Alle auksjoner Bygg & Anlegg Utstyr PRIMET H-BJELKE 3.1m 220x220 mm

PRIMET H-BJELKE 3.1m 220x220 mm Mongstad

Alle beløp i NOK
Høyeste bud: Ingen bud avgitt
Reservasjonspris: (ikke oppnådd)
Budøkning: 100,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Kun Betalingsomkostninger tilkommer.
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 20.09.2018 14:00:00 Avsluttet: 08.10.2018 15:12:25 CET

Produktinformasjon og Tilstandsvurdering

Beskrivelse

PRIMET H-BJELKE 3.1m 220x220 mm-

300 kg

Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.

English

Beam
3,1 m 220x220mm.

Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

Viktig salgsinformasjon

Selger / Repr: Equinor
Lokasjon Mongstad, Norway

Selgers informasjon

Vennligst observer: Ansatte i Equinor kan ikke delta i auksjonen.
Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog
for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
Utstyret kan være benyttet offshore.
Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke
MVA til internasjonale kjøpere.
Alle partier selges Ex.Works. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA.
Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger
utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke
enklere løft med truck).
Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av
Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for
kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.

Please note: Equinor employees cannot participate in the auction. Equinor or the base is
responsible for reporting if objectionable conditions are discovered with the carrier, personnel,
equipment or vehicle that contravene the regulations for road transport in Norway. When
loading/retrieving heavy/bulky material where Equinor or the base is involved, we ask the buyer to
establish a dialogue in order to adapt to any local regulations.
The equipment may have been used offshore.
Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com.
The Equipment shall be collected within 14 days after payment.
All lots are sold Ex. Works. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is
responsible for applying for refund from the authorities.
Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the
buyer may occur (not simple lifts with fork lift). Equinor goods is stocked in a customs warehouse,
and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent.
This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs
clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any
unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the
road transport regulations in Norway. Equinor employees may not take part in in the auction.
For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask
the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

Generelle vilkår

  • Kommisjon er inkludert i budet. Evt auksjonsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
  • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
  • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
  • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
  • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
  • Auksjonsobjektet godkjennes ved henting.
  • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

Budhistorikk

Kunde ID Buddato Bud
Utropspris 1000
*= Autobud