Alle auksjoner Transport Volvo FH dragbil euro 6 med maskintrailer trombontrailer -2019 / Tractor unit with machine trailer

Volvo FH dragbil euro 6 med maskintrailer trombontrailer -2019 / Tractor unit with machine trailer Mjöbäck

Alle beløp i SEK
Høyeste bud: 560 000,-
Reservasjonspris: (ikke oppnådd)
Budøkning: 2 000,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Auksjonsomkostninger tilkommer
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 28.03.2024 15:00:00 Avsluttet: 08.04.2024 11:10:50 CET

Produktinformasjon og Tilstandsvurdering

Egenskaper

 • MerkeVolvo + HRD
 • ModellFH 62 TT + STTB3N
 • Årsmodell2019
 • Chassisnummer / SerienummerYV2RT60C3KA844306 + W09STTB3NKEN10088
 • RegistreringsnummerHAK98G + OFZ54H
 • Vognkort del 1 og 2 inkludertJa
 • Km330000
 • Dato Km05 Feb 2024
 • Generell tilstandFungerte tilfredsstillende ved siste bruk.

Tilleggsinformasjon

 • Andre egenskaperSäljes avställd eller enl. ök med säljaren

Beskrivelse

Volvo FH dragbil säljes i första hand tillsammans med HRD 3-axlad maskintrailer trombontrailer
Båda i fint skick, levereras helt nybesiktigade
Bilen är servad på Volvo med full historik
Information dragbil:
- Årsmodell 2019
- Euro 6
- Mätarställning ca 330,000 km
- Luftfjädring samtliga axlar
- I-shift automatväxellåda
- Kraftuttag finns , hydraulpump demonterad medföljer löst vid intresse.
- Globetrotter hytt med spoilerpaket
- Rostfria sidor utmed chassi
- Klädd hytt , se bilder
- Led extraljusramp
- Xenon halvljus
- Dieselvärmare
- Skinnklädsel
- Elektriskt justerbar förarstol med minne och armstöd
- Multimediasystem
- Kylskåp
- Micro
- Farthållare , c-lås , förvaringsskåp mm
- Dubbla sängar
Längd 6961 mm
Bredd 2518 mm
Höjd 4297 mm
Tjänstevikt (faktisk vikt) 10210 kg
Max lastvikt 17790 kg
Totalvikt 28000 kg
Ursprunglig totalvikt 28000 kg
Skattevikt 25000 kg
Tillåten lastvikt 14790 kg
Bakre överhäng 995 mm
Axel - 1 Max axelavstånd axel 1-2 3200 mm
Däckdimension 385/55R22,5
Teknisk tillåten vikt/axel 9000 kg
Axel - 2 Max axelavstånd axel 2-3 1370 mm
Däckdimension 315/60R22,5
Teknisk tillåten vikt/axelgrupp 19000 kg
Axel - 3 Däckdimension 315/60R22,5
Max släpvikt, påhängsvagn 60000 kg
Max sammanlagd bruttovikt (tågvikt) 64000 kg
D-värde fordon 152 kN
U-värde fordon 20 ton
Kopplingsanordning Vändskiva
Kopplingsavstånd 4255 mm
Max kopplingsavstånd 4865 mm
D-värde koppling 152 kN
U-värde koppling 20 ton

Trailer :
HRD Maskintrailer Lågbyggd Trombon
- Årsmodell 2019
- Low Loader Semitrailer, Lågbygg Trombontrailer, utdragbar 6500mm
- SAF Axlar med trumbromsar,
- Luftfjädring,
- Styrande sista axel även med fjärrkontroll,
- ABS / EBS,
- 1:a axeln lyftbar,
- Blixtljus,
- LED Arbetsbelysning,
- Rostfri Verktygslåda,
- Strölådor,
- Bred last skyltar,
- Stakar,
- Gott om Laxo för containerfästen,
- 235/75-17.5 Hjul,
- Manuella Aluramper , nästan nya
- Stödben bak
- Vinsch framför framstam
- Full lämsats i aluminium samt kinnegripstolpar medföljer, de två lämmar som sitter på lågdel finns helt nya, se sista foton. Lämmar är ca 60 cm höga
- Lasthöjder ca 135 cm på högdel samt ca 100 cm på lågdel
- Högdel ca 440 cm lång samt låg del ca 900 cm lång i hopskjutet läge

