Alle auksjoner Bygg & Anlegg Utstyr PROTEGO MUNNBIND / TYPE IIR DISPOSABLE SURGICAL MASK / 8.000 PCS /

PROTEGO MUNNBIND / TYPE IIR DISPOSABLE SURGICAL MASK / 8.000 PCS / OSLO

Alle beløp i NOK
Høyeste bud: Ingen bud avgitt
Reservasjonspris: (ikke oppnådd)
Budøkning: 500,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Håndteringsomkostninger tilkommer
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 03.08.2022 14:00:00 Avsluttet: 09.08.2022 14:00:00 CET

Produktinformasjon og Tilstandsvurdering

Egenskaper

 • MerkePROTEGO
 • ModellTYPE IIR SURGICAL MASK
 • CE-merkeJa

Tilleggsinformasjon

  Beskrivelse


  Protego munnbind selges i parti på 8 kartonger - 8.000 stk.


  Disse munnbind har en lav respirasjonsmotstand som gjør det lettere å puste og gjør masken behagelig å bruke i lengere tid.
  Samtidig er bakteriefiltreringsevnen meget høy (> 98%), som sørger for at spredning av bakterier til luften reduseres.

  Det er medisinske munnbind av type 2R.

  Type 2R er den høyeste standard innenfor munnbind.
  Medisinsk munnbind er det som også kaldes kirurgisk munnbind og det er disse som anbefales i forbindelse med Covid-19.

  CE-Godkjent: CE-merket i overensstemmelse med EU-direktiv om medisinske anordninger 93/42.

  Testet: Type II R godkjent. Bakteriefiltereffekt (BFE) er testet og godkjent i overensstemmelse med test for klasse I type II.
  Garantert BFE ?98%.
  "R" betyr at produktet også er testet for sprutresistens (spytt, dråpepartikler mm). Produktet har den høyeste klassifisering innenfor munnbind.

  Masken er CE-sertifisert og godkjent for salg.
  Type 2R - EN 14683. Non sterile


  Se vedlagte datablader, tester og godkjenninger for nærmere detaljer.  Kan hentes kostnandsfritt på lager i Oslo eller sendes mot at kjøper betaler frakt.  For spørsmål:
  Martin@ProAuction.no  Selge maskin, kjøretøy eller utstyr?
  Ta kontakt!

  English  Protego disposable surgical masks are sold in batches of 8 cartons - 48,000 pcs).


  These bandages have a low respiratory resistance that makes it easier to breathe and makes the mask comfortable to use for longer periods of time.
  At the same time, the bacterial filtration capacity is very high (> 98%), which ensures that the spread of bacteria to the air is reduced.

  These are medical bandages of type 2R. Type 2R is the highest standard in face masks.
  Medical bandages are also called surgical bandages and these are recommended in connection with Covid-19.

  CE Approved: CE marked in accordance with EU directive on medical devices 93/42.

  Tested: Type II R approved. Bacterial filter effect (BFE) has been tested and approved in accordance with the test for class I type II.
  Guaranteed BFE ?98%.
  "R" means that the product has also been tested for splash resistance (saliva, droplet particles, etc.). The product has the highest classification in face masks.

  The mask is CE-certified and approved for sale.
  Type 2R - EN 14683. Non sterile  See attached data sheets, tests and approvals for further details.  Can be picked up free of charge from a warehouse in Oslo or sent against the buyer paying shipping.  For questions:
  Martin@ProAuction.no
  Viktig salgsinformasjon

  Selger ProAuction AS
  Lokasjon OSLO, Norway

  Selgers informasjon  Vi håndterer dette salget på vegne av selger.

  Auksjonsmegler: Martin Karlsen
  Kontaktinfo: Martin@ProAuction.no

  Logistikk- og salgspartner for Sør-Norge


  Selge maskin, kjøretøy, overskuddsmateriell, varepartier, konkursbo eller andre objekter?
  Ta kontakt med oss!

  -----------------

  Salgsobjektet selges «as is / som det er».
  Dette forutsetter fra selgers side at salgsobjektet er besiktiget, testet og eventuelt prøvekjørt
  og at salgsobjektet er akseptert i den stand den forevises på lokasjon før budgivning.

  Det er i alle sammenhenger kjøpers risiko dersom budgivningen skjer uten at
  salgsobjektet er besiktiget, testet og eventuelt prøvekjørt.

  Vi er kun en formidler av objektene på www.retrade.eu.

  Dersom selger aksepterer budet etter gjennomført auksjon, vil det bli inngått formell kjøpekontrakt mellom budgiver (Kjøper) og eier av objektet (Selger).


  -----------------

  The objects is sold «as is».

  This presupposes on the part of the seller that the sale object has been inspected, tested and possibly driven, and that the sales objects has been accepted in the condition in which it is presented at the location before bidding.

  In all contexts, it is the buyer's risk if the bidding takes place without the sale object being inspected, tested and possibly driven.

  We are only a mediator of the objects on www.retrade.eu.

  If the seller accepts the bid after the auction has taken place, a formal purchase contract will be entered into between the bidder (Buyer) and the owner of the object (Seller).

  Generelle vilkår

  • Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
  • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
  • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
  • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
  • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
  • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

  Budhistorikk

  Kunde ID Buddato Bud
  Utropspris 1200
  *= Autobud