Alle auksjoner Annet HYDRAULIC JACK CYLINDER 3 stk / 3 pcs

HYDRAULIC JACK CYLINDER 3 stk / 3 pcs Florø

Alle beløp i NOK
Høyeste bud: 2 100,-
Reservasjonspris: (ikke oppnådd)
Budøkning: 1 000,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Auksjonsomkostninger tilkommer
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 28.06.2024 09:00:00 Avsluttet: 15.07.2024 11:30:00 CET

Produktinformasjon og Tilstandsvurdering

Egenskaper

  Tilleggsinformasjon

   Beskrivelse

   3stk / pcs JACK,CYLINDER,HYDRAULIC,DOUBLE ACTING   TLP TETHER SYSTEM,
   PARTS AND ACCESSORIES.
   VENDOR :

   HYDRAULIC JACK CYLINDER
   DOUBLE ACTING
   PISTON DIAMETER : 305 MM
   ROD DIAMETER : 248 MM
   STROKE : 21 MM
   DESIGN PRESSURE : 720 BAR
   2 OFF QUICK CONNECTORS: TYPE G3/8"-NPT
   WEIGHT : 495 KG
   MODIFIED STANDARD TYPE: SPR-90/87
   MAKE : ENERPAC
   MANUFACTURER : KVÆRNER EUREKA

   equinor@icspartner.com

   Viktig salgsinformasjon

   Selger / Auksjonsmegler: Equinor
   Lokasjon Florø, Norway
   Selgers nettsted www.equinor.com

   Selgers informasjon

   Vennligst observer: Ansatte i Equinor kan ikke delta i auksjonen. Equinor eller base har ansvar
   for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller
   kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av
   tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog
   for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
   Utstyret kan være benyttet offshore.
   Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke
   MVA til internasjonale kjøpere.
   Alle partier selges Ex.Works. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA.
   Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger
   utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke
   enklere løft med truck).
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av
   Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for
   kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.

   Please note: Equinor employees cannot participate in the auction. Equinor or the base is
   responsible for reporting if objectionable conditions are discovered with the carrier, personnel,
   equipment or vehicle that contravene the regulations for road transport in Norway. When
   loading/retrieving heavy/bulky material where Equinor or the base is involved, we ask the buyer to
   establish a dialogue in order to adapt to any local regulations.
   The equipment may have been used offshore.
   Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com.
   The Equipment shall be collected within 14 days after payment.
   All lots are sold Ex. Works. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is
   responsible for applying for refund from the authorities.
   Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the
   buyer may occur (not simple lifts with fork lift). Equinor goods is stocked in a customs warehouse,
   and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent.
   This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs
   clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any
   unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the
   road transport regulations in Norway. Equinor employees may not take part in in the auction.
   For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask
   the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

   Generelle vilkår

   • Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
   • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
   • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
   • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
   • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
   • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
   • Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
   • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

   Budhistorikk

   Kunde ID Buddato Bud
   1312918 01.07.2024 10:02:00 2 100
   5021758 10.07.2024 17:14:29 1 100
   Utropspris 100
   *= Autobud