Längd 19800 mm
Bredd 2550 mm
Höjd 3080 mm
Tjänstevikt (faktisk vikt) 11680 kg
Max lastvikt 38320 kg
Totalvikt 50000 kg
Ursprunglig totalvikt 50000 kg
Skattevikt 24000 kg
Bakre överhäng 1100 mm
Lastutrymmets längd 13400 mm
Antal axlar 3
Axel - 1 Max axelavstånd axel 1-2 1310 mm
Däckdimension 235/75 R17,5
Teknisk tillåten vikt/axelgrupp 30000 kg
Axel - 2 Max axelavstånd axel 2-3 2150 mm
Bromsuttag PNEUMATISK
Effektiv bromsanordning Ja
Kopplingsanordning Tapp
Kopplingsavstånd 12000 mm
Största belastning koppling 20000 kg
D-värde koppling 151,9 kN
DISPENS: FORDONET KOPPLAT TILL BIL FORDRAR VID LÄNGD ÖVERSTIGANDE 16,0 M
ETER OCH 90 GRADERS SVÄNG STÖRRE UTRYMME ÄN 8,5 METERS KÖRFÄLTSBREDD.
OM FORDONET ÄR LÄNGRE ÄN 16,0 METER KRÄVS EN GILTIG DISPENS OM STÖRSTA L
ÄNGD, BREDD ELLER VIKT ENLIGT TRAFIKFÖRORDNING FÖR DEN AKTUELLA TRANSPO
RTSTRÄCKAN. FORDONET KOPPLAT TILL BIL FORDRAR VID LÄNGD 19,5 METER OCH 9
0 GRADERS SVÄNG 10,5 METERS KÖRFÄLTSBREDD.
CHASSINUMRET PLACERAT PÅ TVÄRBALK HÖGER FRAM.
1:A AXELN LYFTBAR.
3:E AXEL MEDSTYRANDE.
FORDONET ISÄRDRAGBART PÅ MITTEN, HELT ISÄRDRAGEN ÄR KOPPLINGSAVSTÅNDET 1
8,0 M OCH LASTUTRYMMETS LÄNGD 19,4 M.

English

Volvo FH tractor unit is primarily sold together with HRD 3-axle machine trailer trombone trailer
Both in good condition, delivered completely newly inspected
The truck is serviced at Volvo with full history
Tractor information:
- Model year 2019
- Euro 6
- Meter reading approx. 330,000 km
- Air suspension all axles
- I-shift automatic transmission
- Power take-off is available, hydraulic pump dismantled is included loose if interested.
- Globetrotter cab with spoiler package
- Stainless sides along the chassis
- Dressed cab, see pictures
- Led auxiliary light ramp
- Xenon dipped beam
- Diesel heater
- Leather upholstery
- Electrically adjustable driver's seat with memory and armrests
- Multimedia system
- Refrigerator
- Micro
- Cruise control, c-lock, storage cabinet etc
- Double beds
Length 6961 mm
Width 2518 mm
Height 4297 mm
Operating weight (actual weight) 10210 kg
Max load weight 17790 kg
Total weight 28000 kg
Original total weight 28000 kg
Tax weight 25000 kg
Permitted load weight 14790 kg
Rear overhang 995 mm
Axle - 1 Max axle distance axle 1-2 3200 mm
Tire size 385/55R22.5
Technically permissible weight/axle 9000 kg
Axle - 2 Max axle distance axle 2-3 1370 mm
Tire size 315/60R22.5
Technically permissible weight/axle group 19000 kg
Axle - 3 Tire size 315/60R22.5
Max trailer weight, trailer 60,000 kg
Max combined gross weight (train weight) 64000 kg
D-value vehicle 152 kN
U-value vehicle 20 tons
Coupling device Turntable
Coupling distance 4255 mm
Max coupling distance 4865 mm
D-value coupling 152 kN
U-value coupling 20 tons

Trailer :
HRD Machine Trailer Low Build Trombone
- Model year 2019
- Low Loader Semitrailer, Low Construction Trombone trailer, extendable 6500mm
- SAF Axles with drum brakes,
- Air suspension,
- Steering last axle also with remote control,
- ABS / EBS,
- 1st axle liftable,
- Flash light,
- LED Work lighting,
- Stainless Toolbox,
- Litter boxes,
- Wide load signs,
- Stakes,
- Plenty of Laxo for container fasteners,
- 235/75-17.5 Wheels,
- Manual aluminum amps, almost new
- Rear support leg
- Winch in front of stem
- Full aluminum limb set and chin grip posts included, the two limbs that sit on the lower part are brand new, see last photos. Limbs are about 60 cm high
- Load heights approx. 135 cm on the high part and approx. 100 cm on the low part
- High part approx. 440 cm long and low part approx. 900 cm long when pushed together

