All auctions Transportation SCANIA P 380LB6X2X4 Rolba Slamsugningsbil Slamavvattningsbil Minikombi / Rolba Masko-zoll

SCANIA P 380LB6X2X4 Rolba Slamsugningsbil Slamavvattningsbil Minikombi / Rolba Masko-zoll Falköping

All amounts in SEK
Highest bid 279 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 06.02.2024 13:00:00 Auction closed: 14.02.2024 10:10:21 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandScania
 • ModelP 380
 • Year Model2006
 • Serial numberYS2P6X20002010735
 • Registration numberXFG622
 • Kilometers346505
 • Kilometers Date25 Aug 2023
 • Asset overall conditionIn usable condition, but minor errors may occur.

Additional features

 • EngineScania 380 Hp 280 kW
 • GearboxManuell
 • Tires & beltsAxel 1: 315/80R22,5 ca 60% Axel: 295/80R22,5 ca 70% Axel 3: 385/65R22,5 ca 60%
 • Wheel drive6x2*4
 • SuspensionParabel fram luft bak
 • FuelDiesel
 • Payload13710 kg
 • Euro classEuro 3
 • MOT2023-03-01

Other information

SCANIA P 380 Rolba slamavvattnare slamsugningsbil
- Fullt fungerande
- Bifogat finns broschyrer på byggnations-typen
- Årsmodell 2006
- Mätarställning ca 347,000 km
- Parabelfjädring fram , luft bak
- Styrbar löpaxel
- Manuell växellåda
- Sovhytt
- Back-kamera
- Byggnation:
- Fordonet är uppbyggt på en Rolba Mediumkombi med Masko Zoll-teknologi.
- Produkten baseras på en välbeprövad teknik.
- Fordonet kan användas både som slamavvattnare och MediumKombi.
- Vid användning som MediumKombi för konventionell sugning rymmer de två slamfacken 12 000L.
- Tank i rostfritt stål.
- Volym: 13 500 liter i tre fack, 7000L bakre slamfack, 5000L främre slamfack och 1500L vattenfack.
- Tipp samt öppningsbar baklucka..
Vakuumpump:
- Hydrauliskt driven typ Lobpump.
- Kapacitet 22 000 l/min.
- Avskiljare konstruerad för att uppnå optimal effekt samt förhindra
översugning.
- Systemet anpassat för att minimera vakuumförluster.
Högtrycksspolning:
- Typ: Pratissoli kolvpump, hydrauliskt driven.
Monterad i rostfritt skåp.
Kapacitet: 122 l/min, 150 bar med ½” slang 60m placerad i maskinskåp.Sugslangvinda:
- Svängbar sugslangvinda med förvaring upp till 70m 3” sugslang på baklucka.
Övrig standardutrustning
- Åkerströms radio.
Data från Transportstyrelsen:
- Besiktigas senast 2024-02-29
- Senast godkända besiktning 2023-03-01
- Mätarställning vid besiktning 346494 km
- Längd 9800 mm
- Bredd 2550 mm
- Höjd Uppgift saknas.
- Tjänstevikt (faktisk vikt) 15290 kg
- Max lastvikt 13710 kg
- Totalvikt 29000 kg
- Ursprunglig totalvikt 29000 kg
- Skattevikt 28000 kg
- Tillåten lastvikt 12710 kg
- Bakre överhäng 1520 mm
- Lastutrymmets längd 5550 mm
- Vägvänlig fjädring JA
- Max axelavstånd axel 1-2 4500 mm
- Garanterat axel/boggitryck 8000 kg
- Max axelavstånd axel 2-3 1360 mm
- Garanterat axel/boggitryck 21000 kg
- Euroklassning III
- Drivmedel Diesel
- Tankvolym 350 liter
- Motoreffekt 280 kW
- Effektnorm EG

- TANKVOLYM 1,50+4,50+7,50=13,50 M3
- KOMBINERAD SPOL OCH SUGBIL
- HJÄLPAXEL TVÅNGSSTYRD
- MÅTT OCH VIKTER ENLIGT NATIONELLA REGLER FÖRE 2005-01-01

