All auctions Industry Gavyr/Stansmaskin Stamper Sitel MK3-T1Microcomputer

Gavyr/Stansmaskin Stamper Sitel MK3-T1Microcomputer Osby

All amounts in SEK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 500,-
VAT All bids ex VAT. The object is sold exclusive of VAT.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 10.03.2023 14:00:00 Auction closed: 20.03.2023 18:40:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandSitel
 • ModelMK3.T1 / PMS004CE
 • Serial number9604166/ 970212
 • CE-markedYes
 • Asset overall conditionIn usable condition, but minor errors may occur.

Additional features

  Other information

  Gravyrmaskin Sitel MK3-T1
  Tillverkad 1996/97
  Luftstyrd
  Dim-smörjare Wilkerson
  Hårddisk modell PMS004CE
  Markerings yta 100x 80mm
  Ställbar graveringshöjd
  Finns programvara men kräver äldre windows program för att fungera.
  Fungerande men behöver en rengöring då den stått stilla ett tag. Kärvar lite ibland.
  Italiensk kvalitetsmaskin marknadens bästa på sin tid kostade 170000 (1997)
  Har använts till att gravera aluminium brickor
  Mer info i bifogad pdf broschyr.

  English

  Engraving/ stamping machine Sitel MK3-T1
  Manufactured in 1996/97
  Air operated
  Mist Lubricator Wilkerson
  Hard disk model PMS004CE
  Marking area 100x 80mm
  Adjustable engraving height
  There is software but requires older windows programs to work.
  Functional but needs a cleaning as it has been standing still for a while. A little tight sometimes.
  Italian quality machine the best on the market at the time cost 170000 (1997)
  Has been used to engrave aluminum trays.
  More info in the attached pdf brochure

  Important sales information

  Seller LogistikPartner Sverige AB - Repr
  Location Osby, Sweden
  Sellers website logpar.com

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet OBS!
  och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 7905 eller mats@logpar.com

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel 0738023642 eller mail mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Transportlösningar/ Transport solutions Skåne/ södra Sverige
  Trollenäs Schakt AB +(0)413-575200 / info@trollenasschakt.se
  Tommys kranbilar AB +(0)42-162080/ info@tommyskranbilar.se
  Blekinge
  Garnborns åkeri & maskin AB +46(0)457-36097/ info@garnborns.se
  Småland
  Osby truck & maskin AB +46(0)479-12147 / info@otmab.se
  Sverige
  Tabergs Åkeri AB +46(0)36-354680/ info@tabergsakeri.com

  ---

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387905 or mats@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  Minimum start bid 1000
  *= Autobid