Length 19800 mm
Width 2550 mm
Height 3080 mm
Curb weight (actual weight) 11680 kg
Max load weight 38320 kg
Total weight 50000 kg
Original total weight 50000 kg
Tax weight 24000 kg
Rear overhang 1100 mm
Cargo space length 13400 mm
Number of axles 3
Axle - 1 Max axle distance axle 1-2 1310 mm
Tire size 235/75 R17.5
Technically permitted weight/axle group 30,000 kg
Axle - 2 Max axle distance axle 2-3 2150 mm
Brake outlet PNEUMATIC
Effective braking device Yes
Coupling device Tap
Coupling distance 12000 mm
Maximum load clutch 20000 kg
D-value coupling 151.9 kN
EXEMPTION: THE VEHICLE CONNECTED TO A CAR IS REQUIRED IF THE LENGTH EXCEEDS 16.0 M
ETHER AND 90 DEGREE TURNS LARGER SPACE THAN 8.5 METERS OF DRIVEWAY WIDTH.
IF THE VEHICLE IS LONGER THAN 16.0 METERS, A VALID DISPENSATION IS REQUIRED IF THE GREATEST L
LENGTH, WIDTH OR WEIGHT ACCORDING TO TRAFFIC REGULATIONS FOR THE CURRENT TRANSPO
THE ROAD STRETCH. THE VEHICLE CONNECTED TO THE CAR REQUIRES A LENGTH OF 19.5 METERS AND 9
0 DEGREE TURN 10.5 METERS LANE WIDTH.
CHASSIS NUMBER LOCATED ON RIGHT FRONT CROSS BEAM.
1ST AXLE LIFTABLE.
3RD AXLE CO-STEERING.
THE VEHICLE IS DETACHABLE IN THE MIDDLE, THE COMPLETE DETACHMENT IS THE CLUTCH DISTANCE 1
8.0 M AND THE LENGTH OF THE CARGO SPACE 19.4 M.

Viktig salgsinformasjon

Selger / Repr: LP Väst
Lokasjon Mjöbäck, Sweden

Selgers informasjon

LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.
För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta Tobias Melander 0709347001 eller tobias.melander@retrade.eu

Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
Kontakta Tobias på tel 0709347001 alt: tobias.melander@retrade.eu för en anpassad offert efter era önskemål.

Sedvanlig kreditprövning krävs.
"Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget"

LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB
Kontakta Alexandra på : info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.

-------------------------------------------------------------------

This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
For more information or to book a viewing time, please contact
Tobias Melander +46709347001 or tobias.melander@retrade.eu

We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
Contact Alexandra at info@janssonsentreprenad.se
to get a price estimate.

Generelle vilkår

 • Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
 • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
 • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
 • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
 • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
 • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
 • Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
 • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

Budhistorikk

Kunde ID Buddato Bud
5046467 08.04.2024 11:05:50 560 000
5008070 08.04.2024 11:01:23 555 000
5046467 08.04.2024 11:02:11 540 000
5008070 08.04.2024 11:01:13 532 000
5046467 08.04.2024 10:58:12 530 000
5008070 08.04.2024 09:57:38 527 000
5046467 08.04.2024 10:56:21 504 000
5046467 08.04.2024 10:53:44 480 000
5046467 08.04.2024 10:51:32 462 000
5046467 08.04.2024 10:50:35 458 000
5046467 08.04.2024 10:49:06 454 000
5046467 08.04.2024 10:46:27 450 000
5046467 08.04.2024 10:43:02 436 000
5046467 08.04.2024 10:41:14 412 000
5046467 08.04.2024 10:37:56 408 000
5046467 08.04.2024 10:33:37 404 000
203222 08.04.2024 09:15:26 400 000
5046376 05.04.2024 13:06:13 357 500
203222 08.04.2024 09:15:11 350 000
5027196 08.04.2024 00:22:44 318 000
5027196 08.04.2024 00:22:33 314 000
5046467 05.04.2024 13:10:23 310 000
5046467 05.04.2024 12:51:15 304 000
5046376 05.04.2024 11:00:57 300 000
5031638 02.04.2024 22:27:06 222 000
5046376 05.04.2024 11:00:43 125 000
5046376 05.04.2024 11:00:18 12 100
5046376 05.04.2024 10:59:46 6 100
5044987 02.04.2024 13:14:19 2 100
5023380 01.04.2024 18:04:21 100
Utropspris 100
*= Autobud