Alla auktioner Transport Maskintrailer Schimtz SPR24 med bod

Maskintrailer Schimtz SPR24 med bod Markaryd

Alla belopp i SEK
Högsta bud 4 600,-
Reservationspris: (inte uppnått)
Budsteg 500,-
Moms exkl moms Moms 25% tillkommer.
Avgifter: Hanteringsavgift tillkommer
Du bekräftar ditt bud i nästa steg.Läs mer om autobud här
Tid kvar:
0 0 dagar
0 1 timmar
0 8 minuter
1 8 sekunder
Startade:07.09.2021 14:00:00 Avslutas:16.09.2021 14:00:00 CET

Produktinformation

Egenskaper

 • MärkeMaskintrailer Schimtz
 • ModellSPR24/L
 • Årsmodell1988
 • Chassisnummer / Serienummer038142
 • RegistreringsnummerNMG201
 • ExtrautrustningRamper
 • CE-märktJa

Andra egenskaper

  Beskrivning

  Maskintrailer med manskapsbod.
  Schimtz SPR24/L Jumbotrailer
  Årsmodell 1988
  Varit avställd/ ej i trafik sedan 2011
  Senast godkända besiktning 2009-04-02
  Tjänste/ egen vikt 11460kg
  Skatte/ Total vikt 28460kg
  Max lastvikt 17000kg
  Bakre överhäng 2460mm
  Hjulaxlar 4
  Axelavstånd 1-2 5880mm
  Axelavstånd 2-3 1310mm
  Axelavstånd 3-4 1310mm
  Ramp längd 2700mm
  Flakhöjd låg del 1000mm
  Flakhöjd hög del 1450mm
  Totalhöjd med bod 3700mm
  Bod låst nyckel saknas
  På grund av längre stillestånd krävs personal med kunskap för att flytta trailern eller lyftas bort från platsen. Osäker funktion på belysning, bromsar och däck.

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till fredag

  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-6387905 eller mats@logpar.com

  Machine trailer with crew shed.
  Schimtz SPR24 / L Jumbo trailer
  Model year 1988
  Been suspended / not in traffic since 2011
  Last approved inspection 2009-04-02
  Service / own weight 11460kg
  Tax / Total weight 28460kg
  Maximum load weight 17000kg
  Rear overhang 2460mm
  Wheel axles 4
  Wheelbase 1-2 5880mm
  Wheelbase 2-3 1310mm
  Wheelbase 3-4 1310mm
  Ramp length 2700mm
  Flat height low part 1000mm
  Flat height high part 1450mm
  Total height with shed 3700mm
  Storeroom lock key missing
  Due to longer downtimes, knowledgeable personnel are required to move the trailer or be lifted off the site. Uncertain function of lighting, brakes and tires.

  NOTE !

  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Friday

  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

  All questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387905 or mats@logpar.com  Viktig försäljningsinformation

  Säljare Peab Asfalt AB
  Plats Markaryd, Sweden
  Säljarens hemsida peab.se

  Säljarens information

  OBS!
  Endast export utanför Norden.
  Medföljande Exportgaranti skall fyllas i av Nordisk köpare före leverans.
  Dokumentet medföljer som PDF-fil
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.

  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

  NOTE!
  Only exports outside the Nordic region.
  The accompanying Export Guarantee must be completed by a Nordic buyer before delivery.
  The document is included as a PDF file
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.

  The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

  All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
  LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com

  Allmänna villkor

  • Kommission är inkluderat i budet. På de flesta auktioner tillkommer en hanteringsavgift. Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
  • Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
  • Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
  • Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
  • Objektet kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet ibland blir ståendes en längre period mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.
  • Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och rekommendationer från myndigheterna.
  • Köparen betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export

  Budhistorik

  Kund ID Datum / Tid Bud
  5029451 16.09.2021 08:46:34 4 600
  5019575 16.09.2021 08:09:26 4 100
  5029920 15.09.2021 10:30:08 3 600
  5029920 09.09.2021 23:07:57 3 100
  5021008 09.09.2021 21:24:02 2 600
  5019575 07.09.2021 23:13:47 2 100
  5029660 07.09.2021 22:30:48 1 600
  Utropspris 1600
  * = Autobud