All auctions Transportation NH Skubbestabler / Push stacker

NH Skubbestabler / Push stacker JS -Kronjylland

All amounts in DKK
Highest bid 1 500,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 500,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 20.11.2020 14:00:00 Auction closed: 03.12.2020 15:45:00 CET

Product information

Features

 • BrandNH
 • ModelEFS1030-8330174
 • Year Model2018
 • Serial numberJ18121810-3/015
 • CE-markedYes

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)180/80/220
 • Transport weight (kg)500

Additional features

  Other information

  NH Skubbestabler med manuel løftefunktion

  Forsynet med ekstra styregreb på masterne for optimal manøvredygtighed
  Let at komme rundt med, selv på den mindste plads
  Godt udsyn mellem masterne
  Forsynet med parkeringsbremse,
  Fodpedal for hurtig og nem sænkning,
  monteret med quick-lift, enkel gaffelhjul i polyurethan, Polyurethanhjul er støjsvage og skåner underlaget

  Løftekapacitet:1000 kg
  Løftefunktion: Manuel
  Løftehøjde: 3000 mm
  Mast:Double
  Gaffellængde:1100 mm
  Gaffelbredde:550 mm
  Totalhøjde: 2060 mm
  Total max højde:3530 mm
  Styre/Gaffelhjul: Ø180 / 74 mm
  Hjultype: Polyurethan
  Vægt: 310 kg

  Skubbestabler med manuel løftefunktion er ikke funktionstestet ved gennemgang, det er oplyst, at den er fuld funktionsdygtig. Der slid i henhold til alder.

  Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: henrik@logpar.com NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail: henrik@logpar.com Afhentning uden CMR-dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

  Ønsker du at sælge på Retrade kan du kontakte din lokale Retrade konsulent, find konsulenten herunder.

  Konsulent Midt- og Nordjylland
  Henrik Langballe
  Telefon: +45 21990123
  Mail: Henrik@Logpar.com
  Nordjylland
  Jeanette Simonsen
  Telefon +45 42957123
  Mail: Jeanette@Logpar.com

  Konsulent Midt-, Sønderjylland og Fyn
  Søren Mark
  Telefon: +45 42963410
  Mail: soren@Logpar.com

  Konsulent Nordsjælland og København
  Tom Jensen
  Telefon: +45 26164049
  Mail: tom@Logpar.com

  Konsulent Sydsjælland og øerne
  Ove Christiansen
  Telefon: +45 20306776
  Mail: ove@Logpar.com

  English

  NH Push stacker with manual lifting function

  Equipped with extra steering lever on the masts for optimal maneuverability
  Easy to get around with, even in the smallest space
  Good view between the masts
  Equipped with parking brake,
  Foot pedal for quick and easy lowering,
  fitted with quick-lift, simple fork wheels in polyurethane, Polyurethane wheels are quiet and protect the ground

  Lifting capacity: 1000 kg
  Lifting function: Manual
  Lifting height: 3000 mm
  Mast: Double
  Fork length: 1100 mm
  Fork width: 550 mm
  Total height: 2060 mm
  Total max height: 3530 mm
  Handlebar / Fork wheels: Ø180 / 74 mm
  Wheel type: Polyurethane
  Weight: 310 kg


  Push stacker with manual lifting function has not been function tested during inspection, it is stated that it is fully functional. There wear according to age.

  The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: jj@icspartner.com
  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: jj@icspartner.com Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: jj@icspartner.com
  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: jj@icspartner.com Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  Important sales information

  Seller Henrik Langballe - Repr
  Location JS -Kronjylland, Denmark

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5003338 02.12.2020 17:44:06 1 500
  Minimum start bid 1500
  *= Autobid