Alle auksjoner Bygg & Anlegg Utstyr Urnjord 1pall 45st 50 l säckar

Urnjord 1pall 45st 50 l säckar Örkeljunga

Alle beløp i SEK
Høyeste bud: Ingen bud avgitt
Reservasjonspris: (ikke oppnådd)
Budøkning: 100,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Auksjonsomkostninger tilkommer
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 08.03.2023 14:00:00 Avsluttet: 21.03.2023 14:00:00 CET

Produktinformasjon og Tilstandsvurdering

Egenskaper

  Tilleggsinformasjon

   Beskrivelse

   1 pall med 45st säckar urnjord.
   50 l säckar totalt 2250 l/ pall
   Vikt ca 22-25kg/ säck
   Totalvikt ca 1000kg
   Kvalitetsjord speciellt lämpad för krukor, urnor, kärl och balkonglådor.
   Jorden är grundgödslad och kalkad.
   Innehåller långtidsverkande gödsel som är lämplig för alla typer av blommor samt som jordförbättrare.
   Olika fraktioner av torv ingår i produkten samt komposterad barkmull, lera och kisel. Detta ger jorden en hög vattenupptagningsförmåga samt en hög näringshalt.
   Lasthjälp finns på platsen mot ersättning.

   English

   1 pallet with 45 bags of potting soil.
   50 l bags total 2250 l/pallet
   Weight approx. 22-25kg/bag
   Total weight approx. 1000kg
   Quality soil especially suitable for pots, urns, containers and balcony boxes.
   The soil is fertilized and limed.
   Contains long-acting fertilizer suitable for all types of flowers and as a soil improver.
   Different fractions of peat are included in the product as well as composted bark mulch, clay and silicon. This gives the soil a high water absorption capacity and a high nutrient content.
   Loading assistance is available on site for a fee.

   Viktig salgsinformasjon

   Selger LogistikPartner Sverige AB - Repr
   Lokasjon Örkeljunga, Sweden
   Selgers nettsted logpar.com

   Selgers informasjon

   OBS!
   Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
   Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
   Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
   Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
   Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
   Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
   Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
   ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
   vi inte garantera batteriets kapacitet OBS!
   och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

   Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

   Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
   LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 7905 eller mats@logpar.com

   Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel 0738023642 eller mail mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

   Transportlösningar/ Transport solutions Skåne/ södra Sverige
   Trollenäs Schakt AB +(0)413-575200 / info@trollenasschakt.se
   Tommys kranbilar AB +(0)42-162080/ info@tommyskranbilar.se
   Blekinge
   Garnborns åkeri & maskin AB +46(0)457-36097/ info@garnborns.se
   Småland
   Osby truck & maskin AB +46(0)479-12147 / info@otmab.se
   Sverige
   Tabergs Åkeri AB +46(0)36-354680/ info@tabergsakeri.com


   ---

   NOTE !
   Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
   The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
   As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
   The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
   If these conditions are not met, no extradition will be made.
   Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
   This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
   sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
   We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
   Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
   Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387905 or mats@logpar.com

   Generelle vilkår

   • Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
   • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
   • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
   • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
   • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
   • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
   • Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
   • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

   Budhistorikk

   Kunde ID Buddato Bud
   Utropspris 350
   *= Autobud