Alle auksjoner Bygg & Anlegg Maskiner Deler Flowmåler - Various components Flowmetering

Deler Flowmåler - Various components Flowmetering Kristiansund

Alle beløp i NOK
Høyeste bud: Ingen bud avgitt
Reservasjonspris: 5 000,-
Budøkning: 500,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Kun Betalingsomkostninger tilkommer.
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 01.02.2019 14:00:00 Avsluttet: 18.02.2019 14:00:00 CET

Produktinformasjon

Produsent

 • CE-merkeNei

Tilleggsinformasjon

  Beskrivelse

  Ulike deler etter prosjekt; flowmåling av emulsjonsbryter

  Pall 1 inneholder følgende utstyr:
  2 stk Coriolismålere
  1 Stk Skoflo regulator
  1 stk Trykktransmitter
  1 Stk Difftrykkmåler
  2 Stk Aktuatorer til LEWA pumpe
  1 Stk El Aktuator LEWA

  Pall 2 inneholder følgende utstyr:
  2 Stk Skoflo ventil med aktuator.

  2 paller 266 kg

  Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes statoil@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
  Statoils materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Statoils speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
  Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.

  English

  Various components after ended project.

  Pallet 1:
  2 pc Coriolis meters
  1 pc Skoflo regulator
  1 pc pressure transmitter
  1 pc Diff.pressure meter
  2 pc actuators for LEWA pump.
  1 pc El Actuator LEWA

  Pallet 2:
  2 pc Skoflo Valves with actuator.

  2 pallets 266 kg

  Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: statoil@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Statoils goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Statoils forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
  The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

  Viktig salgsinformasjon

  Selger Equinor
  Lokasjon Kristiansund, Norway

  Generelle vilkår

  • Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
  • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
  • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
  • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
  • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
  • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

  Budhistorikk

  Kunde ID Buddato Bud
  Utropspris 2 500
  *= Autobud