All auctions Construction Machines Volvo A30G dumper / Articulated dumptruck

Volvo A30G dumper / Articulated dumptruck OC -2670 Greve

All amounts in DKK
Highest bid 542 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 18.11.2023 22:00:00 Auction closed: 27.11.2023 11:45:00 CET

Product information and Technical condition

Technical Condition Report

Features

 • BrandVolvo
 • ModelA30G
 • Year Model2015
 • Serial number340558
 • CE-markedYes
 • SupplierVolvo construction
 • Hours12532
 • Hours Date10 Nov 2023

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)10.3/2.96/3.3
 • Transport weight (kg)23000

Additional features

 • EngineVolvo D11M
 • GearboxVolvo automatic transmission
 • Wheel drive6x6
 • BrakesAir
 • FuelDiesel
 • Payload29000
 • Euro classV

Other informationVolvo A30G Dumper fra 2015, udstyret med et Hardox lad, ideel til intensivt arbejde på byggepladser og i miner.

Hovedpunkter:
Motor: Kraftfuld Volvo-motor, der sikrer pålidelig ydeevne.
Drivlinje: Effektiv automatisk transmission med 6 frem- og 2 bakgear.
Timer: Har kørt 12.532 timer.

Tilbehør: Inkluderer centralsmøring og walkie-talkie.

Service: Vedligeholdt under en serviceaftale, hvilket sikrer regelmæssig og professionel vedligeholdelse.

Tilstand og Vedligeholdelse:
Dæk: Ca. 10% af dækmønsteret tilbage, indikerer behov for snarlig udskiftning.
Pivotled: Viser tegn på betydelig slid, hvilket kan kræve reparation eller udskiftning for at opretholde maskinens funktionalitet og sikkerhed.
Hydraulik: Hydraulikniveauet er under det anbefalede niveau, hvilket kræver opfyldning og muligvis yderligere undersøgelse for lækager.
Centralsmøring: Systemet fungerer ikke i pivotledet, hvilket kan påvirke leddets levetid og kræver reparation.

English

A 2015 Volvo A30G Dumper equipped with a Hardox body, ideal for intensive work on construction sites and in mining operations.

Key Features:
Engine: Powerful Volvo engine ensures reliable performance.
Drivetrain: Efficient automatic transmission with 6 forward and 2 reverse gears.
Hours: Operated for 12532 hours.

Accessories: Includes central lubrication system and walkie-talkie.
Service: Maintained under a service agreement, ensuring regular and professional upkeep.

Condition and Maintenance:
Tires: Approximately 10% tread remaining, indicating a need for imminent replacement.
Pivot Joint: Shows signs of significant wear, which may require repair or replacement to maintain the machine's functionality and safety.
Hydraulics: Hydraulic fluid level is below recommended, necessitating refilling and possibly further investigation for leaks.
Central Lubrication: The system is not functioning in the pivot joint, potentially affecting the joint's lifespan and requiring repair.

Important sales information

Seller / Repr: Ove Christiansen
Location OC -2670 Greve, Denmark

Seller information

Denne auktion er oprettet af Ove Christiansen, på vegne af sælger.
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da ove@logpar.com, +45 20306776.
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på logpar.com
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu.
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

This auction was created by Ove Christiansen, on behalf of the seller.
There is NO loading ramp at the location.
There will be help for the loading at the location, by prior arrangement.
In case of prior showing. Please contact ove@logpar.com, +45 20306776.
All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at logpar.com
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport
agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country
export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
Pick-up without CMR documentation will be rejected.

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The auction item is approved bu the buyer at collection.
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5038787 21.11.2023 16:39:37 542 000
5033359 26.11.2023 16:07:12 540 000
5033359 26.11.2023 16:06:59 336 000
5031638 25.11.2023 01:44:25 232 000
1308216 20.11.2023 09:04:02 200 000
Minimum start bid 163000
*= Autobid