All auctions Construction Machines Screens - rør- større parti / Bigger lot pipes

Screens - rør- større parti / Bigger lot pipes Gulen/Sløvåg

All amounts in NOK
Highest bid 3 402 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. The object is sold exclusive of VAT.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 15.10.2020 14:00:00 Auction closed: 29.10.2020 14:16:53 CET

Product information

Features

  Additional features

   Other information

   OPPDATERT 28.10 kl.21.30
   Vennligst se vedlagt liste;
   SCS Copy of Baker Hughes Equinor customer stock.

   Større parti med 1555 stk screens i Gulen/Sløvåg (se vedlagte liste).
   Lengder 12-15m.

   Estimert vekt (gj.snitt); ca 1000 tonn.
   Ca 500-700 kg stk,

   Eksempel på et rør på 520 kg. Der var innholdet 80 kg «316 rustfritt, og 440 kg «13 krom».

   Kvaliteten på rørene er usikker.

   Materiellet må hentes med bil og kjøres til evt kai, og krever pålasting av truck.
   Det er estimert 40-50 billass, så det helt klart mest fornuftig mtp transport er nok å utføre den endelige hentingen med båt.
   Skal det hentes med bil må det påregnes betydelige beløper på ferge...

   En representant fra Baker vil stille på lokasjonen og være disponibel med lasting.
   Det må avtales på forhånd når lastingen skal begynne og det er veldig viktig at det gjøres fortløpende av kjøper da representant fra Baker kommer ens ærend for dette oppdraget.

   Det er også litt annet materiell utenom screens'ene som skal skrapes.
   Ca 13 tonn.

   NB veldig viktig at hentingen utføres som avtalt.

   Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
   Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.   English

   UPDATE 28.10. at 21.30
   Please see new attached list;
   SCS Copy of Baker Hughes Equinor customer stock.

   Bigger lot of screen pipes.
   1555 pcs, located in Gule/Sløvåg. Please see attached list. Lenghts 12-15m.

   Estimated (average) weight 1000 tonns
   500-700 kgs pr pipe.

   Example: 1 pipe, 520 kgs; 80 kgs stainless steel 316, and 440 kgs "13 chrome"

   Quality on pipes not checked, and uncertain.

   The lot must be picked up by trailer, and transported to dock/quay, and requires forklift to load the trailers. A Baker representative will be on site for this loading.
   Estimated 40-50 loads on trailers, so transport by boat is highly recommended.

   Highly important that pick-up is agreed in advance and followed as scheduled, due to the assistance from Baker, coming for this errand alone

   There are some other items as well in the sale., estimated 13 tonns.

   Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
   The goods can not be picked up until customs clearing has been done.   Important sales information

   Seller Equinor
   Location Gulen/Sløvåg, Norway
   Sellers website www.equinor.com

   Seller information

   Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works. Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted. Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk. .

   The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway. For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   5022868 29.10.2020 14:10:30 3 402 000
   227048 29.10.2020 14:11:53 3 400 000
   227048 29.10.2020 14:08:47 3 350 000
   5022868 29.10.2020 14:05:14 3 320 000
   227048 29.10.2020 14:03:45 3 250 000
   5022868 29.10.2020 13:58:54 3 210 000
   227048 29.10.2020 13:58:51 2 600 000
   239744 29.10.2020 13:56:30 2 600 000
   5022868 29.10.2020 13:55:18 2 502 000
   227048 29.10.2020 13:56:01 2 104 000
   239744 29.10.2020 13:52:14 2 100 000
   5003126 29.10.2020 13:55:04 2 000 000
   227048 29.10.2020 13:54:06 1 900 000
   5004213 29.10.2020 13:53:53 1 805 000
   227048 29.10.2020 13:53:13 1 800 000
   5004213 29.10.2020 13:53:05 1 750 000
   5004213 29.10.2020 13:52:32 1 700 000
   227048 29.10.2020 13:51:09 1 650 000
   5004213 29.10.2020 13:50:09 1 600 000
   227048 29.10.2020 13:46:19 1 500 000
   239813 29.10.2020 13:43:12 1 425 000
   227048 29.10.2020 13:45:18 1 400 000
   227048 29.10.2020 13:42:50 1 350 000
   5003126 29.10.2020 13:36:17 1 340 000
   227048 29.10.2020 13:35:38 1 300 000
   5003126 29.10.2020 13:34:46 1 250 000
   239813 29.10.2020 13:28:06 1 250 000
   5003126 29.10.2020 13:33:21 1 200 000
   5022868 29.10.2020 13:25:43 1 098 500
   239813 29.10.2020 13:07:04 1 098 500
   239744 29.10.2020 13:02:18 1 092 500
   239744 29.10.2020 13:01:41 902 500
   239813 29.10.2020 12:03:29 900 500
   232743 29.10.2020 11:42:36 700 000
   5004213 29.10.2020 11:28:19 602 000
   5002397 29.10.2020 11:23:46 600 000
   232743 29.10.2020 10:54:02 500 000
   239813 29.10.2020 10:04:57 475 000
   5027385 29.10.2020 09:58:12 208 000
   5027385 29.10.2020 09:56:59 206 000
   232743 26.10.2020 23:48:27 204 000
   5022868 26.10.2020 12:11:21 202 000
   5013340 25.10.2020 20:37:12 200 000
   Minimum start bid 200000
   *= Autobid