All auctions Construction Machines Volvo A30G dumper / Articulated dumptruck

Volvo A30G dumper / Articulated dumptruck OC -2670 Greve

All amounts in DKK
Highest bid 517 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 21.11.2023 17:00:00 Auction closed: 27.11.2023 15:45:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandVolvo
 • ModelA30G
 • Year Model2014
 • Serial number340266
 • Extra equipmentOverhung tail gate
 • CE-markedYes
 • SupplierVolvo Construction
 • Hours14087
 • Hours Date10 Nov 2023

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)10.3/2.96/3.3
 • Transport weight (kg)23600

Additional features

 • EngineVolvo D11
 • GearboxVolvo Aut transmission
 • Wheel drive6x6
 • FuelDiesel
 • Payload29000 kgs

Other information

En Volvo A30G Dumper, årgang 2014, med en dokumenteret driftshistorik og funktionelle egenskaber, egnet til industribrug.

Specifikationer:
Driftstimer: Maskinen har akkumuleret 14087 driftstimer.
Kommunikationsudstyr: Inkluderer en walkie-talkie.
Smøringssystem: Udstyret med et centralsmøringssystem.
Vedligeholdelseshistorik: Maskinen har konsekvent været under en serviceaftale, hvilket antyder regelmæssig og faglig vedligeholdelse.
Dæk: Monteret med dæk, der er næsten nye, hvilket indikerer minimal slitage.
Lad: Udstyret med en bagsmæk.
Tilstandsnotering: Der er observeret en hel del overfladerust på bagenden af dumperen. Denne tilstand antyder en æstetisk mangel, men påvirker ikke nødvendigvis maskinens operative kapacitet.
Denne Volvo A30G Dumper er en industrielt anvendelig maskine, der tilbyder en kombination af holdbarhed og funktionalitet. Med sin solide konstruktion og vedligeholdelseshistorik er den designet til at håndtere krævende opgaver.
Den observerede overfladerust bør overvejes i forhold til æstetiske og langsigtede vedligeholdelsesovervejelser. Maskinen sælges som beset og er et praktisk valg for potentielle købere, der søger en driftsdygtig og velvedligeholdt dumper.

English

A 2014 Volvo A30G Dumper, boasting a documented operational history and functional features suitable for industrial use.

Specifications:
Operating Hours: The machine has accumulated 14087 operating hours.
Communication Equipment: Includes a walkie-talkie.
Lubrication System: Equipped with a central lubrication system.
Maintenance History: The machine has consistently been under a service agreement, suggesting regular and professional maintenance.
Tires: Fitted with tires that are nearly new, indicating minimal wear.
Body: Equipped with a rear tailgate.
Condition Note: Surface rust has been observed on the rear end of the dumper. This condition suggests an aesthetic imperfection but does not necessarily affect the machine's operational capacity.

This Volvo A30G Dumper is an industrially applicable machine that offers a blend of durability and functionality. With its robust construction and maintenance history, it is designed to handle demanding tasks. The observed surface rust should be considered in terms of aesthetic and long-term maintenance considerations. The machine is sold as seen and represents a practical choice for potential buyers seeking an operational and well-maintained dumper.

Important sales information

Seller / Repr: Ove Christiansen
Location OC -2670 Greve, Denmark

Seller information

Denne auktion er oprettet af Ove Christiansen, på vegne af sælger.
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da ove@logpar.com, +45 20306776.
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på logpar.com
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

This auction was created by Ove Christiansen, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location, by prior arrangement.
In case of prior showing. Please contact ove@logpar.com, +45 20306776.
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at logpar.com
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country
export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The auction item is approved bu the buyer at collection.
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5008070 27.11.2023 09:50:48 517 000
5026436 27.11.2023 14:17:17 515 000
5026436 27.11.2023 14:16:51 500 000
5026436 27.11.2023 14:16:41 450 000
5026436 27.11.2023 14:16:19 400 000
230191 27.11.2023 12:13:31 273 000
230191 27.11.2023 12:13:25 269 000
230191 27.11.2023 12:13:14 265 000
230191 27.11.2023 12:13:03 261 000
Minimum start bid 195000
*= Autobid