All auctions Boat Nord West 1100 1988 modell

Nord West 1100 1988 modell Stureterminalen / Øygarden

All amounts in NOK
Highest bid 223 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 31.05.2021 14:00:00 Auction closed: 15.06.2021 14:35:29 CET

Product information

Features

 • BrandNord West
 • Model1100
 • Year Model1988
 • Hours1900

Additional features

  Other information

  Nord West 1100 1988 modell.

  Nord West 1100 med to motorer.
  Motorene er av merket Cummins og kjørt ca. 1900 timer. oppgitt ca 2x300 HK.
  Fart oppgitt til 24 knop.
  Bredde 3.8m, vekt 7 tonn.

  Båten er fra 1988 og har behov for en god del oppgradering. Se også bilder.
  Forekomst av plastpest.

  Lokalisert på Stureterminalen i Øygarden Kommune og kan besiktiges der etter nærmer avtale.

  Utstyr:
  radar, VHF, kartskjerm, redningsflåte.

  Båten selges i den stand den er på overtagelse dato uten noen form garanti.

  Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
  Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
  Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.
  Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge.
  Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
  .

  English

  Nord West 1100 1988 model.

  Nord West 1100
  Cummins motors, 2 x 300 HP
  1900 Hours..
  Speed 24 knots
  lenght 11 m
  Widht 3.8 m,
  Weight 7 tonns.

  From 1988 and in need for some upgrades, please see pictures. sold as is!!

  Sign of osmoses detected.

  Located at Stureterminalen in Øygarden county and inspection can be arranged. Must be agreed in advance.

  equipment
  radar, VHF, screen map, rescue raft.

  Sold as is.

  Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
  The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

  Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway.
  For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations  Important sales information

  Seller Equinor
  Location Stureterminalen / Øygarden , Norway
  Sellers website www.equinor.com

  Seller information

  Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works. Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted. Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk. .

  The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway. For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  215676 15.06.2021 14:30:29 223 000
  5031488 15.06.2021 14:29:13 221 000
  215676 15.06.2021 14:25:36 220 000
  5031488 15.06.2021 14:28:46 217 000
  5031488 15.06.2021 14:24:20 213 000
  234119 15.06.2021 14:20:57 211 000
  215676 15.06.2021 14:18:09 211 000
  5031488 15.06.2021 14:16:55 207 000
  215676 15.06.2021 14:14:55 206 000
  5031488 15.06.2021 14:14:49 203 000
  5027388 15.06.2021 14:12:09 202 000
  215676 15.06.2021 14:13:26 201 000
  215676 15.06.2021 14:12:06 191 000
  5031488 15.06.2021 14:11:19 187 000
  5031488 15.06.2021 14:10:54 185 000
  5027388 15.06.2021 14:09:17 185 000
  215676 15.06.2021 14:09:57 181 000
  5007102 15.06.2021 14:08:21 177 000
  215676 15.06.2021 14:05:45 175 000
  5027388 15.06.2021 14:04:41 175 000
  215676 15.06.2021 14:04:02 166 000
  215676 15.06.2021 14:03:21 160 000
  5027388 15.06.2021 13:57:20 160 000
  215676 15.06.2021 14:03:05 156 000
  215676 15.06.2021 14:02:28 152 000
  215676 15.06.2021 14:01:25 148 000
  215676 15.06.2021 13:59:54 144 000
  215676 15.06.2021 13:58:56 140 000
  215676 15.06.2021 13:58:41 136 000
  5031460 15.06.2021 13:56:43 130 000
  215676 15.06.2021 13:04:23 130 000
  5031460 15.06.2021 12:54:32 122 000
  5007102 15.06.2021 11:35:54 120 000
  215676 15.06.2021 12:42:49 118 000
  215676 15.06.2021 12:29:56 114 000
  215676 15.06.2021 12:20:46 110 000
  5031441 15.06.2021 12:09:24 106 000
  235011 13.06.2021 00:13:26 100 000
  215676 15.06.2021 08:38:49 99 000
  215676 14.06.2021 11:36:12 95 000
  5026947 13.06.2021 21:33:34 91 000
  5026947 12.06.2021 12:08:17 87 000
  5026947 12.06.2021 12:07:55 85 000
  5029987 10.06.2021 12:34:33 85 000
  5026947 12.06.2021 12:07:28 81 000
  5026947 10.06.2021 11:05:22 77 000
  5031441 10.06.2021 01:13:28 75 000
  5027235 04.06.2021 15:21:10 70 000
  216354 04.06.2021 14:22:19 68 000
  5027235 03.06.2021 21:57:48 66 000
  5029660 02.06.2021 14:41:24 64 000
  5012968 02.06.2021 08:50:38 62 000
  5010963 01.06.2021 16:28:49 60 000
  5010963 01.06.2021 16:28:16 50 000
  238511 01.06.2021 06:44:31 50 000
  5010963 01.06.2021 16:27:38 40 000
  5010963 01.06.2021 16:27:01 32 000
  211140 31.05.2021 21:34:05 24 000
  202054 31.05.2021 19:19:22 22 000
  5010963 31.05.2021 16:00:13 20 000
  Minimum start bid 20000
  *= Autobid