Alla auktioner Industri Kabelgater -- UNI-STRUT, RANDOM SIZES, 7 PALLETS

Kabelgater -- UNI-STRUT, RANDOM SIZES, 7 PALLETS Kristiansund

Alla belopp i NOK
Högsta bud Inga bud lagda
Reservationspris: (inte uppnått)
Budsteg 1 000,-
Moms Moms 25% tillkommer.
Avgifter: Auktionsavgift tillkommer
Du bekräftar ditt bud i nästa steg.Läs mer om autobud här
Startade:20.09.2022 14:00:00 Avslutad: 10.10.2022 19:15:00 CET

Produktinformation och Teknisk Bedömning

Teknisk Bedömning Report

Egenskaper

  Andra egenskaper

   Beskrivning

   DIV.KABELGATER, 7 PALLER, I HENHOLD TIL BILDER, INGEN SERTER ELLER PAPIRARBEID, SOLGT SOM SETT

   Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
   Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.
   Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge.
   Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.

   SURPLUS UNI-STRUT, 7 PALLETS, AS PER PHOTOS, NO CERTS OR PAPERWORK, SOLD AS SEEN

   Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
   The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

   Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway.
   For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

   Viktig försäljningsinformation

   Säljare / Repr: Equinor
   Plats: Kristiansund, Norway

   Säljarens information

   Vennligst observer: Ansatte i Equinor kan ikke delta i auksjonen. Equinor eller base har ansvar
   for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller
   kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av
   tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog
   for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
   Utstyret kan være benyttet offshore.
   Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke
   MVA til internasjonale kjøpere.
   Alle partier selges Ex.Works. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA.
   Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger
   utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke
   enklere løft med truck).
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av
   Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for
   kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.

   Please note: Equinor employees cannot participate in the auction. Equinor or the base is
   responsible for reporting if objectionable conditions are discovered with the carrier, personnel,
   equipment or vehicle that contravene the regulations for road transport in Norway. When
   loading/retrieving heavy/bulky material where Equinor or the base is involved, we ask the buyer to
   establish a dialogue in order to adapt to any local regulations.
   The equipment may have been used offshore.
   Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com.
   The Equipment shall be collected within 14 days after payment.
   All lots are sold Ex. Works. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is
   responsible for applying for refund from the authorities.
   Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the
   buyer may occur (not simple lifts with fork lift). Equinor goods is stocked in a customs warehouse,
   and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent.
   This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs
   clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any
   unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the
   road transport regulations in Norway. Equinor employees may not take part in in the auction.
   For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask
   the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

   Allmänna villkor

   • Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift.
   • Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
   • Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
   • Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
   • Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
   • Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren.
   • Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
   • Objektet godkänns vid upphämtningen.
   • Vid frågor kontakta support@retrade.eu

   Budhistorik

   Kund ID Datum / Tid Bud
   Utropspris 3000
   * = Autobud