Alla auktioner Lagerhall/telt, 360 m2

Lagerhall/telt, 360 m2 Melkøya, Hammerfest

Alla belopp i
Högsta bud 118 000,-
Budsteg 1 000,-
Moms exkl moms Moms 25% tillkommer.
Avgifter: Bara betalningsavgift tillkommer.
Du bekräftar ditt bud i nästa steg.Läs mer om autobud här
Startade:03.08.2010 14:00:00 Avslutad: 17.08.2010 21:41:31 CET

Produktinformation och Teknisk Bedömning

Isolering Dobbel duk i halve hallen
Innvendige mål (L/B/H) 30m / 12m
Innhold/Planløsning Se bilder
Beskrivelse Lagerhall/telt, 12*30 meter gulvareal = 360 m2. Se bilder. Hallen kan besiktiges i montert stand og demonteres i samråd med kunde, for pakking etter kundes ønske.


Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand.

Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes surplus@statoil.com.

Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare.

English Storage hall/tent. 12'30 m floor = 360 m2. See photos. The hall may be inspected mounted, and be dismantled in cooperation with buyer, for packing according to buyer's request.

Seller recommends inspection. Please contact surplus@statoil.com.

The Equipment shall be collected within 14 days after payment.

Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.)

Viktig försäljningsinformation

Säljare Equinor
Plats Melkøya, Hammerfest
Säljarens hemsida www.equinor.com

Säljarens information

Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works. Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted. Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk. .

The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway. For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

Allmänna villkor

  • Provision är inkluderat i budet. På alla auktioner tillkommer en auktionsavgift. Moms och betalningsavgift (SEK 250,- / EUR 25) tillkommer.
  • Betalningstid för alla fakturor är 5 dagar.
  • Betalning ska vara registrerad innan säljaren kontaktas och utlämning kan ske
  • Betalda objekt ska hämtas inom 21 dagar.
  • Objektet kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet ibland blir ståendes en längre period mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.
  • Tid för hämtning av betalt objekt SKA vara överenskommet med säljaren. OBS! Det förväntas att köpare i samarbete med säljare arrangerar hämtning enligt gällande restriktioner och rekommendationer från myndigheterna.
  • Köparen ansvarar för, och betalar alla utgifter kring hämtning, frakt och eventuell export
  • Vid frågor kontakta support@retrade.eu

Budhistorik

Kund ID Datum / Tid Bud
213920 17.08.2010 21:31:31 118 000
207446 17.08.2010 21:30:39 115 000
213920 17.08.2010 21:21:08 114 000
207446 17.08.2010 21:20:11 111 000
213920 17.08.2010 21:14:43 110 000
207446 17.08.2010 21:14:02 109 000
213920 17.08.2010 21:12:12 108 000
216119 17.08.2010 21:10:25 105 000
213920 17.08.2010 21:06:30 100 000
207446 17.08.2010 21:05:03 96 000
213920 17.08.2010 21:00:41 95 000
207446 17.08.2010 20:58:54 91 000
213920 17.08.2010 20:55:32 90 000
216119 17.08.2010 20:52:43 87 000
207446 17.08.2010 20:50:41 86 000
213920 17.08.2010 20:50:06 85 000
207446 17.08.2010 19:25:29 81 000
207446 17.08.2010 19:25:01 80 000
203171 17.08.2010 16:40:02 80 000
207446 17.08.2010 19:24:51 78 000
207446 17.08.2010 19:24:39 76 000
207446 17.08.2010 19:24:22 74 000
207446 17.08.2010 19:23:32 72 000
207446 17.08.2010 19:23:21 70 000
207446 17.08.2010 19:22:57 68 000
207446 17.08.2010 19:15:29 66 000
214793 17.08.2010 19:00:52 64 000
207446 17.08.2010 12:21:59 62 000
207446 17.08.2010 12:21:31 61 000
202744 16.08.2010 12:24:34 61 000
207446 16.08.2010 21:53:03 59 000
207446 16.08.2010 21:52:54 57 000
207446 16.08.2010 21:52:20 55 000
207446 16.08.2010 21:50:52 53 000
207446 16.08.2010 21:50:11 51 000
202744 16.08.2010 12:16:45 50 000
Utropspris 50000
* = Autobud