KONTO HOS RETRADERegistrera dig
Välj "Registrera dig" och fyll i detaljer om ditt företag för att skapa ett konto. Använd din mailadress som användarnamn. Registrering kräver giltig moms/organisationsnummer. Privatpersoner kan ej ta del i auktioner på Retrade. Informationen ska vara korrekt. Faktura kan ej ändras efter ett köp.

När du har bekräftat att informationen stämmer är du registrerad, men dina uppgifter ska manuellt verifieras innan kontot aktiveras. Du kommer få ett mail där vi ber dig bekräfta din mailadress och ytterligare ett mail när kontot är aktiverat.

Logga in
Skriv in din mailadress och lösenordet du valde då du registrerade dig.

"Mitt Konto"
Under "Mitt Konto" hittar du din profil, dina order och orderstatus, samt auktionsövervakare och auktionsvarslare. Du kan även ändra ditt lösenord.

Du kan handla från säljare i alla nordiska länder med samma konto, om du har registrerat dig som företag med giltig momsnummer.

BETALNING, AVGIFTER OCH MOMS

Betalning
Har du högsta bud vid avslutad auktion och reservationspris är uppnått är du budvinnare. Du kommer få mail från oss som bekräftar detta samma dag. Om säljaren accepterar ett bud under reservationspris, kommer detta bekräftas inom loppet av 24 timmar.

Samma dag får du dessutom betalningsinformation via e-post och fakturan finns då tillgänglig för nedladdning på ditt konto.

Alla köp via Retrade betalas mot faktura.

Avgifter
Retrades provision är inkluderat i ditt bud.
På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift. Denna är tydligt angiven på varje auktion och visas på sidan där du bekräftar ditt bud.
Moms och betalningsavgift (SEK 250 ) tillkommer på varje faktura.


Sen/utebliven betalning
Där betalningstid på 5 dagar ej följts annulleras ordern. Budgivarens konto stängs och ny faktura på normalförlustsersättning på 10% av vinnarbudet - (min SEK 1500 max SEK 15 000) skickas till budgivaren.

MOMS
Alla priser presenteras exklusive MOMS. MOMS tillkommer på alla köp där köparen är registrerad i samma land som säljaren. MOMS tillkommer på alla norska auktioner, med undantag av fordon registrerade i Norge. MOMS på avgifter tillkommer där köparen är registrerad i samma land som säljaren.

På objekt undantagna MOMS, tillkommer MOMS bara på avgifter.

Finansiering
Om ett köp ska finansieras av ett finansieringsbolag eller en bank, ber vi dig ha finansieringen redo innan auktionens slut. Försäkra dig om att finansieringen/lånet är stort nog till att täcka köpesumman. Så snart du har fått bekräftat att du är budvinnare, kontakta Retrade med kontaktinformation till finansieringsbolaget.

Fakturaändring
Vi kan ej göra ändringar på din faktura efter ett köp, så vänligen försäkra dig om att du har korrekt information registrerat på ditt konto. Vid flytt av order till annat registrerat företag på Retrade tillkommer en avgift på kr 500.

Export
Företag registrerade i annat land än säljare av objektet, mottager faktura utan MOMS. Vid export av objekt från Norge ska MOMS betalas in, men kan återbetalas från säljare om tillräcklig dokumentation för export föreligger. Denna ordningen gäller endast utländska företag med giltigt VAT-nummer registrerat utanför Norge, och inte på köp från Equinor. Det skickas inga fakturor utan MOMS på norska objekt.

NB!
Vid alla köp från Equinor, måste köparen själv ansöka hos myndigheterna om återbetalning av MOMS efter export. Se Export (engelska).

BUDGIVNING, AUTOBUD OCH RESERVATIONSPRISBudgivning
Se till att du är inloggad.
Du ser alltid hur lång tid det är kvar av auktionen, budsteg och gällande högsta bud. Ledande bud visas i eget fält. I alla auktioner rangordnas buden efter storlek på budbeloppet och tidpunkt för budet. Alla auktioner har ett minsta budsteg. Alla bud är juridisk bindande. Bud under reservationspris är bindande för budgivare i 24 timmar efter auktionens slut (klockslag). Om budet accepteras, kommer ett mail med bekräftelse på detta.

"Lägg bud"
När du har tryckt "Lägg bud", kommer du till en bekräftelsesida, där du bekräftar ditt bud och ev autobud. Ditt bud markeras med fet stil i budhistoriken när du är inloggad.

Reservationspris
Alla auktioner har ett reservationspris. Om budsumman är samma eller högre än reservationspriset, säljs produkten. Om budet är under reservationspris, har säljaren 24 timmar på sig att meddela budgivaren om budet accepteras.

