All auctions Construction Machines Bodar moduler 6st 16,4 x 9,2m

Bodar moduler 6st 16,4 x 9,2m Skivarp

All amounts in SEK
Highest bid 57 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 06.05.2024 12:00:00 Auction closed: 20.05.2024 09:30:58 CET

Product information and Technical condition

Features

  Transport information

  • Transport dimension (L/W/H)16400/9200/3480

  Additional features

   Other information

   Byggmoduler 6st 16,4 x 9,2m
   alla monterade storlek 16,4 x 9,2 m
   6 st delar
   var del är ca 2,85 x 9,25 m utvändigt
   Höjd utrvändigt 3,48 m
   invändig höjd 2,38 m
   Obs bara modulerna det som finns utanför och inte tillhör bodarna ingår inte
   Inändig renovering behövs när dom monteras upp

   Building modules 6 pcs 16.4 x 9.2m
   all assembled size 16.4 x 9.2 m
   6 parts
   each part is approx. 2.85 x 9.25 m externally
   Height outside 3.48 m
   iiside height 2.38 m
   Note only the modules that are outside and do not belong to the sheds are not included
   Interior renovation is needed when they are installed

   Important sales information

   Seller / Auction broker: Jan Offesson
   Location Skivarp, Sweden

   Seller information

   Offes Trading AB hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.
   Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till

   Jan Offesson +46 70 297 37 02 jan.offesson@offes.se

   Vi gör en kontroll av objektet samt förhör säljaren om skick och brukande, det görs ingen teknisk besiktning av objektet

   Finansiering: Avbetalning / leasing erbjuds via vår samarbetspartner Nordea Finance
   Kontakta Sara Zetterberg Tel: +46 73 082 52 15
   E-post: sara.zetterberg@nordeafinance.com
   För offert sedvanlig kreditprövning krävs

   Köparen ombesörjer lastning av objektet. .Offes Trading kan vara behjälplig att ombesörja transport
   Fraktdokument och CMR / tulldokument vid export skrives av köpare el transportbolaget.
   Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.

   Hämtning är vanligtvis mellan 08.00-15.00 Måndag till Fredag övriga tider efter överenskommelse.

   Köparen kontrollerar objektet vid hämtning, Objektet säljs på plats hos ägaren

   ---

   Offes Trading AB handles this auction on behalf of the seller
   All questions in connection with this auction or request for review may be directed to
   Jan Offesson +46 70 297 37 02 jan.offesson@offes.se

   We do a check of the object and the interrogator about the condition and use, it does not make a technical inspection of the object

   The buyer takes care of loading the item. .Offes Trading can be helpful in arranging transport
   Shipping documents and CMR / customs documents for export are written by buyers or the transport company.
   The transport company is responsible for sending the right type of transport vehicle to the last addresses.

   Pick-up is usually between 08.00-15.00 Monday to Friday other times by appointment.

   The buyer checks the item when picking up, The item is sold on site at the owner


   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The auction item is approved bu the buyer at collection.
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   5048220 20.05.2024 09:25:58 57 000
   5048220 20.05.2024 09:23:39 57 000
   4420885 20.05.2024 09:21:18 56 000
   5048220 20.05.2024 09:20:47 55 000
   4420885 20.05.2024 09:20:56 52 000
   4420885 20.05.2024 09:20:20 50 000
   5048220 20.05.2024 09:20:08 49 000
   4420885 20.05.2024 09:18:47 48 000
   5048220 20.05.2024 09:18:33 47 000
   4420885 20.05.2024 09:16:18 46 100
   5048220 20.05.2024 09:15:24 45 000
   4420885 20.05.2024 09:12:59 40 100
   5048220 20.05.2024 09:14:37 39 100
   5048220 20.05.2024 09:13:58 37 100
   5048220 20.05.2024 09:13:29 35 100
   5048220 20.05.2024 09:13:12 33 100
   5048220 20.05.2024 09:12:41 31 100
   4420885 20.05.2024 09:10:40 30 100
   5048220 20.05.2024 09:11:40 29 100
   5048220 20.05.2024 09:11:20 27 100
   5048220 20.05.2024 09:11:07 25 100
   5048220 20.05.2024 09:10:54 23 100
   5048220 20.05.2024 09:10:18 21 100
   4420885 20.05.2024 09:08:54 20 100
   5048220 19.05.2024 14:53:23 20 000
   4420885 14.05.2024 16:11:40 100
   Minimum start bid 100
   *= Autobid