Alla auktioner Transport Gaffeltruck/Forklift Toyota FD45

Gaffeltruck/Forklift Toyota FD45 Uddevalla

Alla belopp i SEK
Högsta bud 18 000,-
Reservationspris: (är uppnått)
Budsteg 1 000,-
Moms exkl moms Moms 25% tillkommer.
Avgifter: Hanteringsavgift tillkommer
Du bekräftar ditt bud i nästa steg.Läs mer om autobud här
Startade:01.06.2021 14:00:00 Avslutad: 16.06.2021 14:00:00 CET

Produktinformation

Egenskaper

  • MärkeToyota
  • ModellFD45
  • Årsmodell1984

Andra egenskaper

  • BränsleDiesel

Beskrivning

Toyota
Typ: FD45
Årsm: 1984
Tim: Okänt
Längd gafflar 120cm
Längd: 320cm utan gafflar
Längd: 450cm med gafflar
Bredd: 155cm
Höjd: 300cmLåter fint i motor och hydrauliken fungerar fint.
Går ej stänga av med nyckel utan måste dra undan säte och dra i vajer.
Påkörd i sidan så dörr skadad ligger jämte, skyddsbåge sned.
Timverket visar 3415 men de tror att den har slutat fungera.

OBS!
Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
vi inte garantera batteriets kapacitet OBS!
och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com


Toyota
Type: FD45
Year: 1984
Hours: Unknown
Length of forks 120cm
Length: 320cm without forks
Length: 450cm with forks
Width: 155cm
Height: 300cmSounds good in the engine and the hydraulics work fine.
Can not be locked with a key but must pull away the seat and pull the wire.
Hit on the side so the door is damaged next to it, guard arch at an angle.
The timer shows 3415 but they think it has stopped working.

NOTE !
Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com


Viktig försäljningsinformation

Säljare NCC Industry AB, Sverige Sydväst
Plats Uddevalla, Sweden
Säljarens hemsida www.ncc.se

Säljarens information

OBS!
Endast export utanför Norden.
Medföljande Exportgaranti skall fyllas i av Nordisk köpare före leverans.
Dokumentet medföljer som PDF-fil
Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.

Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag.

Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

NOTE!
Only exports outside the Nordic region.
The accompanying Export Guarantee must be completed by a Nordic buyer before delivery.
The document is included as a PDF file
Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Friday

The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com

Allmänna villkor

  • Kommission är inkluderat i budet. På de flesta auktioner tillkommer en hanteringsavgift. Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
  • Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
  • Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
  • Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
  • Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och rekommendationer från myndigheterna.
  • Köparen betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export

Budhistorik

Kund ID Datum / Tid Bud
5015513 15.06.2021 21:54:56 18 000
236182 15.06.2021 20:33:39 17 000
5015513 15.06.2021 20:28:20 16 000
236182 11.06.2021 08:37:57 15 000
5015513 15.06.2021 20:28:16 14 000
5015513 15.06.2021 20:22:55 12 000
5031353 15.06.2021 10:51:50 10 000
233673 07.06.2021 15:33:23 8 000
5031353 07.06.2021 09:41:20 7 000
5030783 04.06.2021 15:45:50 6 000
5031353 01.06.2021 14:25:19 2 000
Utropspris 2000
* = Autobud