All auctions Industry Linde H20T

Linde H20T Syddanmark

All amounts in DKK
Highest bid 43 600,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 18.01.2023 14:00:00 Auction closed: 26.01.2023 14:08:29 CET

Product information and Technical condition

Features

 • Hours18436
 • Hours Date17 Jan 2023

Additional features

  Other information

  Linde H20T Gastruck Årgang 2013, Byggehøjde 2240 mm, Løftehøjde 4920 mm, Timer 18436, Triplex mast med fuld friløft, Gaffelflyt og Sideskift, Gaffellængde 1070mm
  Trucken er ikke funktionstestet ved gennemgang, det er oplyst, at den er i funktionel stand. Der er rust og slid i henhold til alder. Trucken virkede ved sidste anvendelse, der bør udføres service før den tages i brug igen. Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail: support@retrade.eu Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på telefon eller mail, du finder info på: https://www.retrade.eu

  English

  Linde H20T LPG truck Year 2013, Construction height 2240 mm, Lifting height 4920 mm, Hours 18436, Triplex mast with full free lift, Fork positioner and side shift, Fork length 1070mm
  The truck has not been functionally tested during inspection, it is stated that it is in functional condition. There is rust and wear according to age. The truck worked when it was last used, it should be serviced before it is used again. The object can be collected by agreement. There will be help with loading at the location. There is no loading ramp at the location. The object must be collected no later than 21 days after the auction has ended. Retrade handles the sale of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions regarding this auction can be directed to Retrade by email: support@retrade.eu NOTE: Applies to foreign buyers. Transport and collection of the purchased object must be carried out by a transport agent/freight forwarder and the CMR document must be brought and upon receipt in the country in question, documentation on the received object must be sent to Retrade, email: support@retrade.eu Collection without CMR documentation will be rejected. As auction equipment is in some cases only picked up up to 2 months after it has been reviewed, no guarantee can be made for battery capacity/functionality, brakes that get stuck, electrical faults, etc. as well as errors that are a direct consequence of the material being stationary. If you want to sell on Retrade, contact us by phone or email, you can find information at: https://www.retrade.eu

  Important sales information

  Seller Forhandler / Dealer
  Location Syddanmark, Denmark
  Sellers website logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5037962 26.01.2023 14:03:29 43 600
  5023526 26.01.2023 14:02:10 43 000
  5037962 26.01.2023 14:02:51 42 600
  5037962 26.01.2023 13:58:32 40 600
  5023526 26.01.2023 13:57:28 40 000
  5037962 26.01.2023 13:56:06 38 600
  5023526 26.01.2023 13:55:38 38 000
  5024405 26.01.2023 13:55:53 36 600
  5037962 26.01.2023 13:54:47 34 600
  5023526 26.01.2023 13:53:08 33 600
  5024405 26.01.2023 13:51:19 32 600
  5023526 26.01.2023 12:01:32 31 600
  5024405 26.01.2023 08:00:27 30 600
  1310939 25.01.2023 17:32:07 30 000
  5015513 25.01.2023 17:37:20 28 600
  5015513 25.01.2023 17:37:16 26 600
  5015513 25.01.2023 17:37:06 24 600
  5015513 25.01.2023 17:24:10 22 600
  5024405 25.01.2023 16:23:29 21 600
  5010199 25.01.2023 16:16:36 20 600
  1310939 25.01.2023 14:53:11 20 000
  5010199 25.01.2023 16:16:16 19 600
  5010199 25.01.2023 16:15:42 17 600
  5010199 23.01.2023 22:05:38 15 600
  5030676 23.01.2023 13:10:10 14 600
  5024405 21.01.2023 16:51:13 13 600
  5038388 19.01.2023 14:48:34 12 600
  1319298 19.01.2023 08:14:53 11 600
  Minimum start bid 11600
  *= Autobid