All auctions Construction Machines Sorteringsverk/Sorting plant J.J Jonsson & Söner MSK 4-318

Sorteringsverk/Sorting plant J.J Jonsson & Söner MSK 4-318 Rydbo/Stockholm

All amounts in SEK
Highest bid 390 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 01.07.2022 14:00:00 Auction closed: 08.08.2022 14:23:55 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandP.J Jonsson & Söner
 • ModelMSK 4-318
 • Year Model2001
 • Serial number129
 • CE-markedYes

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)20/3/4m

Additional features

  Other information

  J.J Jonsson & Söner
  Typ: MSK 4-318
  Årsmodell: 2001
  Tillverknings nr: 129
  Perkins motor 80 Kw (3818tim)
  Elverket Olympian Gep 110(100Kva)
  Sikten:VLB 318/3000
  Ny axel och lagerhus på sikten.
  Gummibälgen på sikten bytt (1År)
  Ett transportband är utbytt ca: 1År
  Övriga transportbanden i bra skick(se bild)
  Medföljer extra såll, se bild
  Maskinen har gått mest på el.
  Längd: ca 20m
  Bred: 3m
  Höjd Ca 4m
  Varan funkade sist när den användes.
  Varan är i bra bruksskick för sin ålder.

  English  J.J Jonsson & Söner
  Typ: MSK 4-318
  Model year: 2001
  Manufacturing No: 129
  Perkins engine 80 Kw (3818tim)
  Elverket Olympian Gep 110 (100Kva)
  Visibility: VLB 318/3000
  New axle and bearing housing on the view.
  The rubber bellows on the screen changed (1Year)
  A conveyor belt has been replaced approx: 1Year
  Other conveyor belts in good condition (see picture)
  Includes extra sieve, see picture
  The machine has run mostly on electricity.
  Length: about 20m
  Width: 3m
  Height Approx. 4m
  The product last worked when used.
  The product is in good working order for its age.

  Important sales information

  Seller Stenmaterial - NCC AB
  Location Rydbo/Stockholm, Sweden

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel: 0738023642 eller mail: mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
  -----

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5021579 08.08.2022 14:18:55 390 000
  3505462 08.08.2022 14:16:49 387 000
  3505462 08.08.2022 14:15:49 385 000
  5007804 08.08.2022 14:14:57 385 000
  3505462 08.08.2022 14:15:15 381 000
  5021579 08.08.2022 14:13:20 377 000
  5007804 08.08.2022 14:11:35 375 000
  5015817 08.08.2022 14:10:18 374 000
  5021579 08.08.2022 14:11:26 370 000
  5007804 08.08.2022 14:09:45 365 000
  5015817 08.08.2022 14:08:48 362 000
  5021579 08.08.2022 14:09:32 360 000
  3505462 08.08.2022 14:08:27 352 000
  5023380 08.08.2022 14:08:20 350 000
  5021579 08.08.2022 14:05:12 350 000
  3505462 08.08.2022 14:08:11 346 000
  3505462 08.08.2022 14:04:54 342 000
  5007804 08.08.2022 14:03:45 340 000
  3505462 08.08.2022 14:04:27 338 000
  5023380 08.08.2022 14:03:59 334 000
  3505462 08.08.2022 14:03:37 330 000
  5021579 08.08.2022 14:01:40 330 000
  3505462 08.08.2022 14:01:35 326 000
  5007804 08.08.2022 13:59:45 325 000
  3505462 08.08.2022 14:01:10 324 000
  5021579 08.08.2022 14:01:03 320 000
  3505462 08.08.2022 14:00:50 314 000
  5021579 08.08.2022 14:00:20 310 000
  3505462 08.08.2022 13:59:11 302 000
  3505462 08.08.2022 13:58:46 300 000
  5021579 08.08.2022 13:57:22 300 000
  3505462 08.08.2022 13:58:33 296 000
  3505462 08.08.2022 13:56:48 292 000
  3505462 08.08.2022 13:56:05 290 000
  5021579 08.08.2022 13:54:14 290 000
  3505462 08.08.2022 13:55:38 285 000
  3505462 08.08.2022 13:52:51 280 000
  5021579 08.08.2022 13:50:29 275 000
  5015817 08.08.2022 13:51:39 274 000
  5015817 08.08.2022 13:48:45 260 000
  5021579 08.08.2022 13:48:55 250 000
  3505462 08.08.2022 13:27:45 245 000
  5021579 08.08.2022 13:46:16 240 000
  5015817 08.08.2022 13:41:11 204 000
  3505462 08.08.2022 12:16:26 202 000
  5021579 08.08.2022 13:16:51 200 000
  4419725 08.08.2022 12:53:31 179 000
  3505462 06.08.2022 10:29:11 177 000
  5021579 07.08.2022 18:38:55 175 000
  5021579 07.08.2022 13:55:38 150 000
  5023380 07.08.2022 08:45:03 146 000
  5021579 06.08.2022 11:34:31 142 000
  4419725 28.07.2022 20:56:53 138 000
  3505462 06.08.2022 10:28:25 133 000
  3505462 06.08.2022 10:27:09 129 000
  4409719 30.07.2022 10:32:30 125 000
  5023380 29.07.2022 22:39:25 105 000
  230191 26.07.2022 22:48:18 101 000
  4409719 15.07.2022 22:07:58 100 000
  230191 01.07.2022 22:43:35 90 000
  5017134 15.07.2022 15:53:32 73 000
  3506058 02.07.2022 06:46:18 69 000
  5021579 01.07.2022 21:27:45 55 000
  Minimum start bid 55000
  *= Autobid