All auctions Transportation Liftdumperlastbil/Lift dump truck Scania

Liftdumperlastbil/Lift dump truck Scania Lidköping

All amounts in SEK
Highest bid 34 001,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 05.10.2021 14:00:00 Auction closed: 19.10.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandScania
 • ModelP94
 • Year Model2005
 • Serial numberYS2P6X20002003966
 • Registration numberWHN 787
 • Kilometers461215

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)8,25/2,57
 • Transport weight (kg)12890

Additional features

  Other information

  Scania
  Typ: P94
  Årsm: 2005

  Kända fel
  Bromsarna måste ses över
  Det följer med ett besiktnings dokument

  Lastbilen är fungerande

  Kända fel
  Har problem med första växeln  English

  Scania
  Type: P94
  Year: 2005

  Known errors
  The brakes must be reviewed
  It comes with an inspection document

  The truck is working

  Known errors
  Have problems with the first gear

  Important sales information

  Seller Lidköpings kommun Renhållningen
  Location Lidköping, Sweden

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel 0738023642 eller mail mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

  ---

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5032715 17.10.2021 06:36:24 34 001
  1318117 19.10.2021 07:25:35 34 001
  213162 18.10.2021 13:26:49 32 001
  213162 18.10.2021 09:00:54 30 001
  5031638 17.10.2021 01:26:11 27 300
  5031638 17.10.2021 01:25:50 25 200
  5032715 12.10.2021 07:33:05 25 001
  213162 12.10.2021 07:29:31 20 001
  5032715 11.10.2021 14:27:18 20 000
  213162 12.10.2021 07:29:05 18 000
  213162 07.10.2021 18:19:09 16 000
  Minimum start bid 16000
  *= Autobid