All auctions Construction Equipment Drivex vikplog snöplog 2,8 m fint skick / Folding plow , mint condition

Drivex vikplog snöplog 2,8 m fint skick / Folding plow , mint condition Borås

All amounts in SEK
Highest bid 20 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 04.06.2024 17:00:00 Auction closed: 12.06.2024 10:36:35 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandDrivex
 • ModelVP28BM
 • Type10009389
 • Year Model2013
 • Serial numberE20188
 • CE-markedYes
 • Asset overall conditionFully functional during last use.

Additional features

  Other information

  Drivex vikplog snöplog 2,8 m
  - Fullt fungerande och mycket sparsamt använd, fint skick!
  - Årsmodell 2013
  - Skär i bra skick
  - Två hydrauluttag samt elventil
  - Stora BM fästet
  - Positionsljus på båda sidor
  - Från tillverkarens hemsida:
  Med hydrauliken i den här serien vikplogar kan vingarna ställas för att ploga snön åt höger eller vänster sida (diagonalplog) eller som ett V (spetsplog) eller i Y-läge för att samla ihop snön i plogbladet.

  VP28BM är anpassade för mellanklassens maskiner, redskapsbärare som går på snöröjning där utrymmet är begränsat.

  UTRUSTNING
  Vertikal- och horisontalpendlande ploggrind för bästa följsamhet mot marken
  Chockventiler kopplade till ackumulator
  Ställbara slitskor
  Fjädrande skär
  Slang och kopplingar som standard
  Belysning
  Bredd 2800mm (max)
  Bredd 2300mm (min)
  Höjd 995mm
  Vikt 755 kg

  Lasthjälp finns att tillgå om det bokas i god tid innan upphämtning mot ersättning

  English

  Drivex folding snow plow 2.8 m
  - Fully functional and very sparingly used, nice condition!
  - Model year 2013
  - Cut in good condition
  - Two hydraulic outlets and electric valve
  - Large BM bracket
  - Position lights on both sides
  - From the manufacturer's website:
  With the hydraulics of this series of folding plows, the wings can be set to plow the snow to the right or left side (diagonal plow) or as a V (point plow) or in a Y position to collect the snow in the plow blade.

  VP28BM are adapted for mid-range machines, tool carriers that go on snow removal where space is limited.

  EQUIPMENT
  Vertically and horizontally oscillating plow gate for best adherence to the ground
  Shock valves connected to accumulator
  Adjustable wear shoes
  Resilient cutting
  Hose and fittings as standard
  Lighting
  Width 2800mm (max)
  Width 2300mm (min)
  Height 995mm
  Weight 755 kg

  Loading assistance is available if booked well in advance of pick-up for a fee

  Important sales information

  Seller / Auction broker: LP Väst
  Location Borås, Sweden

  Seller information

  LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.
  För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta Tobias Melander 0709347001 eller tobias.melander@retrade.eu

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
  Kontakta Tobias på tel 0709347001 alt: tobias.melander@retrade.eu för en anpassad offert efter era önskemål.

  Sedvanlig kreditprövning krävs.
  "Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
  Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget"

  LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB
  Kontakta Alexandra på : info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.

  -------------------------------------------------------------------

  This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
  For more information or to book a viewing time, please contact
  Tobias Melander +46709347001 or tobias.melander@retrade.eu

  We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
  Contact Alexandra at info@janssonsentreprenad.se
  to get a price estimate.

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5036063 12.06.2024 10:31:35 20 000
  5006605 12.06.2024 10:31:06 18 000
  5036063 12.06.2024 10:26:11 17 000
  5006605 12.06.2024 10:24:52 16 000
  5036063 12.06.2024 10:20:30 15 000
  5006605 12.06.2024 10:18:57 14 000
  5036063 12.06.2024 10:06:05 13 000
  5041625 12.06.2024 08:14:00 12 000
  5000163 10.06.2024 08:01:47 11 000
  5036063 12.06.2024 07:48:54 8 500
  5032143 09.06.2024 15:54:51 5 500
  5041625 06.06.2024 08:29:26 5 000
  5032143 09.06.2024 15:54:13 3 100
  5047731 06.06.2024 07:17:18 1 100
  5032143 06.06.2024 06:38:12 100
  Minimum start bid 100
  *= Autobid