Alle auksjoner 5 stk Kjemikalie/væsketank 1000 liter

5 stk Kjemikalie/væsketank 1000 liter StatoilHydro base, Florø

Alle beløp i
Høyeste bud: 7 500,-
Budøkning: 500,-
MVA: Bud avlegges uten moms. MVA. 25% tilkommer.
Omkostninger: Kun Betalingsomkostninger tilkommer.
Du vil bekrefte budet i neste steg. Les mer om autobud
Startet: 10.04.2008 14:00:00 Avsluttet: 24.04.2008 19:37:54 CET

Produktinformasjon og Tilstandsvurdering

Årsmod. / Brukstimer Ukjent,typegodkjenning datert 24.06.83
Siste service / sertifisering (dd.mm.åå) 31.01.02
Transportmål (L/B/H) / Vekt (kg.) 1235x1035x1610mm/TARA:287kg,WLL:1833kg,MGW:2120kg
Beskrivelse 5 stk smøroljetanker, hver på 1000 liter. Har sertifikat på 3 av disse. Årlig kontroll er ikke utført på en stund, har stått lagret på basen en stund, er ikke lenger i bruk. Produsent: Bison Sartek (www.bisonibs.no). StatoilHydro anbefaler besiktigelse av materiellet, kontakt surplus@statoilhydro.com

Viktig salgsinformasjon

Selger Equinor
Lokasjon StatoilHydro base, Florø
Selgers nettsted www.equinor.com

Selgers informasjon

Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works. Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted. Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk. .

The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway. For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

Generelle vilkår

  • Retrades kommisjon er inkludert i budet. Evt håndteringsomkostninger og moms tilkommer.
  • Betalingsomkostninger (kr 250,- / EUR 25) tilkommer på hver faktura
  • Alle fakturaer har 5 dagers betalingsfrist.
  • Betaling skal være registrert før henting kan avtales
  • Det er 21 dagers hentefrist for alle kjøp
  • Avtale med selger SKAL være gjort før henting
  • Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering, frakt og eventuell eksport

Budhistorikk

Kunde ID Buddato Bud
200838 24.04.2008 19:27:54 7 500
203197 10.04.2008 21:05:08 7 000
200838 24.04.2008 19:19:18 6 500
200838 24.04.2008 19:10:37 5 500
Utropspris 5000
*= Autobud