Autobud
Lägg summan du max vill bjuda i Autobud-fältet och tryck på Lägg Bud. Autobudfunktionen registrerar det högsta beloppet du vill ge och höjer automatisk ditt bud med minsta tillåtna belopp varje gång någon lägger ett bud över ditt gällande bud, tills ditt maxbud är nått. Du kommer få ett mail när någon lägger ett bud högre än ditt maxbud.

Autobud markeras med en stjärna (*).
Om du önskar ändra ditt autobud / lägga till ett autobud i en auktion där du är budledare, måste nytt bud vara minst ett budsteg högre än gällande bud.

Budgivning under de sista fem minuterna
Om ett bud är mottaget inom de sista fem minuterna av en auktion, förlängs auktionen automatiskt med fem nya minuter, från den tidpunkt när budet blev mottaget.

Överbud
När någon ger ett högre bud än ditt, blir du informerad om detta via mail.

Om du reagerar på att någon omedelbart bjuder över dig, har denna mest sannolikt lagt in ett AutoBud (markerat med stjärna). Se egen punkt om autobud. I den detaljerade visningen av en produkt hittar du full budhistorik. Alla bud är identifierade med budgivarens kundnummer.

Lika bud
Om du budar mot ett autobud kan samma bud inträffa (ditt bud motsvarar maxbudet till budgivaren med autobud). Vid lika bud, är det det äldsta budet i tid (bud placerat först) som är budledare i en pågående auktion eller budvinnare i en avslutad auktion.

HÄMTNING AV BETALT OBJEKT


Objektet hämtas på angiven plats i auktionsannonsen.
Kontaktinformation till säljare kommer skickas via mail när betalning av faktura är registrerad. Säljaren ska ej kontaktas innan detta. Köparen och säljaren avtalar direkt alla detaljer kring utlämningen.

Objektet kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet ibland blir ståendes en längre period mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

All avhämtning och frakt av betalda objekt arrangeras och bekostas av köparen. Köparen måste själv ta kontakt med önskat transportbolag. Från avtalad överlämningstid, har budgivaren ansvaret för objekten, och ska från denna tidpunkt själv ordna försäkring av objekten.

OBS: Utlämning sker bara vid uppvisning av utlämningsbekräftelsen. Försäkra dig därför om att ett ev transportbolag får en kopia av denna. Vid köp av fordon / objekt som ska omregistreras, avtala med säljare hur detta ska arrangeras innan hämtning.

Tidsfrist för hämtning är 21 dagar efter avslutad auktion
Om objekten ej är upphämtade innan 21 dagar efter auktionsavslut, upphävs avtalet och säljaren kan sälja objekten igen eller disponera över dessa på annat sätt. Undantag: 1) Säljaren och köparen har avtalat andra villkor för hämtning av objekten. 2) Säljaren har ej varit tillgänglig eller svarat på köparens förfrågan, och Retrade är informerat om detta innan utgången av 30 dagar.
Se villkoren för detaljer.

VILLKOR OCH AUKTIONSREGLERVi ber dig läsa igenom villkoren innan du handlar på Retrade. När du bekräftar ett bud på Retrade betyder det att du har accepterat och godkänt villkoren och förstår auktionsreglerna.

Då du kan handla från säljare i flera länder, ber vi dig läsa de särskilda villkoren för varje land.

Vi reserverar oss för ev felskrivningar.

Allmänna villkor:

1. Registrering
Du måste registrera dig för att få handla hos Retrade. Registreringen är gratis och utan förpliktelser för dig. Uppgifterna lagras säkert och är inte tillgängliga för obehöriga personer. Så fort du har läst igenom villkoren, accepterad dom och registrerat dessa kan du lägga bud på objekt hos Retrade. Du väljer själv användarnamn och lösenord när du registrerar dig. Genom att fylla i formuläret bekräftar du att du har uppgivit korrekta uppgifter om dig själv eller företag. Om uppgifterna är felaktiga eller ändras i framtiden är du förpliktigad att underrätta Retrade med korrekta uppgifter genom att ändra din profil på Mitt Konto. Falsk order eller budgivning kommer att polisanmälas.

För att kunna registrera dig som köpare måste du ha rätt att ingå juridiskt bindande avtal för produkter på www.retrade.se, och du måste ha fyllt 18 år. Lagt bud är bindande. Bedrägeri, dokumentförfalskning och annan kriminell verksamhet riskerar straffrättslig påföljd.

2. Personskydd och databehandling
Genom att acceptera Retrades villkor har du gett tillåtelse att låta Retrade använda dina / företagets uppgifter som beskrivs i vår Personuppgiftspolicy.

