All auctions Construction Machines Ljungby 1322 Hjullastare/ Loader

Ljungby 1322 Hjullastare/ Loader Halland

All amounts in SEK
Highest bid 77 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 0 days
0 0 hours
1 8 minutes
5 8 seconds
Started: 08.03.2023 14:00:00 Auction closes: 22.03.2023 14:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandLjungby
 • Model1322
 • Year Model1994
 • Serial number878
 • CE-markedYes
 • Hours26738
 • Hours Date28 Feb 2023
 • Asset overall conditionMay have larger defects. Inspection/Repair before use is recommended.

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)7260,2530,3300
 • Transport weight (kg)13100

Additional features

  Other information

  Hjullastare Ljungby 1322 med redskap
  OBS
  Ny information 230316
  Oljeläckage båda styrkolvar
  Oljeläckage 1 lyftkolv
  Glapp i midja ( större)
  Handbroms går att lossa
  Överfylld oljenivå i transmission
  Olje kavalite okänd ( ljus,tunn) samt skummar efter att maskinen varit igång.
  Kan ej köras lastas med vinsch eller kran.
  Årsmodell 1994
  Timmar 26738
  Vikt 13100kg
  Längd 7260mm ( med skopa)
  Bredd 2530mm
  Höjd 3300mm
  Motor Volvo TD610M
  6cyl direkt insprutad dieselmotor med turboöverladdning.
  Växellåda ZF4WG-180
  4växlar framåt 3 växlar bakåt.
  Säljes med gaffelpaket längd 1600mm
  manuell spridning.
  Hydrauliskt redskapslås
  Fäste stora BM
  Skopa
  Bredd 2550mm ( skär 2650mm)
  Djup 1200mm
  Höjd 1200mm
  4 däck med fälg ( 20,5R25)
  Bra däck på maskinen
  620 /75 R26
  3:e funktion
  Motorvärmare (el)
  Varningsljus
  Arbetsbelysning
  Spakstyrning
  Plastskärmar ett fäste saknas vänster sida.
  Trög öppnat dörrhandtag.
  Oljan ser fin ut i motor
  Hjullastaren startar med går ej flytta.
  Se film och lyssna på missljud i växellåda/ converter. Kunnig mekaniker kan kanske lösa problemet på plats. Köpare för lösa ev reparation och lastning. Maskinen har ej varit i drift på ett tag.
  English

  Wheel loader Ljungby 1322 with tools
  NOTE
  New information 230316
  Oil leakage both control pistons
  Oil leak 1 lift piston
  Gap in waist (larger)
  The handbrake can be released
  Overfilled oil level in transmission
  Oil quality unknown (light, thin) and foams after the machine has been running.
  Cannot be driven loaded with a winch or crane.
  Year model 1994
  Hours 26738
  Weight 13100kg
  Length 7260mm (with bucket)
  Width 2530mm
  Height 3300mm
  Engine Volvo TD610M
  6cyl direct injection diesel engine with turbocharging.
  Gearbox ZF4WG-180
  4 forward gears 3 reverse gears.
  Sold with fork package length 1600mm
  manual spread.
  Hydraulic implement lock
  Attach large BM
  Bucket
  Width 2550mm (cut 2650mm)
  Depth 1200mm
  Height 1200mm
  4 tires with rim (20.5R25)
  Good tires on the machine
  620/75 R26
  3rd function
  Engine heater (electric)
  Warning light
  Work lighting
  Lever control
  Plastic screens, one bracket is missing on the left side.
  Slow to open door handle.
  The oil looks fine in the engine
  The wheel loader starts with cannot move.
  Watch a movie and listen to noises in the gearbox/converter. A knowledgeable mechanic may be able to fix the problem on the spot. Buyer for loose possible repair and loading. The machine has not been in operation for a while.

  Important sales information

  Seller Peab Vagnpark
  Location Halland, Sweden
  Sellers website peab.se/

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg. DETTA ÄR ETT KRAV!
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com  -----
  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance. THIS IS A REQUIREMENT!
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5022257 15.03.2023 12:40:10 77 000
  5037540 22.03.2023 13:34:44 75 000
  5037540 22.03.2023 13:34:34 71 000
  5037540 22.03.2023 13:34:15 67 000
  5037540 22.03.2023 13:14:56 63 000
  5034024 17.03.2023 00:18:41 59 000
  230191 11.03.2023 16:21:05 55 000
  213162 13.03.2023 16:03:12 50 100
  213162 13.03.2023 16:02:54 44 000
  213162 13.03.2023 15:37:52 40 000
  5034192 10.03.2023 22:34:10 36 000
  5021583 09.03.2023 12:02:05 24 000
  Minimum start bid 24000
  *= Autobid