Metso Nordberg LT300HP Rångedala

Alla belopp i SEK
Högsta bud 400 000,-
Reservationspris: (inte uppnått)
Budsteg 2 000,-
Moms exkl moms Moms 25% tillkommer.
Avgifter: Hanteringsavgift tillkommer
Du bekräftar ditt bud i nästa steg.Läs mer om autobud här
Startade:27.05.2021 14:00:00 Avslutad: 14.06.2021 14:00:00 CET

Produktinformation

Egenskaper

  Andra egenskaper

   Beskrivning

   Metso
   Typ: Nordberg LT300Hp
   Årsm: 2004
   Tim: 22479
   Längd: 26 m
   Bredd: 3.50 m
   Höjd: 3.80 m
   Vikt: 45000 kg

   Motor
   Caterpillar
   Typ: C15

   Fungerande

   OBS!
   Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
   Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
   Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
   Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
   Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
   Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
   Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
   ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
   vi inte garantera batteriets kapacitet OBS!
   och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

   Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

   Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
   LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

   Metso
   Type: Nordberg LT300Hp
   Year: 2004
   Hours: 22479
   Length: 26 m
   Width: 3.50 m
   Height: 3.80 m
   Weight: 45000 kg

   Engine
   Caterpillar
   Type: C15

   Working

   NOTE !
   Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
   The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
   As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
   The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
   If these conditions are not met, no extradition will be made.
   Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
   This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
   sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
   We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
   Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
   Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com


   Viktig försäljningsinformation

   Säljare NCC Mobila Krossar
   Plats Rångedala, Sweden

   Allmänna villkor

   • Kommission är inkluderat i budet. På de flesta auktioner tillkommer en hanteringsavgift. Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
   • Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
   • Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
   • Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
   • Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och rekommendationer från myndigheterna.
   • Köparen betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export

   Budhistorik

   Kund ID Datum / Tid Bud
   5030706 27.05.2021 22:40:31 400 000
   232743 27.05.2021 23:03:23 400 000
   232743 27.05.2021 23:03:02 350 000
   232743 27.05.2021 23:02:37 300 000
   232743 27.05.2021 22:01:33 260 000
   5030706 27.05.2021 22:39:54 254 000
   230191 27.05.2021 21:32:48 250 000
   232743 27.05.2021 22:01:17 240 000
   232743 27.05.2021 22:01:01 220 000
   232743 27.05.2021 22:00:35 178 000
   232743 27.05.2021 20:21:27 174 000
   5029265 27.05.2021 14:58:36 172 000
   Utropspris 172000
   * = Autobud