Noterade brister:
ABS lampa lyser
Märken och skav förekommer

English

SCANIA P 380 Rolba sludge dewatering sludge suction truck
- Fully functional
- Attached are brochures on the building type
- Model year 2006
- Meter reading approx. 347,000 km
- Parabolic suspension front, air rear
- Controllable running axle
- Manual gearbox
- Sleeping cabin
- Reverse camera
- Construction:
- The vehicle is built on a Rolba Medium station wagon with Masko Zoll technology.
- The product is based on a well-proven technology.
- The vehicle can be used both as a sludge dewaterer and MediumKombi.
- When used as MediumKombi for conventional suction, the two sludge compartments hold 12,000L.
- Tank in stainless steel.
- Volume: 13,500 liters in three compartments, 7000L rear mud compartment, 5000L front mud compartment and 1500L water compartment.
- Tip and openable tailgate..
Vacuum pump:
- Hydraulically driven Lobpump type.
- Capacity 22,000 l/min.
- Separator designed to achieve optimal effect and prevent
oversuction.
- The system adapted to minimize vacuum losses.
High pressure flushing:
- Type: Pratissoli piston pump, hydraulically driven.
Mounted in stainless cabinet.
Capacity: 122 l/min, 150 bar with ½" hose 60m placed in machine cabinet. Suction hose reel:
- Pivoting suction hose reel with storage for up to 70m 3" suction hose on the tailgate.
Other standard equipment
- Åkerström's radio.
Data from the Swedish Transport Agency:
- Inspected no later than 02/29/2024
- Last approved inspection 2023-03-01
- Gauge reading at inspection 346494 km
- Length 9800 mm
- Width 2550 mm
- Height Data missing.
- Operating weight (actual weight) 15290 kg
- Max load weight 13710 kg
- Total weight 29000 kg
- Original total weight 29000 kg
- Tax weight 28000 kg
- Permitted load weight 12710 kg
- Rear overhang 1520 mm
- Cargo space length 5550 mm
- Road friendly suspension YES
- Max axle distance axle 1-2 4500 mm
- Guaranteed axle/bogie pressure 8000 kg
- Max axle distance axle 2-3 1360 mm
- Guaranteed axle/bogie pressure 21000 kg
- Euro classification III
- Fuel Diesel
- Tank volume 350 liters
- Engine power 280 kW
- Power standard EC

- TANK VOLUME 1.50+4.50+7.50=13.50 M3
- COMBINED COIL AND SUCTION CAR
- AUXILIARY AXLE FORCE-STEERED
- MEASUREMENTS AND WEIGHTS ACCORDING TO NATIONAL RULES BEFORE 2005-01-01

Noted shortcomings:
ABS light is on
There are marks and scratches

Important sales information

Seller / Repr: LP Väst
Location Falköping, Sweden

Seller information

LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.
För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta Tobias Melander 0709-347001 eller tobias.melander@retrade.eu

Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
Kontakta Tobias på tel 0709-347001 alt: tobias.melander@retrade.eu för en anpassad offert efter era önskemål.

Sedvanlig kreditprövning krävs.
"Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget"


LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB
Kontakta Alexandra på tel 0320-13200 alt: info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.

-------------------------------------------------------------------

This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
For more information or to book a viewing time, please contact
Tobias Melander +46-709-347001 or tobias.melander@retrade.eu

We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
Contact Alexandra at phone +46320-13200 or info@janssonsentreprenad.se
to get a price estimate.

NOTE! Collection from outside Sweden requires CMR of other documentation of export.

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The auction item is approved bu the buyer at collection.
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5041170 14.02.2024 10:05:21 279 000
5008070 14.02.2024 07:26:52 277 000
5041170 14.02.2024 10:05:15 275 000
5041170 14.02.2024 10:05:08 271 000
5041170 14.02.2024 10:04:59 267 000
5041170 14.02.2024 10:00:59 263 000
5041170 14.02.2024 10:00:53 259 000
5041170 14.02.2024 10:00:23 255 000
5041170 14.02.2024 10:00:05 240 000
5041170 14.02.2024 09:59:53 226 000
5041170 14.02.2024 09:59:47 202 000
5041170 14.02.2024 09:59:42 198 000
5041170 14.02.2024 09:59:36 194 000
5041170 14.02.2024 09:58:43 190 000
5041170 14.02.2024 09:58:33 176 000
5041170 14.02.2024 09:58:23 162 000
5029264 14.02.2024 09:57:05 158 000
5029264 14.02.2024 09:56:28 154 000
5029264 14.02.2024 09:56:14 150 000
5029264 14.02.2024 09:56:01 146 000
5029264 14.02.2024 09:55:39 142 000
5029264 14.02.2024 09:55:15 138 000
5041170 14.02.2024 09:26:52 134 000
5041170 14.02.2024 08:36:56 130 000
5036329 14.02.2024 07:25:55 126 000
5030305 13.02.2024 11:37:55 110 000
5041170 14.02.2024 07:00:11 105 000
5001187 13.02.2024 19:17:58 101 000
5001187 13.02.2024 19:16:52 78 000
5044020 13.02.2024 18:44:19 74 000
5044597 13.02.2024 11:53:12 70 000
3505759 13.02.2024 11:38:41 52 400
5030305 13.02.2024 11:35:57 48 400
3505759 12.02.2024 21:21:22 48 400
3505759 12.02.2024 21:20:46 46 400
5031638 12.02.2024 21:08:41 44 400
3505759 12.02.2024 21:20:26 42 000
3505759 12.02.2024 21:20:12 35 000
3505759 12.02.2024 21:19:50 19 000
3505759 10.02.2024 19:57:24 15 000
5031638 12.02.2024 21:06:52 12 400
5044020 08.02.2024 15:28:20 2 000
Minimum start bid 2000
*= Autobid