All auctions Construction Machines Markvibrator Maskinpadda med hydrauliskt underfäste RF systems MAU 18 S60 med fasterkoppling / Vibratory plate for excavator

Markvibrator Maskinpadda med hydrauliskt underfäste RF systems MAU 18 S60 med fasterkoppling / Vibratory plate for excavator Borås

All amounts in SEK
Highest bid 6 100,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
1 5 days
0 8 hours
1 9 minutes
0 8 seconds
Started: 04.07.2024 18:00:00 Auction closes: 06.08.2024 10:15:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandRF System AB
 • ModelMAU 18 GVU
 • Year Model2019
 • Serial number304002
 • Asset overall conditionFully functional during last use.

Additional features

  Other information

  Maskinpadda RF systems GVU MAU 18 i mycket fint skick
  Sparsamt använd, nära nyskick
  Utrustad med hydrauliskt underfäste
  Med Markvibrator MAU kan man få alla redskap vibrerande
  - S60 fäste
  - årsmodell 2019
  - Fasterkoppling
  - Bredd: 600mm,
  - Vikt: 560 kg
  - Packningskraft: 7500 kg,
  - Min/Max: 50-170 l/min,
  - Max 350 bar
  Markvibrator MAU har samma unika egenskaper som standard modell MAV men med hydrauliskt underfäste för vibration av t ex en gallerskopa. Den är speciellt utvecklad för att kunna användas under en tiltrotator och lätt att anpassa till maskin. Att använda en markvibrator på maskin istället för traditionell vibrator ökar säkerheten på arbetsplatsen vid packning i t ex schakt och lätt att anpassa vinkel till ytan. Det låga oljeflödesbehovet gör den mycket prisvärd i längden. Genom den höga vibrationsfrekvensen på 60Hz ger maskinen en hög packningkraft vilket medför att man packar nerifrån och upp i materialet. Detta ger en stabilare och bättre packad yta.

  Ett nyutvecklat hydrauliksystem med konstantflödesventil för hydraulmotor och tryckbegränsning för säker körning. Levereras som standard med motor med förhöjt mottryck som option finns även motor med dränering.

  – Flexibilitet
  – Mycket höga packningsvärden
  – Låg oljeförbrukning
  – Utvecklad för att användas under tiltrotator
  – Säker arbetsplats
  Läs gärna bifogad pdf för mer information
  Lasthjälp finns att tillgå efter tidsbokning

  English

  RF systems GVU MAU 18 in very good condition
  Sparingly used, near new condition
  Equipped with hydraulic undermount
  With Markvibrator MAU, you can make all implements vibrate
  - S60 bracket
  - model year 2019
  - Fastener coupling
  - Width: 600mm,
  - Weight: 560 kg
  - Compaction force: 7500 kg,
  - Min/Max: 50-170 l/min,
  - Max 350 bar
  Ground vibrator MAU has the same unique features as the standard model MAV but with a hydraulic sub-mount for vibration of e.g. a grating bucket. It is specially developed to be used under a tiltrotator and easily adapted to the machine. Using a ground vibrator on a machine instead of a traditional vibrator increases safety at the workplace when compacting in, for example, shafts and easily adjusts the angle to the surface. The low oil flow requirement makes it very affordable in the long run. Through the high vibration frequency of 60Hz, the machine provides a high compaction force, which means that the material is compacted from the bottom up. This gives a more stable and better packed surface.

  A newly developed hydraulic system with constant flow valve for hydraulic motor and pressure limitation for safe driving. Delivered as standard with a motor with increased back pressure, as an option there is also a motor with drainage.

  – Flexibility
  – Very high packing values
  – Low oil consumption
  – Developed to be used under tiltrotator
  - Safe workplace
  Please read the attached pdf for more information
  Loading assistance is available by appointment

  Important sales information

  Seller / Auction broker: LP Väst
  Location Borås, Sweden

  Seller information

  LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.

  För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta
  Tobias Melander 033-103031 eller tobias.melander@retrade.eu

  Semesterperiod vecka 28-31 - kontakta oss gärna på mail så svarar vi så fort vi kan.

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
  Kontakta Tobias på tel 033-103031 alt: tobias.melander@retrade.eu för en anpassad offert efter era önskemål.

  Sedvanlig kreditprövning krävs.
  "Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
  Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget"

  LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB
  Kontakta Alexandra på mail: info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.

  -------------------------------------------------------------------

  This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.

  Holiday week 28-31, please contact us by email and we will reply as soon as we can.

  For more information or to book a viewing time, please contact
  Tobias Melander +4633-103031 or tobias.melander@retrade.eu

  We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
  Contact Alexandra at info@janssonsentreprenad.se
  to get a price estimate.


  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5031818 15.07.2024 18:34:46 6 100
  5020632 14.07.2024 21:51:59 4 100
  5014738 05.07.2024 10:45:08 2 200
  1312644 11.07.2024 13:58:14 2 100
  Minimum start bid 100
  *= Autobid