Alle auksjoner Bygg & Anlegg Utstyr Flexibarriers from Marine Aluminium

Flexibarriers from Marine Aluminium Florø OG Dusavik

Alle beløp i NOK
Høyeste bud: 73 000,-
Reservasjonspris: (er oppnådd)
Budøkning: 1 000,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Håndteringsomkostninger tilkommer
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 03.09.2021 14:00:00 Avsluttet: 20.09.2021 21:13:08 CET

Produktinformasjon

Egenskaper

  Tilleggsinformasjon

   Beskrivelse

   Flexibarrier - sikkerhets- /grensesettende utstyr fra Marine Aluminium.

   FlexiBarrier er et produkt utviklet for å håndtere av varer og containere offshore. Andre gjenstander som ofte krever beskyttelse er livbåter, ventiler og tårn.


   NB!
   Gjør oppmerksom på at dette er lokalisert både i Florø og Dusavik.

   FLORØ:
   5 stk paller med diverse komponenter Flexibarrier

   570 x 83 x 117cm - 1600kg
   570 x 83 x 117cm - 1600kg
   570 x 83 x 117cm - 1600kg
   570 x 83 x 117cm - 1600kg
   690x130x100cm - 1100kg

   1 stk Halvpalle med bolter. 61kg

   DUSAVIK:

   690x130x100cm - 1100kg
   500x-130x100cm - -under 1100 kg
   Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
   Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.
   Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge.
   Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
   .

   English

   Flexibarrier from Marine Aluminium.

   FlexiBarrier is a product developed to cope with the rough handling of goods and containers offshore. Other items often requiring protection are lifeboats, valves and aerial towers.

   PLEASE NOTICE!
   The goods are located both in Florø and Dusavik.

   FLORØ:

   5 pcs Flexibarriers

   570 x 83 x 117cm - 1600kg
   570 x 83 x 117cm - 1600kg
   570 x 83 x 117cm - 1600kg
   570 x 83 x 117cm - 1600kg
   690x130x100cm - 1100kg

   1 stk pallet bolts. 61kg

   DUSAVIK:

   690x130x100cm - 1100kg
   500x-130x100cm - -under 1100 kg


   Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
   The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

   Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway.
   For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

   Viktig salgsinformasjon

   Selger Equinor
   Lokasjon Florø OG Dusavik , Norway
   Selgers nettsted www.equinor.com

   Selgers informasjon

   Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works. Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted. Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk. .

   The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway. For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

   Generelle vilkår

   • Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
   • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
   • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
   • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
   • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
   • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
   • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

   Budhistorikk

   Kunde ID Buddato Bud
   5000490 20.09.2021 21:08:08 73 000
   5013903 20.09.2021 21:07:09 72 000
   5000490 20.09.2021 21:05:32 71 000
   5013903 20.09.2021 21:06:55 70 000
   5013903 20.09.2021 21:06:47 68 000
   5013903 20.09.2021 21:06:40 66 000
   5013903 20.09.2021 21:06:34 64 000
   5013903 20.09.2021 21:06:28 62 000
   5013903 20.09.2021 21:06:22 60 000
   5013903 20.09.2021 21:06:16 58 000
   5013903 20.09.2021 21:06:10 56 000
   5013903 20.09.2021 21:06:00 54 000
   5013903 20.09.2021 21:04:32 52 000
   5000490 20.09.2021 21:01:13 51 000
   5013903 20.09.2021 21:04:07 50 000
   5013903 20.09.2021 21:03:50 48 000
   5013903 20.09.2021 21:03:43 46 000
   5013903 20.09.2021 21:03:20 44 000
   5013903 20.09.2021 21:02:55 42 000
   5013903 20.09.2021 21:02:36 40 000
   5013903 20.09.2021 21:02:27 38 000
   5013903 20.09.2021 20:59:50 36 000
   5000490 20.09.2021 20:58:27 35 000
   5013903 20.09.2021 20:57:06 34 000
   5000490 20.09.2021 20:56:04 33 000
   5013903 20.09.2021 20:54:46 32 000
   5000490 20.09.2021 20:53:34 31 000
   5013903 19.09.2021 17:22:14 30 000
   5031220 19.09.2021 16:16:41 30 000
   5013903 19.09.2021 17:21:55 28 000
   5013903 19.09.2021 15:19:25 26 000
   5013903 19.09.2021 15:19:04 25 000
   5031220 19.09.2021 14:59:39 25 000
   5013903 19.09.2021 15:18:58 23 000
   5013903 19.09.2021 15:18:40 21 000
   5013903 19.09.2021 15:18:29 19 000
   5013903 19.09.2021 15:18:21 17 000
   5013903 19.09.2021 15:17:49 15 000
   5013903 19.09.2021 15:17:42 13 000
   5013903 19.09.2021 15:17:34 11 000
   5013903 19.09.2021 15:17:15 9 000
   5022648 04.09.2021 07:16:03 7 000
   Utropspris 7000
   *= Autobud