3. Auktionsregler
Innan du deltar i en auktion hos Retrade måste du försäkra dig om att du förstår hur auktionerna hos Retrade går till genom att läsa auktionsreglerna (ligger under Infocenter). Vid behov kan auktionsreglerna ändras. Därför måste du hålla dig uppdaterad på innehållet i auktionsreglerna.

a) Bud
Alla lagda bud i alla auktioner är juridiskt bindande för budgivare . Detta innebär att placeringen av ett bud via ditt konto hos Retrade (lagt antingen av dig eller andra som disponerar ditt konto) ej kan tillbakakallas från auktionen efter att det är lagt, och att budet är juridiskt bindande. Om ditt bud är vinnarbud så har ett avtal mellan dig och säljaren ingåtts när auktionen stänger.

Bud lägre än reservationspris
Alla bud är juridisk bindande. Detta gäller t.o.m. 24 timmar efter auktionens sluttid (klockslag). Budgivaren med det högsta budet får besked inom 24 timmar om budet blir accepterat. Om säljaren väljer att acceptera det högsta budet anses ett avtal vara ingått mellan dig och säljaren. Betalningsinformation kommer då att skickas via e-post och fakturan finns då tillgänglig på ditt konto

b) Avböja bud
Det står säljaren fritt att avböja varje enskilt vinnarbud.

c) Stängning av auktion
Retrade förbehåller sig rätten att stänga en auktion vid vilken tidpunkt som helst.

d) Utesluta oseriösa användare
Retrade förbehåller sig rätten att utestänga oseriösa användare, att avlägsna auktioner och avlägsna bud.

e) Betalning
Betalningsinformation kommer att skickas via e-post och din faktura finns då tillgänglig för nedladdning på ditt konto.

Om fakturerat belopp ej är betalt inom 5 dagar beräknat från fakturadatumet, anses detta som ett väsentligt brott av ingått avtal i enlighet med Retrades villkor, och köpet hävs/annulleras utan varsel. Vid hävning/annullering förpliktar sig budgivaren att betala normalförlustersättning på 10% av budsumman, dock minimum 1500 kr och maximum 15000 kr. Produkten får ej hämtas innan din betalning är registrerad.

f) Upphämtning av betalt objekt:
Köparen bekostar alla utgifter i samband med leverans och frakt. Detta gäller även vid en eventuell annullering av inköpet. När betalningen är registrerad hos Retrade är budgivaren skyldig att avtala tid med säljaren för hämtning av objekten. Från det avtalade datumet för hämtning har köparen ansvar för objektet, och från denna tidpunkt måste den tillhandhålla försäkring eller på ett annat sätt förhindra förluster.

Objektet godkänns vid upphämtningen. Detta gäller också när köparen skickar en transportör eller en tredje part för upphämtningen.

Alla objekt måste hämtas inom 21 dagar. Efter det kan säljaren kräva extra kostnader på grund av sen avhämtning. Om varan inte hämtas inom 30 dagar anses detta vara ett avtalsbrott. Föremål med vinnande bud över 20 000 kr, - exkl. moms som inte hämtas har säljaren rätt att lägga ut objektet på en ny auktion utan föregående meddelande. Försäljningspriset för en ny auktion måste först täcka säljarens och Retrades omkostnader inklusive lagring, hantering, administration och liknande. Överskjutande belopp kommer att returneras till den ursprungliga köparen.

Om köparen inte har hämtat varan med vinnande bud under 20 000 kr, exkl.moms inom den angivna tidsfristen, har säljaren rätt att avyttra föremålet som det passar honom, inklusive (men inte begränsat till) att skrota det eller starta en ny auktion. Köparen som inte hämtar föremålet har inga krav på varken Säljare eller Retrade, och kan inte heller ha ett krav på en andel av en ny köpesumma vi en eventuell ny försäljning.

g) Avgifter
Retrades provision är inkluderat i ditt bud. På alla auktioner tillkommer auktionsavgift. Denna är tydligt angiven på auktionen och på budbekräftelsessidan. Moms på provision och avgifter är specificerade på fakturan. På objekt som säljes utan moms tillkommer endast moms på avgifter.

h) Moms
Priser och bud anges på sidan exklusive moms. På produkter som säljs från svenska säljare till svenska köpare tillkommer moms.

Företag med giltigt momsnummer, registrerade i ett annat land än där auktionen hålls, kommer att faktureras utan lokal moms.

