Alla auktioner Industri IHI 19VXT minigraver/ miniescavatore

IHI 19VXT minigraver/ miniescavatore HL/ Vestjylland

Alla belopp i DKK
Högsta bud 105 000,-
Reservationspris: (inte uppnått)
Budsteg 2 000,-
Moms exkl moms Moms 25% tillkommer.
Avgifter: Hanteringsavgift tillkommer
Du bekräftar ditt bud i nästa steg.Läs mer om autobud här
Startade:26.04.2021 14:00:00 Avslutad: 05.05.2021 21:06:31 CET

Produktinformation

Egenskaper

 • MärkeIHI
 • Modell19VXT
 • Årsmodell2014
 • Chassisnummer / SerienummerEh1900523
 • CE-märktJa
 • Timmar1250

Andra egenskaper

 • BränsleDiesel

Beskrivning

IHI Minigraver

- Model: 19VXT
- Årgang: 2014
- Timer: 1250
- Udstyr: Powertilt, hydraulisk justerbar sporvidde, hurtigskift, dozerblad
- Fire forskellige skovle på 99, 59, 23, 20cm


Maskinen er funktionstestet ved gennemgang, det er oplyst, at den er i funktionel stand. Der er rust og slid i henhold til alder.

Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på telefon eller mail, du finder info på: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#about_retrade_da

For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade er du velkommen til at kontakte:

Konsulent Midt- og Nordjylland
Henrik Langballe
Telefon: +45 21990123
Mail: Henrik@Logpar.com

Konsulent Nordjylland:
Jeanette Højgaard Simonsen
Telefon: +45 42957123
Mail: Jeanette@Logpar.com

Konsulent Midt- og Sønderjylland
Søren Mark
Telefon: +45 42963410
Mail: soren@Logpar.com

Konsulent Fyn og øerne
Finn Banke
+45 28191454
Mail: Finn@logpar.com

Konsulent Nordvestsjælland
Tom Jensen
Telefon: +45 26164049
Mail: tom@Logpar.com

Konsulent Nordsjælland
Erik Høi
+45 40402204
Mail: erik@Logpar.com

Konsulent KBH, Amager og KBH omegn
Bjarne Piilgaard
Telefon:+45 71834283
Mail: bjarne@Logpar.com

Konsulent Sydsjælland og øerne
Ove Christiansen
Telefon: +45 20306776
Mail: ove@Logpar.com

Koordinator DK
Søren Mark
Telefon: +45 42963410
Mail: soren@Logpar.com

IHI Miniexcavator

- Model: 19VXT
- Year: 2014
- Hours: 1250
- Equipment: Powertilt, hydraulic adjustable trackwide, quick change, dozer blade
- Four different shovels of 99, 59, 23, 20cm


The machine has been functionally tested during inspection, it is stated that it is in functional condition. There is rust and wear according to age.

The object can be picked up by appointment. There will be help loading at the location. There is no loading ramp at the location. The object must be picked up no later than 21 days after the auction has ended. Retrade handles the sale of this object / vehicle on behalf of the owner. All questions regarding this auction can be directed to Retrade by email: support@retrade.eu NOTE: Applies to foreign buyers. Transport and collection of the purchased object must be done by the transport agent / forwarder and a CMR document must be brought and upon receipt in the country in question, documentation of the received object is sent to Retrade, mail:
support@retrade.eu Pickup without CMR documentation will be rejected. As auction equipment is in some cases only picked up up to 2 months after it has been reviewed, battery capacity / functionality, brakes that get stuck, electrical faults and the like cannot be guaranteed. as well as errors which are a direct consequence of the material standing still. If you want to sell on Retrade, contact us by phone or email, you will find info at: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#about_retrade_da

To sell your machines and equipment on Retrade, you are welcome to contact:

Consultant Central and North Jutland
Henrik Langballe
Phone: +45 21990123
Mail: Henrik@Logpar.com

Consultant North Jutland:
Jeanette Højgaard Simonsen
Phone: +45 42957123
Mail: Jeanette@Logpar.com

Consultant Central and Southern Jutland
Søren Mark
Phone: +45 42963410
Mail: soren@Logpar.com

Consultant Funen and the islands
Find Banke
+45 28191454
Mail: Finn@logpar.com

Consultant Northwest Zealand
Tom Jensen
Phone: +45 26164049
Mail: tom@Logpar.com

Consultant North Zealand
Erik Høi
+45 40402204
Mail: erik@Logpar.com

Consultant KBH, Amager and KBH area
Bjarne Piilgaard
Phone: +45 71834283
Mail: bjarne@Logpar.com

Consultant South Zealand and the islands
Ove Christiansen
Phone: +45 20306776
Mail: ove@Logpar.com

Coordinator DK
Søren Mark
Phone: +45 42963410
Mail: soren@Logpar.com

Viktig försäljningsinformation

Säljare Henrik Langballe - Repr
Plats HL/ Vestjylland, Denmark
Säljarens hemsida logpar.com

Säljarens information

Denne auktion er oprettet af Henrik Langballe, på vegne af sælger.
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da Henrik: henrik@logpar.com +45 21990123
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på logpar.com
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

This auction was created by Henrik Langballe, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location.
In case of prior showing. Please contact henrik@logpar.com +45 21990123
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at logpar.com
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country
export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.

Allmänna villkor

 • Kommission är inkluderat i budet. På de flesta auktioner tillkommer en hanteringsavgift. Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
 • Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
 • Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
 • Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
 • Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och rekommendationer från myndigheterna.
 • Köparen betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export

Budhistorik

Kund ID Datum / Tid Bud
5007219 05.05.2021 21:01:31 105 000
5006163 05.05.2021 20:59:17 97 000
5007219 05.05.2021 20:58:06 95 000
5006163 05.05.2021 20:57:31 88 000
5028754 05.05.2021 20:55:52 86 000
4421702 05.05.2021 18:35:10 84 000
5006163 04.05.2021 22:54:20 82 000
5007219 04.05.2021 21:15:07 80 000
4421702 30.04.2021 19:21:55 75 000
5007219 04.05.2021 21:13:52 70 000
5007219 04.05.2021 21:12:49 64 000
5006163 03.05.2021 19:48:58 60 000
5006163 02.05.2021 20:29:56 56 000
5006163 01.05.2021 09:50:02 52 000
4421702 30.04.2021 19:21:55 43 000
5006163 28.04.2021 23:03:24 41 000
230191 28.04.2021 19:07:18 40 000
5006163 28.04.2021 23:03:03 37 000
5006163 28.04.2021 23:02:51 33 000
5006163 28.04.2021 23:01:54 29 000
1316556 26.04.2021 22:25:01 25 000
Utropspris 25000
* = Autobud