Alle auksjoner Annet M/S Blåna Arbeidsbåt/Supply tender

M/S Blåna Arbeidsbåt/Supply tender Ålesund

Alle beløp i NOK
Høyeste bud: Ingen bud avgitt
Reservasjonspris: (ikke oppnådd)
Budøkning: 2 000,-
MVA: Bud avlegges uten moms. Objektet selges u/ MVA.

MVA tilkommer på omkostninger.
Omkostninger: Kun Betalingsomkostninger tilkommer.
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 19.05.2014 14:00:00 Avsluttet: 02.07.2014 21:00:00 CET

Produktinformasjon

Produsent

 • MerkeAS Volda Mek. Verksted
 • ModellBygg nr. 8, Arbeidsbåt
 • Årsmodell1973

Båt Egenskaper

 • Lengde (fot)77
 • Skrogmateriale4: Stål
 • Motor373 bhp GM DAA

Beskrivelse

Arbeidsbåten M/S Blåna selges.
LOA 23,7 m.
LPP 20,0 m.
Bredde 6,8 m.
Tonnasje brutto 105 tonn, netto 76 tonn.
Hovedmotor: Gangtid ca. 40000 timer.
Hjelpemotorer gangtid ca. 30000 hours.
Kapasitet diesel: 2600 + 3200 liter.
M/S Blåna har vært i aktiv tjeneste for Kystverkets rederi inntil Februar 2014.

Visning etter avtale.

Fartøyet er seilingsklart ved auksjonens slutt. Ved overtakelse vil ny eier få to dager med skipper og teknisk kyndig mannskap for gjennomgang av skipets systemer, inklusive prøvetur.
Manualer for skipets systemer samles og systematiseres i forbindelse med overtakelse.
Fyrteknisk materiell og verktøy som har vært benyttet til vedlikehold og reparasjoner av dette medfølger ikke. Noe IT-utstyr som ikke har direkte med skipet og drift av dette, men har vært benyttet til Kystverkets virksomhet, er fjernet.
Det foreligger dokumentasjon på og utbedringslister i forbindelse med hovedklassing i 2012.
Ved overtakelse må nye eiere tilpasse seg Kystverkets arbeidstid, da skipet ligger på Kystverkets område. Mannskap og evt. Personale/leverandører osv. skal kun oppholde seg på kaiområdet innenfor angitt tid. Kystverket aksepterer 14 dager kailigge ved Kystverkets kaianlegg etter at innbetaling er registrert. Har ny eier behov for lengre opphold i Ålesund må eier selv besørge kaiplass.

English

Supply tender M/S Blåna for sale.
LOA 23,7 m.
LPP 20,0 m.
Width 6,8 m.
Tonnasje gross 105 tons, net 76 tons.
Main engine approx. 40000 hours.
Auxiliary engines approx. 30000 hours.
Capacity diesel 2600 + 3200 liter.
M/S Blåna has been in active duty for NCA until Februar 2014.

Inspection/viewing by appointment.
Questions should be directed to vh@icspartner.com .
The vessel is ready to sail at the auction's end. The new owner will get two days with skipper and technically trained personnel for review of the ship's systems, including test run. Manuals for ship's systems are collected and systematized in connection with the retrieval. Materials and tools that have been used for maintenance and repairs of lighthouse and buoy is not included. Some IT equipment not directly associated with the ship and its operation has been removed . There is documentation and remediation lists in connection with the main survey in 2012. At takeover owners must adapt to the NCA's working hours, as the ship is at NCA area . Crew and any staff / contractors etc should only be on the quay within the specified time . NCA accept 14 days by NCA quay after payment has been confirmed . If more quay time is required, owner needs arrange a quay in Ålesund.

Viktig salgsinformasjon

Selger Kystverket Rederi
Lokasjon Ålesund, Norway

Generelle vilkår

 • Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
 • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
 • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
 • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
 • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
 • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
 • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

Budhistorikk

Kunde ID Buddato Bud
Utropspris 1000000
*= Autobud