Pienkalustoa/Materiaaleja Samsung Heavy Ind. Kran / Crane. Not used

Samsung Heavy Ind. Kran / Crane. Not used Mongstad

Hinnat ovat NOK
Korkein tarjous 22 000,-
Hintavaraus: (ei ylitetty)
Minimikorotus: 2 000,-
ALV: Hinta ilman Alv. Alv 25% lisätään.
Lisämaksut: Käsittelymaksu lisätään.
Vahvistat tarjouksen seuraavalla askeleella.Lue lisää automaattitarjouksesta:
Alkanut:07.01.2021 14:00:00 Suljettu: 21.01.2021 14:00:00 CET

Tuotetiedot

Valmistaja

  Lisäominaisuuksia

   Kuvaus

   Kran fra Samsung Heavy Ind.
   En utility handling tool.
   Ikke brukt, men vært offshore i 4 år.

   SWL 500 kg.
   Med løftekrok 1200 kg.

   Medfølger DNV sertifikat, og teknisk beskrivelse, se vedlagte dokumenter.

   Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
   Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.
   Vennligst observer: Eqinor eller base har ansvar for om a? melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge.
   Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
   .

   English

   Crane from Samsung Heavy Ind.
   Not used, delivered 2016.

   SWL 500 kg.
   With lifting hook 1200 kg

   sold with DNV certificates and technical description, please see attached documents.

   .
   "A telescopic knuckle boom
   manipulator arm with Guide/Gripper head in front of the arm, designed for offshore duty
   on vessels operating under dynamic conditions.
   The main purpose of this machine is to securely lift, guide and handle equipment on drill
   floor. The UHT is designed to handle a wide variety of equipment and large range of
   tubular sizes up to SWL 500kg. The machine is also fitted with a lifting hook for various
   lifting operations and loads up to SWL 1200kg. It is possible to mount a wire guide
   inside the gripper head for guiding wire."   Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
   The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

   Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway.
   For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations


   Tärkeää myyntitietoa

   Myyjä: Equinor
   Sijainti: Mongstad , Norway

   Yleiset ehdot

   • Retraden komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään käsittelymaksu. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
   • Laskun maksuaika on 5 päivää
   • Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
   • Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
   • Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
   • Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille

   Tarjoukset

   Asiakas PVM/AIKA Tarjous
   240980 21.01.2021 13:47:01 22 000
   203910 07.01.2021 14:32:24 20 000
   Lähtöhinta 20000
   *=Korotusautom