All auctions Construction Machines Mobil Vindsikt Westeria WST2-1600 låga timmar / Windsifter low houers

Mobil Vindsikt Westeria WST2-1600 låga timmar / Windsifter low houers Falköping

All amounts in SEK
Highest bid 181 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 19.01.2023 14:00:00 Auction closed: 26.01.2023 21:07:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandWesteria
 • ModelWST2-1600
 • Year Model2013
 • Serial number32764-10
 • CE-markedYes
 • Asset overall conditionIn usable condition, but minor errors may occur.

Additional features

  Other information

  Vindsikt Westeria WST2-1600
  - Årsmodell 2013
  - Elverk nyare än maskinen, endast 407 timmar
  - Totala timmar på maskinen troligen max 1500
  - Maskinen är fungerande men i behov av service, vissa under-rullar sitter fast
  En rör-böj saknas, se bilder

  Vindsikten separerar tunga och lätta material med en tredelad process:
  1. Accelerationsband - inmatat material kommer in i maskinen på ett transportband där det sprids ut i ett enda lager. När det är inne i maskinen accelererar transportbandet materialet till utmatningskanten.

  2. Luftstråle - En luftstråle med justerbart munstycke, placerad under och något bakom utloppsbandet producerar en luftström som tar lätta material uppåt och framåt från utloppskanten till en roterande trumma. Den roterande trumman bär det lätta materialet över toppen och in i en hållkammare eller extraheras via transportör

  3. Tungt utloppstransportör - Alla tunga material som är för täta för luftströmmen att transportera till den roterande separeringstrumman faller helt enkelt rakt ner från utloppskanten och tas ut från vindsikten via en utmatningstransportör

  Läs mer på tillverkarens hemsida:

  https://blue-group.com/news/news-articles/westeria-air-density-separation-range/

  Transportmått ca: 12 m lång 3,1 m bred 3,6 m hög

  English

  Windsifter Westeria WST2-1600
  - Model year 2013
  - Electric plant newer than the machine, only 407 hours
  - Total hours on the machine probably max 1500
  - The machine is functional but in need of service, some under-rollers are stuck
  One pipe bend is missing, see pictures

  These rugged, energy-efficient machines separate heavy and light materials using a three-part process:

  1. Acceleration Belt - input material enters the machine on a conveyor belt where it is spread out into a single layer. When inside the machine the conveyor belt accelerates the material to the discharge edge.

  2. Air Jet - An air jet with an adjustable nozzle, located below and slightly behind the discharge belt produces an air stream that takes light materials upwards and forwards from the discharge edge to a rotational drum. The rotating drum carries the light material over the top and in to a holding chamber or are extracted via conveyor

  3. Heavies Discharge Conveyor - Any heavy materials, too dense for the air stream to carry to the rotating separation drum simply fall straight down from the discharge edge and are extracted from the windsifter via a discharge conveyor

  Read more on the manufacturer's website:

  https://blue-group.com/news/news-articles/westeria-air-density-separation-range/

  Transport dimensions approx.: 12 m long, 3.1 m wide, 3.6 m high

  Important sales information

  Seller LP Väst / HJB - Repr
  Location Falköping, Sweden
  Sellers website www.logistikpartnervast.se/

  Seller information

  LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.
  För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta Tobias Melander 0709-347001 eller tobias@logpar.com


  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
  Kontakta Tobias på tel 0709-347001 alt: Tobias@logpar.com för en anpassad offert efter era önskemål.

  Sedvanlig kreditprövning krävs.  "Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
  Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget"
  LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB

  Kontakta Alexandra på tel 0320-13200 alt: info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.
  This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
  For more information or to book a viewing time, please contact Tobias Melander +46-709-347001 or tobias@logpar.com

  We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
  Contact Alexandra at phone +46320-13200 or info@janssonsentreprenad.se to get a price estimate.

  NOTE! Collection from outside Sweden requires CMR of other documentation of export.

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5004066 26.01.2023 21:00:15 181 000
  5015687 26.01.2023 21:02:00 179 000
  5015687 26.01.2023 21:01:40 175 000
  5015687 26.01.2023 21:01:17 165 000
  5015687 26.01.2023 20:58:03 152 000
  5004066 26.01.2023 20:00:10 151 000
  5015687 26.01.2023 20:57:41 148 000
  5027196 26.01.2023 06:18:40 144 000
  5034534 23.01.2023 21:29:50 142 000
  5031638 21.01.2023 02:47:20 140 000
  Minimum start bid 140000
  *= Autobid