Registrerade som ej tillhör EU-land förpliktar sig att skicka in fullständig exportdokumentation till säljaren omedelbart efter export. Konton som inte uppfyller detta villkor kommer att stängas av från samtliga Retrade sajter.

i) Budkartell
Det är inte tillåtet med samarbete som begränsar konkurrensen i enlighet med konkurrenslagen(6§). Se vidare på http://www.kkv.se/t/Page____515.aspx

j) Utropspris
Alla auktioner har ett utropspris. Utropspris är det minsta möjliga bud som går att lägga på en auktion.

k) Auktionsstart / -slut
Alla auktioner har en starttid och en sluttid. Budgivning är bara tillåtet under denna period. Om ett bud har mottagits under de 5 sista minuterna av en auktion så förlängs auktionen automatiskt med 5 nya minuter från det sist mottagna budet. Säljaren bestämmer start och sluttid på auktionen.

l) Budökning
Alla auktioner har fastställd budökning (budsteg). Du måste alltid ge ett bud som motsvarar en budökning.

4. Retrades roll
Retrade kan inte hållas ansvarig för presentationen av de produkter som erbjuds till försäljning av säljaren. Retrade har inte kontroll över eller ansvar för kvalitet, säkerhet eller lovlighet av de produkter som auktioneras ut. Retrade är själva inte part i någon av auktionerna och erbjuder bara de tekniska möjligheterna, samt är en marknadsplats där auktionerna blir genomförda.

Retrade förbehåller sig rätten till att stänga auktioner före avslut, till att förlänga auktioner, till att återkalla eller radera beskrivningar där vi har tvingande juridiska eller tekniska grunder för att göra detta (inklusive tekniska problem uppfattade av Retrade, en säljare eller på internet). I den mån det är praktiskt möjligt, kommer vi ge en rimlig förhandsvarning angående ovan beskrivna åtgärder som ämnas genomföras av Retrade. Det kan också förekomma tillfällen då denna nättjänst blir otillgänglig antingen genom planerade eller icke planerade åtgärder. Retrade inte är avtalsrättsligt (eller på något annat sätt) förpliktigad eller behöver erbjuda eller tillgängliggöra några av auktionerna eller nättjänsterna.

Varje registrerad köpare godtar att vi har rätt att avlysa en auktion. Samtliga registrerade köpare medger att vi har rätt att avbryta en auktion som riskerar – baserat på information mottagen från tredjeperson eller andra medlemmar – att medföra ett missbruk av detta avtal. Om så är fallet kommer vi informera både säljaren och en eller flera budgivare.

Retrade förbehåller sig rätten att suspendera eller stänga konton, och till att suspendera eller avsluta enskild auktion som är knuten till ett medlemskonto som missbrukar eller verkar missbruka detta avtal, inkluderat falsk angivelse av registreringsinformation eller annat missbruk av marknadsplatsen Retrade. En person som får sitt konto suspenderat eller avslutat av Retrade kan inte registrera sig för användande av marknadsplatsen Retrade utan vårt samtycke. Vid missbruk förbehåller sig Retrade rätten till att förvara data om den avstängdes/suspenderades konto, för internt bruk. Retrade uppmärksammar att försök av olaglig verksamhet och missbruk av våra tjänster på www.retrade.se riskerar att vid straffbar aktivitet anmälas till polismyndigheter för rättslig uppföljning.

5. Ansvar
I den utsträckning som det tillåts av svensk lag frånträder du varje krav mot Retrade, dess representanter och anställda som kan uppstå i förbindelse med eller i samband med varje auktion, inkluderat (men inte begränsat till) till varje krav i förbindelse med beskrivningen av försäljningsobjektet, bud, inte genomförda eller genomförda transaktioner, eller produkter erbjudna genom eller i förbindelse med varje auktion.

Retrade är inte ansvarig för ouppfyllda förpliktelser i enlighet med detta avtal, om detta kan skyllas på förhållanden som ligger utanför Retrades kontroll.

Vi är inte ansvarig för dig eller någon tredjepart för indirekta eller andra följdskador eller förluster, eller för några förluster av data, vinst, intäkter, utbyte eller omsättning, oberoende av hur skadan eller förlusten har uppstått (om antingen skadan eller förlusten skylls på oaktsamhet eller avtalsbrott på detta avtal eller om det har skett på annat sätt).

Du accepterar att inte hålla Retrade ansvarig för vart och ett krav eller utgift som kan uppstå som en påföljd av avtalsbrott på detta avtal av dig eller genom ditt Retrade-konto.

a) Reklamation
Alla objekt säljs baserat på den tekniska informationen, beskrivningarna och bilder som anges vid den enskilda auktionen. Köparen har undersökningsplikt och objektet godkänns vid upphämtningen. Detta gäller också när köparen skickar en transportör eller en tredje part för upphämtningen.

