All auctions Boat Glyngøre Fiskekutter / Glyngøre Fishing boat.

Glyngøre Fiskekutter / Glyngøre Fishing boat. PK - 7830 Vinderup

All amounts in DKK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 23.01.2024 11:00:00 Auction closed: 15.02.2024 13:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandGlyngøre
 • ModelGarnbåd
 • Year Model1977
 • Asset overall conditionMay have larger defects. Inspection/Repair before use is recommended.

Additional features

 • EngineVOLVO PENTA D 5
 • FuelDiesel

Other information

28" Fiskekutter Garnbåd, sidst fisket i 2016.
Fiskekutter EG på EG, en af 3 stk. bygget på Glyngøre Værft ca. 1977.
Senere belagt med ca. 12-14 m.m. glasfiber på svensk værft, for at kunne sejle i is.
Påbegyndt restaurering, nyt skrueaksel/gearkasse, Motorbro/stol afmonteret og galvaniseret, påbegyndt nyt el/ej færdiggjort.
Motor VOLVO PENTA D 5.
2 stk. nye dieseltanke, samt ny vandtank.
Meget sjældent eksemplar, i virkelig god restaureringsstand.

English

28" Fiskekutter Garnbåd, last fished in 2016.
Fishing cutter EG on EG, one of 3 pcs. built at Glyngøre Wharf approx. 1977.
Later coated with approx. 12-14 m.m. fiberglass at a Swedish shipyard, to be able to sail in ice.
Commenced restoration, new propeller shaft/gearbox, Motor bridge/seat removed and galvanized, commenced new electrical/not completed.
Engine VOLVO PENTA D 5.
2 pcs. new diesel tanks and new water tank.
Very rare copy, in really good restoration condition.

Important sales information

Seller / Repr: Per Kragelund
Location PK - 7830 Vinderup, Denmark

Seller information

Denne auktion er oprettet af Per Kragelund, på vegne af sælger.
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da per.kragelund@retrade.eu, +45 50 50 12 33
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

This auction was created by Per Kragelund, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location by prior arrangement.
In case of prior showing. Please contact per.kragelund@retrade.eu, +45 50 50 12 33.
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at www.retrade.eu/da/l/sell
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up are to be made of transport
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country.
export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The auction item is approved bu the buyer at collection.
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
Minimum start bid 25000
*= Autobid