Alle auksjoner Bygg & Anlegg Maskiner GC Varian / CP-4900 Micro Gas Chromatograph

GC Varian / CP-4900 Micro Gas Chromatograph Åsgård B

Alle beløp i NOK
Høyeste bud: Ingen bud avgitt
Reservasjonspris: 25 000,-
Budøkning: 1 000,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Kun Betalingsomkostninger tilkommer.
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 26.11.2018 14:00:00 Avsluttet: 10.12.2018 14:00:00 CET

Produktinformasjon

Producer

 • Brand
 • Model
 • CE-markedNo

Additional features

  Beskrivelse

  2 stk enheter.

  Manufacturer: Varian/Asap
  Model no: CP-4900 Pro
  Serial No: CP4911205

  Beskrivelse:
  Gas Chromatograph for Online Methanol, H2S and HC coposition analysis.

  NB! Methanol og H2S modulen er defekt på den ene, mens reserven er uten denne modulen.


  Det er 1. stk. Model no: CP-4 900 PRO der Methanol og H2S modulen er defekt, og 1. stk. tilsvarende som Model no: CP-4900 PRO, men uten Metanol og H2S modul. Denne maskinen er å betrakte som en reservedels GC.

  Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
  Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
  Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.

  English

  Micro Gas Chromatograph
  2 pcs/units

  Manufacturer: Varian/Asap
  Model no: CP-4900 Pro
  Serial No: CP4911205

  Gas Chromatograph for Online Methanol, H2S and HC coposition analysis.

  One device with defect methanol and H2S module, and the spare is sold without this module.


  Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
  The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

  Viktig salgsinformasjon

  Selger Equinor
  Lokasjon Åsgård B, Norway

  Generelle vilkår

  • Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
  • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
  • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
  • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
  • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
  • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

  Budhistorikk

  Kunde ID Buddato Bud
  Utropspris 12 500
  *= Autobud