Om en situation uppstår under vilken köparen har ett legitimt krav enligt gällande lagstiftning är det upp till säljaren att komma överens med köparen om att lösa tvisten. Om det föreligger motsättning i produktens skick mellan det faktiska och det beskrivna, har köparen rätt att avbryta transaktionen. Säljaren kan då välja att acceptera att häva köpet eller godkänna en prissänkning. I tillfällen där säljarens ej kan leverera produkten, oberoende av orsaken till detta, avstår köparen rätten att göra täckningsinköp. Köparen har endast rätt till återbetalning av hela auktionsbudet. En eventuell hävning av köpet eller prisreduktion sker direkt mellan säljaren och köparen.

6. Lagar och regler
Alla juridiska förhållanden mellan involverade parter och Retrade ska behandlas i enlighet med svensk lagstiftning.

SÄRSKILDA VILLKOR VID KÖP FRÅN SÄLJARE I OLIKA LÄNDER
Alla fakturor produceras i lokal valuta där säljaren är registrerad.
NORGE:
Moms tillkommer på alla köp, även exportköp. Moms kan återbetalas av säljaren efter export när tillräcklig dokumentation finns. Se ev undantag på varje auktion.

VANLIGA FRÅGOR

1. Hur registrerar jag mig som köpare på Retrade?
Du behöver ett giltig momsnummer och organisationsnummer för att öppna konto på Retrade. Tryck på Registrera dig i menyn överst på sidan, fyll i den information som efterfrågas. Kom ihåg att läsa igenom och godkänna villkoren för att köpa på Retrade. Konton där falsk information upptäcks blockeras och om det finns misstanke om identitetsstöld polisanmäls detta.

2. Jag får felmeddelande när jag registrerar mig?
Normalt talar felmeddelanden om att det är någon information som saknas vid registreringen. Kom ihåg att bekräfta med ditt lösenord varje gång du gör en ändring. Om du fortfarande får samma felmeddelande ber vi dig att öppna ett nytt internet-fönster och försöka igen. Telefonnummer och organisationsnummer skrivs sammanhängande utan mellanrum eller bindestreck. Lösenordet bör vara på minst 6 tecken.

3. Jag har registrerat mig men kan inte logga in?
Alla nya registreringar skall godkännas av Retrade. Du kommer att få ett e-postmeddelande så snart ditt konto är aktiverat. Detta sker senast dagen efter din registrering, men alla nya konton som upprättas före kl 14:00 varje vardag, får ett e-postmeddelande innan kl 14:00 samma dag och kommer ha möjlighet att delta i auktionerna. Kom ihåg att titta i din skräppost och spamfilter - speciellt om du har hotmail / live-mailadress. Om du vet att ditt konto är öppet men får meddelande om fel lösenord kan du ha lagt in fel information tidigare som har blivit sparat i webbläsaren. Prova att radera historiken i webbläsaren innan du loggar in igen.

4. Jag har fått meddelande om att mitt konto är blockerat?
Om du nyligen registrerat ett konto ska det godkännas före aktivering (se fråga 3). Vi ber dig också se efter om du fått ett e-postmeddelande från oss angående aktivering av konto. Om det var längesedan du registrerade dig, beror en blockering av kontot normalt på att reglerna och villkoren inte har uppfyllts eller att vi har felaktiga kontaktuppgifter om dig. Skicka gärna ett e-postmeddelande till support@retrade.eu för mer information.

5.Jag får felmeddelande när jag försöker lägga bud?
Om du får meddelandet "Du har ej tillgång till denna auktionen" eller "Detta konto är blockerat från budgivning" betyder detta att du inte har rättighet till att ta del i den aktuella auktionen. Efter 1 maj 2017 kan bara företag ta del i auktionerna. Har du tidigare varit registrerad som privat köpare, men har ett företag, uppgraderar vi gärna kontot för dig - skicka ett mail till support@retrade.eu med företagsinformation och giltig momsnummer.

6. Hur hittar jag mer information om en produkt?
Till varje produkt hittar du detaljerad information och på de flesta finns det kontaktinformation. Du kan även läsa Teknisk Bedömning och andra dokument, om produkten har dessa. Om du har konkreta frågor om ett objekt och informationen ej står i texten, kan frågan skickas på e-mail till support@retrade.eu. Retrade vidarebefodrar dina frågor till säljaren. Om säljaren har informationen, läggs den på objektet på auktionssidan.

7. Jag ser ett objekt som jag har sett tidigare komma ut på ny auktion?
I vissa fall kommer du uppleva att ett objekt som du sett på Retrade tidigare kommer ut på ny auktion. Detta förklaras av att objektet antingen inte blev sålt första gången, alternativt att den köpare som vann auktionen inte har uppfyllt villkoren för handel på Retrade. Retrade har 5 dagars betalningsfrist på samtliga fakturor. Om fakturan inte betalas inom fristen, annulleras ordern och objektet läggs ut på ny auktion. Den ursprungliga budvinnaren blockeras då från att delta på Retrades auktioner och blir fakturerad för de ursprungliga försäljningsomkostnaderna på köpet.

