All auctions Other Grohe Red II Mono C kran med vattenkokare

Grohe Red II Mono C kran med vattenkokare Vällingby

All amounts in SEK
Highest bid 3 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 21.03.2024 09:00:00 Auction closed: 08.04.2024 10:15:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • Asset overall conditionNot used (New)

Additional features

  Other information

  Aldrig någonsin har det varit smidigare att dricka te!

  GROHE Red Mono integrerad vattenkokare i pelarformat kommer att revolutionera dina köksrutiner. Den ger kokande vatten på ett ögonblick och underlättar en rad kökssysslor, samtidigt som den frigör värdefull plats i köket. Vattenkokaren med pelarpip är konstruerad för att placeras bredvid din GROHE Blue-blandare eller vanliga blandare, och har en minimalistisk och slank design. Vattnet passar perfekt för att koka te eller kaffe, men också för att fylla på grytor och förbereda måltider.

  Det kokande vattnet aktiveras genom de barnsäkra tryckknapparna. Den höga L-formade pipen gör det enkelt att fylla kastruller, och den har ett valbart svängområde på 0°/150°/360° för total flexibilitet. Säkerheten står i centrum med den här produkten – den har en automatisk upplyst GROHE ChildLock-funktion som används via tryckknapparna. Varmvattenberedaren är klassad A för energieffektivitet och går att ställa in i semesterläge, där temperaturen begränsas till 60 °C. Varmvattenberedaren kan omedelbart ge upp till 3 liter uppvärmt vatten och är tillverkad i titan för utmärkt skydd mot korrosion.

  Den glänsande, hållbara kromade GROHE StarLight-ytbehandling håller sig i skick som ny under många år framöver. GROHE Red-filtret minskar även förekomsten av kalk och tungmetaller i vattnet, vilket förlänger livslängden för både den integrerade vattenkokaren och varmvattenberedaren. Det här betyder att du slipper vänta på att vattnet ska bli varmt och slösar mindre med vattnet.

  Funktioner & Egenskaper
  - GROHE Red – rent kalkfritt vatten med frisk smak
  - GROHE Red-filtret avlägsnar tryggt oönskade ämnen som kan orsaka lukt eller påverka vattnets smak
  - Hög pip för enkel påfyllning av stora kastruller
  - ChildLock LED-display med automatisk säkerhet och avstängning
  - 0°/150°/360° svängområde, går även att låsa i fast läge
  - Enkel att rengöra tack vare den kromade GROHE StarLight®-ytbehandlingen
  - KIWA-certifierad

  Övrig produktinformation

  Teknisk information
  Höjd (cm): 33
  Styrning: Ettgrepp
  Diskmaskinsavstängning: Nej
  Svängbar pip: Ja
  Färg: Krom
  Levererar 3 liter kokande vatten
  Allt du behöver inför montering ingår

  English

  Drinking tea has never been easier!

  The GROHE Red Mono integrated kettle in pillar format will revolutionize your kitchen routines. It provides boiling water in an instant and facilitates a range of kitchen tasks, while freeing up valuable space in the kitchen. The pillar spout kettle is designed to be placed next to your GROHE Blue faucet or standard faucets, and has a minimalist and sleek design. The water is perfect for making tea or coffee, but also for filling pots and preparing meals.

  The boiling water is activated by the child-proof push buttons. The tall L-shaped spout makes it easy to fill pans, and it has a selectable 0°/150°/360° swivel range for total flexibility. Safety is at the heart of this product – it has an automatic illuminated GROHE ChildLock function that is operated via the push buttons. The water heater is rated A for energy efficiency and can be set to holiday mode, where the temperature is limited to 60 °C. The water heater can instantly provide up to 3 liters of heated water and is made of titanium for excellent protection against corrosion.

  The shiny, durable GROHE StarLight chrome finish will stay like new for years to come. The GROHE Red filter also reduces the presence of limescale and heavy metals in the water, extending the life of both the integrated kettle and the water heater. This means you don't have to wait for the water to heat up and waste less water.

  Features & Features
  - GROHE Red – pure lime-free water with a fresh taste
  - The GROHE Red filter safely removes unwanted substances that can cause odors or affect the taste of the water
  - High spout for easy filling of large pans
  - ChildLock LED display with automatic safety and shutdown
  - 0°/150°/360° swivel range, can also be locked in a fixed position
  - Easy to clean thanks to the chrome GROHE StarLight® surface treatment
  - KIWA certified

  Other product information

  Technical information
  Height (cm): 33
  Steering: One grip
  Dishwasher shutdown: No
  Pivoting Beep: Yes
  Color: Chrome
  Delivers 3 liters of boiling water
  Everything you need for assembly is included

  Important sales information

  Seller / Auction broker: Harry Karlström
  Location Vällingby, Sweden

  Seller information

  Flos konsult AB ansvarar för denna auktion på uppdrag av säljaren.
  För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta Harry Karlström på +46760350080 eller harry.karlstrom@retrade.eu
  Även inbyten kan vara av intresse för att enklare kunna få ihop en affär.

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
  Kontakta Therese Lundberg på +4670350050 eller therese.lundberg@retrade.eu för en anpassad offert efter era önskemål.


  ”Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
  Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget” för en anpassad offert efter era önskemål.

  Sedvanlig kreditprövning krävs.

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  211197 08.04.2024 09:26:13 3 000
  1313086 31.03.2024 11:07:19 2 500
  211197 21.03.2024 23:33:24 1 000
  Minimum start bid 100
  *= Autobid