Alle auksjoner Bygg & Anlegg Maskiner Floodlights Ex-Tech 120W 92 stk /pcs

Floodlights Ex-Tech 120W 92 stk /pcs Dusavik

Alle beløp i NOK
Høyeste bud: 60 000,-
Reservasjonspris: (ikke oppnådd)
Budøkning: 1 000,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Håndteringsomkostninger tilkommer
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 01.07.2020 14:00:00 Avsluttet: 03.08.2020 14:18:03 CET

Produktinformasjon

Egenskaper

  Tilleggsinformasjon

   Beskrivelse

   Ikke brukt, lagret innendørs.

   92 stk / pcs Floodlighr 120 W, Wide Bean Ex , CE marked, Ex-tech


   Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
   Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.   English

   Not used, stored indoors.

   92 stk / pcs Floodlighr 120 W, Wide Bean Ex , CE marked, Ex-tech

   Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
   The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

   Viktig salgsinformasjon

   Selger Equinor
   Lokasjon Dusavik , Norway

   Generelle vilkår

   • Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
   • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
   • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
   • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
   • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
   • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
   • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

   Budhistorikk

   Kunde ID Buddato Bud
   5020298 03.08.2020 14:13:03 60 000
   213889 03.08.2020 14:12:33 56 000
   5020298 03.08.2020 14:10:54 55 000
   213889 03.08.2020 14:09:15 48 600
   5020298 03.08.2020 14:08:58 47 600
   213889 03.08.2020 14:07:52 46 600
   5020298 03.08.2020 14:06:54 45 600
   213889 03.08.2020 14:05:37 44 600
   5020298 03.08.2020 14:03:22 43 600
   213889 03.08.2020 14:03:00 42 600
   5020298 03.08.2020 14:00:35 41 600
   213889 03.08.2020 14:00:10 40 600
   5020298 03.08.2020 13:59:22 39 600
   213889 03.08.2020 13:56:54 38 600
   5020298 03.08.2020 13:52:50 37 600
   213889 03.08.2020 13:49:39 36 600
   219815 03.08.2020 13:33:10 26 000
   5020298 03.08.2020 08:15:37 22 000
   204479 02.08.2020 23:17:21 21 000
   5020298 17.07.2020 15:08:24 20 000
   204479 16.07.2020 12:22:50 19 000
   5020298 14.07.2020 11:33:42 18 000
   219815 11.07.2020 21:11:02 17 000
   5020298 01.07.2020 14:45:27 16 000
   Utropspris 16000
   *= Autobud