8. Var och hur hämtar jag produkten jag köpt?
Hämtning av produkten avtalas mellan köpare och säljare. Köparen står för alla kostnader i samband med hämtning och frakt, om inget annat har avtalats. När betalning för produkten är registrerad i vårt system sänder vi kontaktinformation till säljaren. Produktens hemmahörighet beskrivs i produktannonsen. Uthämtning bör avtalas i god tid med säljaren så att utlämning kan förberedes. Hämtning ska ske inom 21 dagar frå auktionens slut om inte annat är avtalat med säljaren.

9. Kan jag ångra köp gjorda hos Retrade?
Alla bud är bindande. Om du är budvinnare och ej önskar genomföra handeln, kommer du faktureras med normalförlustersättning, se betalningsvillkor för detaljer.

10. Jag har kommit för att hämta en produkt som visar sig att inte motsvara beskrivningen/Teknisk Bedömning. Vad gör jag?
Kontakta support@retrade.eu som skickar dig ett reklamationsformulär. Ta inte objekten med dig från platsen om du har reklamationskrav.

11. Hur räknar jag ut vad totalsumman på fakturan kommer att bli?
Totalsumman på fakturan kommer att vara ditt bud + auktionsavgift + betalningsavgift + ev. moms. Se punkt 12 angående moms.

12. Tillkommer alltid moms på budsumman?
Utpriser och bud visas exklusive moms. Moms tillkommer på ditt bud.
Företag med giltigt momsnummer, registrerade i ett annat land än där auktionen hålls, kommer att faktureras utan lokal moms.
Registrerade som ej tillhör EU-land förpliktar sig att skicka in fullständig exportdokumentation till säljaren omedelbart efter export. Konton som inte uppfyller detta villkor kan stängas av Retrade.

13. På fakturan är provisionen specificerad?
Retrades provision är inkluderad i budet. På fakturan kommer du kunna se provisionen som en del av totalsumman, med moms specificerat.

14. Hur betalar jag för en produkt som jag köpt via Retrade?
När en budgivningsrunda har vunnits får du betalningsinformation via e-post. Din faktura finns då tillgänglig på ditt konto för nedladdning. Betalningsfristen är fem(5) dagar från fakturadatum. Produkten får ej hämtas innan din betalning är registrerad.
Om fakturerat belopp inte är betalt inom fem (5) dagar från fakturadatum, anses detta som väsentligt brott av ingått avtal, i enlighet med Retrades villkor och köpet kan hävas utan förvarning. Vid hävning förpliktar sig budgivaren att betala normalförlustersättning på 10% av budsumman, dock minimum 1500kr och maximum 15 000kr.

15.Objektet jag har köpt skall finansieras av en bank eller finansieringsbolag?
Säkerställ att du har finansieringen klar när auktionen avslutas och skicka ett e-postmeddelande till support@retrade.eu med besked om vilken order det gäller, kontaktinformation till finansieringsbolaget samt fullständig fakturaadress dit fakturan ska skickas.

16. Jag har glömt mitt lösenord?
Skriv din e-postadress och klicka sen på "Skicka lösenord". Du får nu ditt lösenord på e-mail inom kort.

17. Hur ändrar jag min adress, telefonnummer eller e-postadress?
Ändringar kan göras under "Mitt konto" när du är inloggad. Bekräfta alltid med lösenord. Om du ändrar e-postadress, blir den nya även ditt nya användarnamn.

18. Jag vill inte ha information på epost från Retrade, vad gör jag?
Gå in på "Mitt konto" och ta bort krysset i fältet "Jag önskar information via e-post".

19. Vem bestämmer reservationspris?
Säljaren bestämmer reservationspris, auktionsstart och auktionsslut.

20. Vem utför Teknisk Bedömning?
Teknisk Bedömning fylls i av säljaren själv, eller av en representant för denna, oftast en logistikpartner. Om en leverantör/logistikpartner har använts, står detta tydlig i annonsen.

21. Vem är ansvarig för produktinformationen?
Säljaren eller representant för denna lägger in all produktinformation och har fullt ansvar för att informationen är i enlighet med produkten.

22. Mitt bud blir omedelbart slagit av ett bud daterat innan mitt bud?
Budgivaren har använt autobudfunktionen. Denna följer samma regler för budgivning som "vanliga" bud. De bud som budbetjänten ger tidsstämplas med datum när Autobudet registrerades. För att listan över bud inte ska bli alltför lång är det alltid bara det sista autobudet som syns i listan.

