All auctions Construction Equipment Interspiro Divator regulator MKII - 3 stk. Profesjonelt dykkerutstyr/ Professional diving equipment.

Interspiro Divator regulator MKII - 3 stk. Profesjonelt dykkerutstyr/ Professional diving equipment. Bergen

All amounts in NOK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 0 days
0 8 hours
2 2 minutes
0 3 seconds
Started: 24.05.2023 12:00:00 Auction closes: 06.06.2023 14:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

  Additional features

   Other information

   Interspiro Divator regulator MKII - 3 stk. Profesjonelt dykkerutstyr.

   Brukt av Bergen Brannvesen.
   Godt vedlikeholdt og lite brukt utstyr.

   DIVATOR MKII er utviklet for å tåle ekstreme temperaturer, noe som også er bevist etter år med problemfri bruk av profesjonelle dykkere fra Arktis til ekvator. Den lettleste trykkmåleren og regulatoren er godkjent for bruk i kaldt vann.
   DIVATOR MKII-regulatoren er klargjort for bruk med DIVATOR DP1-slangedykkersystemet. Alle regulatorer leveres med pusteslange og draktinflatorslange.

   Standarder og godkjenninger
   CE 89/686/EEC
   En 250

   Oppfyller ytelseskravene til EN 250.
   Designet for bruk i kaldt vann.

   Fullt funksjonell i (luft) temperaturområdet: -30 til +70°C Regulatorhette: 1/8" 3-ports svivel: 3/8" (x3)

   Dette er et salg håndtert av Logistikkpartner Norge. Kontakt martin@logpar.com for mer informasjon.
   Ta kontakt om din næring ønsker å avhende utstyr.   English

   Interspiro Divator regulator MKII - 3 pcs. Professional diving equipment.

   Used by the Bergen Fire Department.
   Well maintained and little used equipment.

   The DIVATOR MKII is designed to withstand extreme temperatures, which has also been proven after years of trouble-free use by professional divers from the Arctic to the equator. The easy-to-read pressure gauge and regulator are approved for use in cold water.
   The DIVATOR MKII regulator is prepared for use with the DIVATOR DP1 hose diving system. All regulators are supplied with breathing hose and suit inflator hose.

   Standards and approvals
   CE 89/686/EEC
   A 250

   Meets the performance requirements of EN 250.
   Designed for use in cold water.

   Fully functional in (air) temperature range: -30 to +70°C Regulator cap: 1/8" 3-port swivel: 3/8" (x3)

   Contact martin@logpar.com for more information

   Important sales information

   Seller Bergen Brannvesen
   Location Bergen, Norway

   Seller information

   Salget håndteres av Logpartner Norge på oppdrag av eieren.
   Vi gjør en kontroll av objektet samt etterspør tilstand av eier, det gjøres ingen teknisk undersøkelse av objektet.
   Alle spørsmål kan sendes til martin@logpar.com

   Fraktdokument og CMR / tolldokument ved eksport er kjøpers eller transportør sitt ansvar.
   Transportør har ansvar for rett type av transportmiddel sendes til lasteadressen.

   Henting er vanligvis mellom 08.00-15.00 Mandag til Fredag, øvrig tider etter enighet. OBS! Ring en dag innen henting
   Kjøperen kontrollerer objektet ved henting."   "The sale is handled by Logpartner Norge on behalf of the owner.
   We do a check of the object and question the seller about the condition, no technical inspection of the objects is done.
   All questions in connection with this auction or request for review can be directed to
   Logpartner; martin@logpar.com

   Shipping documents and CMR / customs documents for export are written by buyers or the transport company.
   The transport company is responsible for the correct type of transport vehicle being sent to the cargo address.

   Pick-up is usually between 08.00-15.00 Monday to Friday other times by appointment. NOTE! Call one day before pickup
   The buyer checks the items when picking up


   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The auction item is approved bu the buyer at collection.
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   Minimum start bid 3000
   *= Autobid