade har professionell kundservice och specialkompetens:

• Internationell kundservice - Vår erfarna stab är tillgänglig för både köpare och säljare.
• Offentligt godkänt system - Det säkraste och mest stabila auktionssystemet på marknaden
• Kompetens - Inom maskinekonomi, juridik, skatt och avgifter
• Säkerhet – All fakturaadminsitration hanteras av Lindorff


Retrade har unik erfarenhet och historik:

• 100.000 genomförda auktioner, objekt har sålts till 100 land världen över
• Över 82.000 är godkända för handel via systemet


Retrade är nationellt, nordiskt och internationellt:

• Har lokal kunskap i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Baltikum – Anpassat efter lokala lagar och regler
• Genom Retrades placering i Norden har vi en unik förståelse för dessa marknader
• Med en international profil har Retrade köpare från hela världen


Retrade är en del av Asset Front:

• Marknadens ledande Surplus Management System
• Komplett objektstyrning med tilläggstjänster
• Ger säljaren 100% översikt och kontroll över försäljningsprocessen


Historik

Retrade baserar sig på en rad testprojekt som genomförts mellan 1997 och lanseringen i slutet av 2006. Projektgruppen bestod inledningsvis av personer från några av de största företagen inom bygg, anläggning, industri och offentlig sektor, bl.a. Mesta, Cramo och Norska Försvaret. Retrade etablerades därefter i Norden och Baltikum och har sedan starten genomfört över 50.000 auktioner.

Alla rättigheter till de lösningar Retrade är en del av tillhör Integrated Cooperative Solutions AS. Under paraplyet till Integrated Cooperative Solutions är Retrade också en del av Asset Front, marknadens ledande Surplus Management System.

KONTAKTA RETRADE

Frågor om objektet?
Om det inte är uppgett någon kontaktinfomation i annonsen, säljs objektet med den infomation som är gett.

Har du nyligen skapat konto? Alla nya konton godkänns av Retrade. Du kommer motta ett mail så snart ditt konto är klart. Detta sker senast nästa arbetsdag, men alla nya konton som skapas vardagar innan kl 1400 mottar ett mail innan kl 1400 samma dag och kommer ha möjiighet att ta del i auktionerna.

Frågor om avslutat auktion?
Bekräftelse på högsta bud skickas ut varje timme.
Har du högsta bud under reservationspris när en auktion är avslutat kommer du få besked inom 24 timmar om säljaren accepterar ditt bud.

Faktura skickas från Lindorff nästa arbetsdag.
När du har betalat, kan det ta 3-4 dagar innan du får bekräftelsen på mail om att avtal om hämtning kan göras.

For andra frågor, kontakta oss på e-mail:

E-mail:
E-post: support@retrade.eu