Alle auksjoner Bygg & Anlegg Utstyr Kuldemedie beholdere. 62 stk

Kuldemedie beholdere. 62 stk Mongstad

Alle beløp i NOK
Høyeste bud: 121 000,-
Reservasjonspris: (er oppnådd)
Budøkning: 500,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Kun Betalingsomkostninger tilkommer.
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 20.09.2018 14:00:00 Avsluttet: 08.10.2018 15:22:28 CET

Produktinformasjon og Tilstandsvurdering

Beskrivelse

Kuldemedie beholdere. 62 stk.

15 stk Cooltech 60 kgs
47 stk Schløsser Møller 14 kgs

7 paller, 2500 kg.

Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.

English

Containers for cooling fluids/gas.
62 pcs in total
15 pcs 60 kgs
47 pcs 14 kgs

7 pallets 2500 kgs

Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

Viktig salgsinformasjon

Selger Equinor
Lokasjon Mongstad, Norway
Selgers nettsted www.equinor.com

Selgers informasjon

Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works. Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted. Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk. .

The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway. For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

Generelle vilkår

  • Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
  • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
  • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
  • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
  • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
  • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

Budhistorikk

Kunde ID Buddato Bud
5017244 08.10.2018 15:17:28 121 000
239756 08.10.2018 15:16:51 120 500
5017244 08.10.2018 15:15:08 120 000
239756 08.10.2018 15:14:17 110 500
239756 08.10.2018 15:12:57 110 000
5017244 08.10.2018 15:11:22 110 000
239756 08.10.2018 15:12:28 101 000
239756 08.10.2018 15:09:53 100 000
5017244 08.10.2018 15:04:10 100 000
239756 08.10.2018 15:09:26 95 000
239756 08.10.2018 15:09:08 93 000
239756 08.10.2018 15:08:09 92 000
239756 08.10.2018 15:07:58 91 000
239756 08.10.2018 15:07:30 90 000
239756 08.10.2018 15:07:03 88 000
239756 08.10.2018 15:06:13 87 000
239756 08.10.2018 15:03:43 86 000
5017244 08.10.2018 15:02:47 85 000
239756 08.10.2018 15:02:25 81 000
5017244 08.10.2018 15:01:28 80 000
239756 08.10.2018 15:00:40 71 000
5017244 08.10.2018 14:59:59 70 500
5017244 08.10.2018 14:59:41 70 000
239756 08.10.2018 14:59:04 70 000
5017244 08.10.2018 14:58:13 62 500
239756 08.10.2018 14:56:22 62 000
5017244 08.10.2018 14:57:45 61 500
5017244 08.10.2018 14:55:46 60 500
5017244 08.10.2018 14:55:23 60 000
239756 08.10.2018 14:53:52 60 000
5017244 08.10.2018 14:55:00 54 500
5017244 08.10.2018 14:54:43 53 500
5017244 08.10.2018 14:54:30 52 500
5017244 08.10.2018 14:54:18 51 500
5017244 08.10.2018 14:52:50 50 500
239756 08.10.2018 14:52:17 50 000
5017244 08.10.2018 14:51:47 31 000
5017244 08.10.2018 14:51:24 30 500
5017244 08.10.2018 14:50:47 30 000
239756 08.10.2018 14:25:23 30 000
5017244 08.10.2018 14:50:22 21 000
5010695 08.10.2018 14:23:41 20 000
5010695 08.10.2018 14:23:00 15 000
239756 08.10.2018 13:42:13 15 000
5010695 08.10.2018 14:22:34 10 000
239756 08.10.2018 13:41:04 3 600
238511 04.10.2018 10:55:21 3 100
Utropspris 3100
*= Autobud