Alle auksjoner Bygg & Anlegg Utstyr Boligmodul Plattform/Living Quarters rig, Albuskjell 2/4F

Boligmodul Plattform/Living Quarters rig, Albuskjell 2/4F Lade/Trondheim

Alle beløp i NOK
Høyeste bud: Ingen bud avgitt
Reservasjonspris: 2 500 000,-
Budøkning: 2 000,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Kun Betalingsomkostninger tilkommer.
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 24.05.2018 14:00:00 Avsluttet: 28.06.2018 14:00:00 CET

Produktinformasjon

Beskrivelse

Tidligere boligmodul på Albuskjell blokk 2/4. Ble gitt til Sør-Trønderlags Fylkeskommune i 1984, og har hatt ulike roller gjennom årene; Opplæringssenter for sikkerhet, brann o.l. Den senere tid har riggen vært benyttet til diverse øvelser for politiet.
Modulen kan heves fra understellet og trekkes over på lekter.
Modulen må flyttes fra lokasjon.
Vekt: Anslått til ca. 1200 tonn inkludert helikopterplattform.
4 etasjer.
L: ca. 30,6 m uten trappeløp
B: ca. 9,5 meter (eks. helidekk og livbåtrampe)
H: ca. 12,8 m (eks. helidekk)
Hver enkelt etasje (modul) er 3,2 m. i høyde.
Vedlegg tegninger og data. Nåværende eier har utforsket noen alternativer som bruksområde (boliger), vedlagt bilder, eller om det er aktuelt å hugge den for gjenvinning kan det gjøres på stedet.
For informasjon, kontakt vh@icspartner.com.
Observer at kostnader for fjerning av modulen ligger på kjøper.
Riggen vil bli ryddet for løsøre o.l. før overtakelse. Kjøper må forelegge en plan for fjerning eller demontering/hugging. Kjøper må også besørge frakobling av V/A og strøm.

English

Former living quarters on Alnuskjell Block 2/4. The module was given to South Trøndelag in 1984, and has had different roles over the years; Training center for security, fire etc. Lately the module has been used for exercises for the police.
The module can be lifted off the base and be pulled onto a barge, and it has to be removed from location.
Weight approx. 1200 ton included helipad.
L: ca. 30,6 m ex stairs
W: ca. 9,5 meter (ex helidekk and lifeboat ramp)
H: approx. 12,8 m (ex helipad)
Each floor (module) is 3,2 m in height.
Enclosed drawings and data. Alternative usage has been considered (apartments, see drawings), or if the module goes to recycling the dismantling/scrapping can be done on site.
For information, contact vh@icspartner.com.
Please observe that the cost for moving/removing the module lies on the buyer.
The module will be tidied up of any clutter/debris before change of ownership. For purchase, the buyer must present a plan for moving or dismantling/recycling the module. The buyer is also responsible for disconnecting water/sewage and power.

Viktig salgsinformasjon

Selger ALBUSKJELL AS
Lokasjon Lade/Trondheim, Norway

Generelle vilkår

  • Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
  • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
  • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
  • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
  • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
  • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

Budhistorikk

Kunde ID Buddato Bud
Utropspris 1 250 000
*= Autobud