23. Kan man ändra sitt autobud?
Innan ditt maxbud är nått, kan du ändra max-summa. Lägg bara nytt bud i autobudfältet och bekräfta detta. Nytt bud / maxbud måste vara minimum ett budsteg högre än gällande bud.

FÖR DIG SOM SÄLJER UTRUSTNING

Är du redan registrerad som säljare?
Då loggar du in på www.assetfront.com

Önskar du att sälja på Retrade?
Klicka på Sälja på Retrade för mer information och för att bli kontaktad!

Er du samarbetspartner och vill registrera en ny kund? Gå till:
nykund.retrade.eu

Har du frågor?
Retrade
+47 21 42 10 11
support@retrade.eu

OM RETRADE

Retrade är en nätauktion för begagnad utrustning, maskiner, fordon och annat överskottsmaterial:

• Flera av de största privata och offentliga företagen och organisationerna i Norden använder Retrade för försäljning.
• Retrade används av köpare från hela världen


Varför är Retrade ett tryggt och lönsamt alternativ – för både köpare och säljare?

Retrade har professionell kundservice och specialkompetens:

• Internationell kundservice - Vår erfarna stab är tillgänglig för både köpare och säljare.
• Offentligt godkänt system - Det säkraste och mest stabila auktionssystemet på marknaden
• Kompetens - Inom maskinekonomi, juridik, skatt och avgifter
• Säkerhet – Alla avräkningar hanteras via ett separat avräkningskonto.


Retrade har unik erfarenhet och historik:

• Över 100.000 genomförda auktioner, objekt har sålts till 100 länder
• Över 100.000 godkända konton för handel via systemet


Retrade är nationellt, nordiskt och internationellt:

• Har lokal kunskap i Norge, Sverige, Danmark och Finland – Anpassat efter lokala lagar och regler
• Genom Retrades placering i Norden har vi en unik förståelse för dessa marknader
• Med en international profil har Retrade köpare från hela världen


Retrade är en del av Asset Front:

• Marknadens ledande Asset Management System
• Komplett objektstyrning med tilläggstjänster
• Ger säljaren 100% översikt och kontroll över försäljningsprocessen


Historik

Retrade baserar sig på en rad testprojekt som genomförts mellan 1997 och lanseringen i slutet av 2006. Projektgruppen bestod inledningsvis av personer från några av de största företagen inom bygg, anläggning, industri och offentlig sektor, bl.a. Mesta, Cramo och Norska Försvaret. Retrade etablerades därefter i Norden och Baltikum och har sedan starten genomfört över 100.000 auktioner.

Alla rättigheter till de lösningar Retrade är en del av tillhör Integrated Cooperative Solutions AS. Under paraplyet till Integrated Cooperative Solutions är Retrade också en del av Asset Front, marknadens ledande Surplus Management System.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

När du registrerar dig på Retrade, godkänner du att vi får behandla personuppgifter om dig och bekräftar att du har läst, förstått och godkänt innehållet.

Vår personuppgiftspolicy beskriver vilken personlig information vi samlar in när du besöker vår webbplats och använder våra tjänster, och hur vi behandlar dem.

Retrade ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas vid besök på vår webbplats, användning av våra tjänster och kontakt med Kundtjänst.

Vilka data lagrar vi?

Den enda personliga informationen som samlas in är kontaktdetaljer för kundrelation är förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress.

Information som lagras i samband med genomförandet av auktioner, order och transaktioner lagras på servrar som ägs och drivs av Vendo AS. Vendo AS är ett företag för ett separat avtal som dataprocessor för Retrade, ett avtal som säkerställer att personuppgifter inte används fel eller kommer i orätta händer. Information som är felaktig eller otillräcklig och nödvändig för att slutföra transaktionen kan uppdateras med information från tredjeparts registret.

Av säkerhetsskäl lagras den IP-adress som används vid användning av våra tjänster.

När du besöker vår webbplats sparar vi automatiskt information om vilken teknik du använder; om du är på en bärbar dator, surfplatta eller mobil, vilka sidor du besöker och vad du klickar på, såväl som din geografiska plats och annan användarinformation som ingår i vår analys-service. Dessa uppgifter kommer inte att kopplas till någon annan information vi samlar in om dig och är anonyma.

Vi använder även cookies på våra webbplatser för marknadsföring, för att vår besökarstatistik ska vara tillförlitlig och för att förbättra användarupplevelsen på våra sidor. För information om cookies och hur dessa används, se här.

Marknadsföring

Retrade kan skicka dig nyhetsbrev och annan information via email. Du kan välja att tacka nej till detta, och i varje mail som skickas till dig i samband med marknadsföring, kan du välja att avanmäla eller se och uppdatera informationen som är lagrad om dig.

