Alla auktioner Industri Flerpalleaggregat

Flerpalleaggregat HL/ Vestjylland

Alla belopp i DKK
Högsta bud 1 500,-
Reservationspris: (inte uppnått)
Budsteg 500,-
Moms exkl moms Moms 25% tillkommer.
Avgifter: Hanteringsavgift tillkommer
Du bekräftar ditt bud i nästa steg.Läs mer om autobud här
Startade:26.04.2021 14:00:00 Avslutad: 05.05.2021 18:44:33 CET

Produktinformation

Egenskaper

  Andra egenskaper

   Beskrivning

   Flerpalleaggregat 5T

   - Bredde; 2280mm
   - Gaffellængde: 1200mm
   - Årgang: Ukendt


   Aggregatet er ikke funktionstestet ved gennemgang, det er oplyst, at den er i funktionel stand. Der er rust og slid i henhold til alder.

   Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
   support@retrade.eu Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på telefon eller mail, du finder info på: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#about_retrade_da

   For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade er du velkommen til at kontakte:

   Konsulent Midt- og Nordjylland
   Henrik Langballe
   Telefon: +45 21990123
   Mail: Henrik@Logpar.com

   Konsulent Nordjylland:
   Jeanette Højgaard Simonsen
   Telefon: +45 42957123
   Mail: Jeanette@Logpar.com

   Konsulent Midt- og Sønderjylland
   Søren Mark
   Telefon: +45 42963410
   Mail: soren@Logpar.com

   Konsulent Fyn og øerne
   Finn Banke
   +45 28191454
   Mail: Finn@logpar.com

   Konsulent Nordvestsjælland
   Tom Jensen
   Telefon: +45 26164049
   Mail: tom@Logpar.com

   Konsulent Nordsjælland
   Erik Høi
   +45 40402204
   Mail: erik@Logpar.com

   Konsulent KBH, Amager og KBH omegn
   Bjarne Piilgaard
   Telefon:+45 71834283
   Mail: bjarne@Logpar.com

   Konsulent Sydsjælland og øerne
   Ove Christiansen
   Telefon: +45 20306776
   Mail: ove@Logpar.com

   Koordinator DK
   Søren Mark
   Telefon: +45 42963410
   Mail: soren@Logpar.com

   Multi-pallet unit 5T

   - Width: 2280 mm
   - Fork length: 1200 mm
   - Year: Unknown


   The unit has not been functionally tested during inspection, it is stated that it is in functional condition. There is rust and wear according to age.

   The object can be picked up by appointment. There will be help loading at the location. There is no loading ramp at the location. The object must be picked up no later than 21 days after the auction has ended. Retrade handles the sale of this object / vehicle on behalf of the owner. All questions regarding this auction can be directed to Retrade by email: support@retrade.eu NOTE: Applies to foreign buyers. Transport and collection of the purchased object must be done by the transport agent / forwarder and a CMR document must be brought and upon receipt in the country in question, documentation of the received object is sent to Retrade, mail:
   support@retrade.eu Pickup without CMR documentation will be rejected. As auction equipment is in some cases only picked up up to 2 months after it has been reviewed, battery capacity / functionality, brakes that get stuck, electrical faults and the like cannot be guaranteed. as well as errors which are a direct consequence of the material standing still. If you want to sell on Retrade, contact us by phone or email, you will find info at: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#about_retrade_da

   To sell your machines and equipment on Retrade, you are welcome to contact:

   Consultant Central and North Jutland
   Henrik Langballe
   Phone: +45 21990123
   Mail: Henrik@Logpar.com

   Consultant North Jutland:
   Jeanette Højgaard Simonsen
   Phone: +45 42957123
   Mail: Jeanette@Logpar.com

   Consultant Central and Southern Jutland
   Søren Mark
   Phone: +45 42963410
   Mail: soren@Logpar.com

   Consultant Funen and the islands
   Find Banke
   +45 28191454
   Mail: Finn@logpar.com

   Consultant Northwest Zealand
   Tom Jensen
   Phone: +45 26164049
   Mail: tom@Logpar.com

   Consultant North Zealand
   Erik Høi
   +45 40402204
   Mail: erik@Logpar.com

   Consultant KBH, Amager and KBH area
   Bjarne Piilgaard
   Phone: +45 71834283
   Mail: bjarne@Logpar.com

   Consultant South Zealand and the islands
   Ove Christiansen
   Phone: +45 20306776
   Mail: ove@Logpar.com

   Coordinator DK
   Søren Mark
   Phone: +45 42963410
   Mail: soren@Logpar.com
   Mere om denne kildetekstDer skal angives en kildetekst for at få yderligere oplysninger om oversættelsen
   Send feedback
   Sidepaneler

   Viktig försäljningsinformation

   Säljare Henrik Langballe - Repr
   Plats HL/ Vestjylland, Denmark

   Allmänna villkor

   • Kommission är inkluderat i budet. På de flesta auktioner tillkommer en hanteringsavgift. Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
   • Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
   • Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
   • Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
   • Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och rekommendationer från myndigheterna.
   • Köparen betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export

   Budhistorik

   Kund ID Datum / Tid Bud
   1318102 05.05.2021 18:39:33 1 500
   5014454 05.05.2021 16:35:13 1 000
   Utropspris 1000
   * = Autobud