All auctions Transportation Sävsjösläpet Maskinsläp kärra / machine trailer

Sävsjösläpet Maskinsläp kärra / machine trailer Göteborg

All amounts in SEK
Highest bid 6 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 0 days
0 8 hours
2 1 minutes
4 8 seconds
Started: 07.10.2021 14:00:00 Auction closes: 20.10.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandSävsjösläpet
 • ModelSSMT 3000 B
 • Year Model2005
 • Serial numberYS8EL000050000082
 • Registration numberXBS576

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)4900/2090/1900
 • Transport weight (kg)610

Additional features

 • Tires & beltsVinterdäck med dubb 185R14C
 • Payload2390 kg
 • MOT2019-02-18

Other information

Maskinsläp maskinkärra
Fordonsår 2005
Med ramp bak , rampen är 150 cm lång
Lastyta 300 cm långt , 152 cm brett
Släpet har endast vinterdäck
Max lastvikt 2390 kg
Totalvikt 3000 kg
Rester av tjära på delar av släpet
Körförbud 2021-03-01
Avställd

English

Machine trailer machine trailer
Vehicle year 2005
With ramp at the back, the ramp is 150 cm long
Cargo area 300 cm long, 152 cm wide
The trailer only has winter tires
Maximum load weight 2390 kg
Total weight 3000 kg
Remains of tar on parts of the trailer
Driving ban 2021-03-01

Important sales information

Seller NCC Sverige AB
Location Göteborg , Sweden
Sellers website ncc.com

Seller information

OBS!
Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel: 0738023642 eller mail: mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
-----

NOTE !
Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com
General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5024851 18.10.2021 23:12:00 6 000
5024851 17.10.2021 20:55:19 6 000
230191 08.10.2021 20:28:44 5 000
Minimum start bid 3000
*= Autobid