Alle auksjoner Industri Automatic Wash Plant (MWS) and water treatment system (2021)

Automatic Wash Plant (MWS) and water treatment system (2021) Barntjernmoen, Jessheim

Alle beløp i NOK
Høyeste bud: Ingen bud avgitt
Reservasjonspris: (ikke oppnådd)
Budøkning: 2 000,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Auksjonsomkostninger tilkommer
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Gjenstående:
0 5 dager
1 9 timer
5 9 minutter
0 8 sekunder
Startet: 16.05.2023 14:00:00 Avsluttes: 07.06.2023 14:00:00 CET

Produktinformasjon og Tilstandsvurdering

Egenskaper

 • MerkeSandstorm 620/Fraccarolli & Balzan
 • Årsmodell2021
 • Generell tilstandI fungerende stand, men kan ha mindre feil.

Tilleggsinformasjon

  Beskrivelse

  Leverandør av anlegget er MWS Washing system fra Irland.  Vaskeanlegget er to-delt:

  - Produksjonsanlegg- Sandstorm 620 (produsert av MWS i Irland)

  - Vannbehandlingssystem m/gjenvinning av vann (90-95%) - vanntank, raketank, buffertank, analysestasjon og filterpresse (Fraccarolli & Balzan - Italia)

  - Årsmodell 2021

  - Helautomatisk

  - Siemens styringssystem- touchskjermer

  - Egen container for el./styringssystem

  - Egen container for analyse-slambehandling

  - Filterpresse (1500 x 1500 x 100 plater) med automatisk vask/rengjøring

  - Hus til filterpresse.- sandwichbygg. 5cm isolerte plater

  - 3 dekket vaskesikt- mulighet for å ta ut 3 steinfraksjoner i tillegg til 2 sandfraksjoner

  - 2 hydrosykloner

  - Avvanningssikt med ekstra spyle-muligheter  Eventuell kjøper må organisere og demontere anlegget selv.
  Ingen restriksjoner ift. kjøpers lokasjon/land.

  Kontakt for info: Peab@icspartner.com

  English

  The supplier of the facility is MWS Washing system from Ireland.  The washing facility consists of 2 part1:

  - Production plant- Sandstorm 620 (manufactured by MWS in Ireland)

  - Water treatment system w/ water recovery (90-95%) - water tank, rocket tank, buffer tank, analysis station and filter press (Fraccaroli & Balzan - Italy)

  - Model year 2021

  - Fully automatic

  - Siemens control system - touch screens

  - Own container for electrical/control system

  - Own container for analysis and sludge treatment

  - Filter press (1500 x 1500 x 100 plates) with automatic washing/cleaning

  - House for filter press. - sandwich building. 5cm insulated plates

  - 3 tier washing sieves - possibility to take out 3 stone fractions in addition to 2 sand fractions

  - 2 hydrocyclones

  - Dewatering sieve with additional flushing options  Any buyer must organize and dismantle the facility themselves.
  No restrictions about buyers location/country.

  Contact for viewing or questions: Peab@icspartner.com

  Viktig salgsinformasjon

  Selger Peab Asfalt Norge AS
  Lokasjon Barntjernmoen, Jessheim, Norway
  Selgers nettsted peabasfalt.no

  Selgers informasjon

  Selges som den står. Kjøper må selv sørge for opphenting/transport av objekt på selgers lokasjon. Det er ikke lasterampe tilgjengelig på lokasjonen.

  NB! Asfaltmaskiner selges kun for eksport, selges ikke til Norge/Sverige/ Finland/Danmark. Kjøper må betale norsk mva. Selges som den står. Kjøper må selv sørge for opphenting/transport av objekt på selgers lokasjon. NB! Kjøper må betale norsk mva. Kontakt Peab@icspartner.com for mer informasjon.


  Note!
  Asphalt machines are only sold for export, not sold to Norway/Sweden/Finland/Denmark.
  There is no loading ramp available at location.
  NB! Instructions for export and Norwegian VAT. Contact Peab@icspartner.com for more information.

  Generelle vilkår

  • Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
  • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
  • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
  • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
  • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
  • Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
  • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

  Budhistorikk

  Kunde ID Buddato Bud
  Utropspris 3600000
  *= Autobud