All auctions Construction Machines Grävmaskin/ Excavator

Grävmaskin/ Excavator Ulricehamn

All amounts in SEK
Highest bid 256 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 08.10.2021 14:00:00 Auction closed: 19.10.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandVolvo
 • ModelEC240BNLC
 • Year Model2007
 • Serial number EC240V80594
 • CE-markedYes
 • Hours7390

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)10,10/3,20/3,00
 • Transport weight (kg)25900

Additional features

  Other information

  Volvo
  Typ: EC240BNLC
  Årsm: 2007

  Maskinen går bra i motorn och hydrauliken

  Kända fel
  Spricka i bommen längs ner mot maskinen
  Det följer med bilder på sprickan


  English

  Volvo
  Type: EC240BNLC
  Year: 2007

  The machine runs well in the engine and hydraulics

  Known errors
  Crack in the boom down towards the machine
  It comes with pictures of the crack

  Important sales information

  Seller NCC Stenmaterial
  Location Ulricehamn, Sweden

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel: 0738023642 eller mail: mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
  -----

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5032655 19.10.2021 10:12:01 256 000
  2200570 18.10.2021 16:37:25 254 000
  5017134 17.10.2021 14:35:13 252 000
  5032655 16.10.2021 16:07:28 250 000
  5017134 17.10.2021 14:34:50 248 000
  5017134 17.10.2021 14:34:33 244 000
  5017134 17.10.2021 14:34:15 240 000
  5017134 17.10.2021 14:33:56 236 000
  5017134 17.10.2021 14:33:14 232 000
  5017134 17.10.2021 14:25:38 228 000
  5017134 17.10.2021 14:25:14 224 000
  230191 11.10.2021 19:01:29 220 000
  5030758 11.10.2021 07:16:34 218 000
  230191 08.10.2021 20:32:47 201 000
  5030758 11.10.2021 07:16:19 178 000
  5026885 11.10.2021 00:04:43 160 000
  233584 09.10.2021 22:12:23 156 000
  5017227 09.10.2021 00:20:34 152 000
  5017227 09.10.2021 00:17:36 120 000
  230191 08.10.2021 20:31:33 58 000
  Minimum start bid 58000
  *= Autobid