Alle auksjoner Båt MP-741 Springer. MOB- rescue boat

MP-741 Springer. MOB- rescue boat Stureterminalen / Øygarden

Alle beløp i NOK
Høyeste bud: 56 000,-
Reservasjonspris: (ikke oppnådd)
Budøkning: 1 000,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Auksjonsomkostninger tilkommer
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 25.05.2023 11:00:00 Avsluttet: 07.06.2023 14:07:47 CET

Produktinformasjon og Tilstandsvurdering

Egenskaper

 • MerkeSpringer.
 • ModellMP-741
 • Årsmodell2004
 • Chassisnummer / Serienummer1068
 • Generell tilstandKan ha større feil og mangler. Inspeksjon/reparasjon anbefales før bruk.

Tilleggsinformasjon

  Beskrivelse

  MP-741 Springer.
  2004 modell.


  Type : MP-741 Springer.
  Motor: Volvo TAMD 42WJ 6 sylinder Turbocharged Intercooled Diesel 230 hp ved 3800 omdr. (Kamewa K-22 Vannjet ).

  Vannjet er defekt men leveres med ny skovle.
  Vannjet må repareres, eller byttes.

  Vekt: 2150kg
  Lengde: 7.4 Mtr
  Max fart: 35 knop
  Byggeår: 2004
  timer 3600


  Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
  Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
  Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.
  Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge.
  Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
  .

  English

  MP-741 Springer. MOB- rescue boat
  Year 2004

  Motor: Volvo TAMD 42WJ 6 cylinder Turbocharged Intercooled Diesel 230 hp at 3800 omdr. (Kamewa K-22 waterjet ).

  WaterJet is defect, and need repairs/new jet.


  Weight: 2150kg
  Length: 7.4 m
  Max speed: 35 knots
  Year of construction: 2004


  Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
  The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

  Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway.
  For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

  Viktig salgsinformasjon

  Selger / Auksjonsmegler: Equinor
  Lokasjon Stureterminalen / Øygarden , Norway

  Selgers informasjon

  Vennligst observer: Ansatte i Equinor kan ikke delta i auksjonen. Equinor eller base har ansvar
  for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller
  kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av
  tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog
  for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
  Utstyret kan være benyttet offshore.
  Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke
  MVA til internasjonale kjøpere.
  Alle partier selges Ex.Works. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA.
  Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger
  utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke
  enklere løft med truck).
  Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av
  Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for
  kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.

  Please note: Equinor employees cannot participate in the auction. Equinor or the base is
  responsible for reporting if objectionable conditions are discovered with the carrier, personnel,
  equipment or vehicle that contravene the regulations for road transport in Norway. When
  loading/retrieving heavy/bulky material where Equinor or the base is involved, we ask the buyer to
  establish a dialogue in order to adapt to any local regulations.
  The equipment may have been used offshore.
  Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com.
  The Equipment shall be collected within 14 days after payment.
  All lots are sold Ex. Works. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is
  responsible for applying for refund from the authorities.
  Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the
  buyer may occur (not simple lifts with fork lift). Equinor goods is stocked in a customs warehouse,
  and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent.
  This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs
  clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any
  unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the
  road transport regulations in Norway. Equinor employees may not take part in in the auction.
  For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask
  the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

  Generelle vilkår

  • Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
  • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
  • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
  • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
  • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
  • Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
  • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

  Budhistorikk

  Kunde ID Buddato Bud
  229617 07.06.2023 14:01:18 56 000
  202054 07.06.2023 14:02:47 55 000
  202054 07.06.2023 14:02:26 53 000
  202054 07.06.2023 14:00:50 51 000
  202054 07.06.2023 14:00:24 50 000
  229617 07.06.2023 13:59:07 50 000
  202054 07.06.2023 13:58:31 48 000
  229617 07.06.2023 13:12:06 47 000
  1312248 07.06.2023 11:44:00 46 000
  202054 07.06.2023 12:11:31 42 100
  5019031 07.06.2023 11:53:53 40 100
  5019031 07.06.2023 11:53:42 38 100
  5019031 07.06.2023 11:53:34 36 100
  5019031 07.06.2023 11:53:19 32 000
  5019031 07.06.2023 11:52:50 30 000
  5019031 07.06.2023 11:52:24 22 000
  5019031 05.06.2023 09:30:11 20 000
  5035915 01.06.2023 14:12:20 19 000
  230177 30.05.2023 06:44:27 18 000
  5032651 29.05.2023 08:57:54 17 000
  202054 25.05.2023 13:35:32 16 000
  Utropspris 16000
  *= Autobud