All auctions Industry Formatsåg/Front Load Panel Saw Schelling 430/430

Formatsåg/Front Load Panel Saw Schelling 430/430 Grimstorp

All amounts in SEK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 6 days
0 2 hours
2 2 minutes
2 2 seconds
Started: 25.01.2023 14:00:00 Auction closes: 06.02.2023 14:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandSchelling
 • ModelFM 430/430
 • Year Model1998
 • Serial number202.213
 • CE-markedYes
 • Hours13200
 • Asset overall conditionFully functional during last use.

Additional features

  Other information

  Schelling
  Typ: FM 430/430
  Årsm: 19981998
  S/N: 202.213
  Vikt: 7000 kg

  Maskinen är full fungerande

  Ner montering måste ske av köparen
  Det finns möjlighet att få den nermonterad mot betalning.

  Det följer med manualer till maskinen


  Produktinformation

  169,2" (4 300 mm) Klipplängd, 3,3" (85 mm) max. sågbladsutskjutning, 11 kW (15 hk) huvud- & 1,6 kW (2 hk) skärmotor; variabel sågvagns rörelsehastighet från 0 - 196 FPM (60 M/MIN), konstant retur av 196 FPM (60 M/MIN), LED amperemeter för att visa belastningen på huvudsågmotorn under drift.

  Elektroniskt styrt överliggande programstängsel, kuggstångsdriven på båda sidor, hastighet framåt från 0 - 196 FPM (60 M/MIN), returhastighet på 196 FPM (60 M/MIN).

  Utrustad med: (7) klämmor öppnar upp till 3,1" (80 mm).

  SCHELLING "COMPOSER" Elektronisk styrning med färgmonitor (visar skärmått och mönster med rörlig grafik), självdiagnostik, datainmatning med tangentbord eller eventuell direkt nedladdning från kontorsdator.

  2 300 mm långa tvärsnittsstängsel (fram-till-bak), (2) sido-/korsklippningslinjer för upp till 87" tvärsnitt, (1) fram & (1) bakom tryckbalk; (3) frontmonterade luftflötbord för förflyttning panel från rivläge till tvärsnittsläge, (24" x 78" vardera, varav 2 är rörliga).

  Maskinens baksida är helt innesluten för säkerhet med manshöga plåtpaneler och trådskärmsfönster.

  English

  Front load panel saw
  Schelling
  Type: FM 430
  Year: 1998
  S/N: 202,213
  Hours: 13200
  Weight: 7000 kg

  The machine is fully functional

  Down assembly must be done by the buyer
  It is possible to have it dismantled for payment.

  It comes with manuals for the machine

  Product information

  169.2" (4,300mm) Cutting Length, 3.3" (85mm) Max. saw blade ejection, 11 kW (15 hp) main & 1.6 kW (2 hp) cutter motor; variable saw carriage travel speed from 0 - 196 FPM (60 M/MIN), constant return of 196 FPM (60 M/MIN), LED ammeter to show the load on the main saw motor during operation.

  Electronically controlled overhead program fence, rack and pinion driven on both sides, forward speed from 0 - 196 FPM (60 M/MIN), return speed of 196 FPM (60 M/MIN).

  Equipped with: (7) clamps open up to 3.1" (80mm).

  SCHELLING "COMPOSER" Electronic control with color monitor (shows cutting dimensions and patterns with moving graphics), self-diagnosis, data entry with keyboard or possible direct download from office computer.

  2,300mm long cross-section fences (front-to-back), (2) side/cross cut lines for up to 87" cross-section, (1) front & (1) rear thrust beam; (3) front-mounted air float tables for moving panel from rip position to cross-section position , (24" x 78" each, 2 of which are movable).

  The rear of the machine is fully enclosed for safety with man-high sheet metal panels and wire screen windows.

  Important sales information

  Seller LogistikPartner Sverige AB - Repr
  Location Grimstorp, Sweden
  Sellers website logpar.com

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet OBS!
  och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

  ---

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  Minimum start bid 34000
  *= Autobid