Alla auktioner Bygg & Anläggning Utrustning Tre-bearbeidingsmaskiner; Kløyvsag, planhøvel, båndsliper og avsug.

Tre-bearbeidingsmaskiner; Kløyvsag, planhøvel, båndsliper og avsug. Rotvoll Trondheim

Alla belopp i NOK
Högsta bud Inga bud lagda
Reservationspris: (inte uppnått)
Budsteg 1 000,-
Moms exkl moms Moms 25% tillkommer.
Avgifter: Hanteringsavgift tillkommer
Du bekräftar ditt bud i nästa steg.Läs mer om autobud här
Tid kvar:
0 3 dagar
0 3 timmar
5 5 minuter
5 0 sekunder
Startade:26.04.2021 14:00:00 Avslutas:10.05.2021 14:00:00 CET

Produktinformation

Egenskaper

  Andra egenskaper

   Beskrivning

   Diverse tre-bearbeidingsmaskiner:

   Ejca W1500 kløyv sag
   Stor kløyvsag med store styrebord. Denne trenger mye plass. Perfekt for de som tilpasser plater.
   Dette er en godt brukt sag. Har en elektrisk kontaktfeil. Og noen av innstillingshendlene er slitt.

   Ejca RP46 planhøvel
   Denne er ikke brukt på en god del år, så det foreligger lite informasjon.
   Den startet og gikk ved testkjøring.

   Rubbers Båndsliper
   Gulstående båndsliper m/ ekstra slipebånd og avsug. Er ikke brukt på en god del år, så det foreligger lite informasjon.
   Fungerte ved testkjøring,

   Spånex Sponavsug.
   Denne er brukt til avsug for Ejca W1500 og Ejca RP46. Fungerer fint.


   Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
   Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.
   Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge.
   Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
   .

   Varoius wood working machines:

   Ejca W1500 saw -electrical error in contact
   Ejca RP46 planer - started at test
   Rubbers belt sander - started at test
   Spånex suction - works fine.

   Used machines, and due to less use recent years there's little information.

   SawSeller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
   The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

   Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway.
   For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations


   Viktig försäljningsinformation

   Säljare Equinor
   Plats Rotvoll Trondheim , Norway

   Allmänna villkor

   • Kommission är inkluderat i budet. På några auktioner tillkommer hanteringsavgift. Moms och betalningsavgift (250,- / EUR 25) tillkommer.
   • Betalningsfrist på alla fakturor är 5 dagar.
   • Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas för utlämning
   • Alla köp ska hämtas innan 21 dagar. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och instruktioner från myndigheterna.
   • Hämtning av betalt objekt SKA vara avtalt med säljaren
   • Köparen betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export

   Budhistorik

   Kund ID Datum / Tid Bud
   Utropspris 7000
   * = Autobud