Alle auksjoner Bygg & Anlegg Utstyr 6 aggregater 400V, 8KVA og 2 paller med utstyr

6 aggregater 400V, 8KVA og 2 paller med utstyr Kristiansund

Alle beløp i NOK
Høyeste bud: 45 875,-
Reservasjonspris: (er oppnådd)
Budøkning: 1 000,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Kun Betalingsomkostninger tilkommer.
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 10.09.2014 14:00:00 Avsluttet: 24.09.2014 16:20:47 CET

Produktinformasjon og Tilstandsvurdering

Produsent

 • MerkeHatz/Yanmar
 • ModellUkjent

Transportinformasjon

 • Transportmål (l/b/h) 5 paller/pallets
 • Transportvekt (kg) 1388

Beskrivelse

6 aggregater med Yanmar dieselmotor. 1 aggregat er antatt defekt (beskrevet som mulig røket sikring, men dette er ikke sjekket). 2 paller med 23 stk bager og 1 stk aluminiumkasse med
div skjøteledninger, overganger, minisentraler etc. Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes statoil@icspartner.com. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck).

English

6 power units with Yanmar diesel engines. 1 unit described as defective (may be just a fuse, but not checked). 2 pallets with 23 bags and one aluminium box with extension chords, transformers, minicentrals etc.
Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: statoil@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift).

Viktig salgsinformasjon

Selger Equinor
Lokasjon Kristiansund, Norway
Selgers nettsted www.equinor.com

Selgers informasjon

Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works. Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted. Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk. .

The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway. For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

Generelle vilkår

 • Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
 • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
 • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
 • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
 • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
 • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
 • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

Budhistorikk

Kunde ID Buddato Bud
233215 24.09.2014 16:10:47 45 875
206356 24.09.2014 16:08:55 44 875
233215 24.09.2014 16:00:31 43 875
206356 24.09.2014 15:55:54 40 875
233215 24.09.2014 15:54:07 39 875
206356 24.09.2014 15:52:07 36 875
233215 24.09.2014 15:49:09 35 875
237156 24.09.2014 15:32:56 33 000
237355 24.09.2014 13:28:30 32 000
237140 15.09.2014 14:14:35 31 000
233215 12.09.2014 22:20:29 30 000
209586 12.09.2014 22:11:53 26 151
233215 11.09.2014 23:02:37 20 000
237156 11.09.2014 10:00:39 13 500
233215 10.09.2014 19:23:08 12 500
Utropspris 12500
*= Autobud