Retrade använder tredjepartslösningar för mailutskick, marknadsföring och kundservice, som Mailchimp, Facebook och Freshdesk. Tjänsteleverantörer kan vara utanför EU. Genom att använda Retrade accepterar du att Retrade kan överföra lagrade data till andra system och underleverantörer som används av Retrade och att Retrade kan använda tredjepartsleverantörer för att samla in data från andra system där användarna tillåter detta.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för att Retrade ska kunna utföra de uppgifter och tjänster vi är skyldiga att utföra enligt lag, förordning och / eller överenskommelse. Behandling av personuppgifter sker inom ramen för gällande lagstiftning och förordningar.

Personlig information kan lämnas till tredjepart som Retrade samarbetar med, både inom och utanför EES och EU, för att vi ska kunna utföra de uppgifter och tjänster som vi är skyldiga att utföra enligt lag, förordning och / eller överenskommelse och i linje med denna sekretesspolicy.

Om det finns en lagstadgad upplysningsplikt gentemot offentliga myndigheter, kommer registrerade personuppgifter att överlämnas enligt myndigheternas krav.

Inspektion och korrigering

Du har tillgång till den information som är registrerad när som helst. Du kan när som helst se och redigera dina personliga uppgifter i våra tjänster.

Du kan även kontakta kundservice på support@retrade.eu.

Lagring och radering

Retrade lagrar personlig information om kunder enligt gällande lagstiftning. När du raderar eller vill avregistrera dig från våra tjänster, kommer eventuella personuppgifter, i första hand din kontaktinformation, bud och fakturahistorik, och kopia av korrespondens att finnas kvar i vårt register i den utsträckning som är nödvändigt för att skydda lagar och regler för dokumentation.

Sekretess och säkerhet

Vi använder en kombination av fysisk, elektronisk och procedurisk säkrande för att skydda personlig information. Information om ditt konto är lösenordsskyddat. Ditt lösenord är inte synligt för Retrade eftersom det krypteras i våra system.

Eftersom inga dataöverföringar via Internet är 100% säkra, kan vi inte garantera eller ansvara för säkerheten för någon form av information som du skickar till oss. Om Retrade blir medveten om brott mot ett av säkerhetssystemen, meddelar vi dig skriftligen per e-post så att du kan vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Genom att använda våra tjänster eller ge oss personuppgifter, samtycker du till att Retrade kontaktar dig elektroniskt om säkerhets- och integritetsfrågor och administrativa problem i samband med din användning av tjänsten.

Retrade är också skyldig att anmäla ett säkerhetsbrott till Datainspektionen inom 72 timmar efter att vi har blivit medvetna om överträdelsen.

Retrade ansvarar inte för all information du väljer att lagra med våra tjänster och vi kan inte garantera några konsekvenser som ett resultat av säkerhetsbrott.

Känslig och konfidentiell personlig information

Retrade kan i vissa fall begära ett företagscertifikat och en kopia av legitimations uppgifter för att identifiera kundrelationer. I händelse av att du ombeds att skicka in en kopia av ditt ID måste personnummer döljas.

Länkar till tredjeparts nätsidor

I vissa fall innehåller våra tjänster länkar till andra webbplatser där sekretesspraxis kan skilja sig från våra. Om du lämnar in personuppgifter till någon av dessa webbplatser omfattas denna information av deras integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa sekretesspolicyn för alla webbsidor du besöker innan du skickar personlig information.

Ändring i personlig förklaring

Kunden accepterar att Retrade förbehåller sig rätten att kontinuerligt göra ändringar i sekretesspolicyn. Väsentliga ändringar i sekretesspolicyn informeras om på samma sätt som väsentliga ändringar av Villkor och Auktionsregler.

KONTAKTA RETRADE

Har du nyligen skapat konto?
Endast företag kan ta del i auktioner på Retrade. Alla nya konton godkänns av Retrade. Du kommer motta ett mail där du bekräftar din mailadress, och en bekräftelse när kontot är klart!

Har du frågor om objektet?
Du hittar kontaktinfomation i annonsen, och objektet säljs annars med den information som är gett på auktionen.

Har du frågor om en avslutat auktion?
Har du högsta bud under reservationspris när en auktion är avslutat kommer du kontaktas, och du kommer få besked inom 24 timmar i fall säljaren accepterar ditt liggande bud.

Om du är budvinnare där reservationspris är uppnått, eller förhandlat fram pris efter aukionen, får du ett mail med betalningsinfo, och faktura kan laddas ner inne på ditt konto.
När du har betalat, ska betalningen registreras i Nordea innan du får bekräftelsen på mail om att avtal om hämtning kan göras.

For andra frågor är du välkommen att kontakta kundservice på e-mail support@retrade.eu,
eller telefon: 054 100 524 (mån-fre 0800-1800).