All auctions Construction Equipment Komplet affaldsforbrændingsanlæg / Household Waste burning plant

Komplet affaldsforbrændingsanlæg / Household Waste burning plant Herning

All amounts in DKK
Highest bid No current bids
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Only payment charges will be added, see below.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 07.06.2011 14:00:00 Auction closed: 28.06.2011 14:00:00 CET

Product information

Producer

  • BrandAffaldsforbrændingsanlæg / Waste burning plant
  • ModelVølund / ABB / Lyngsø
  • Year model1994

Other information

Komplet affaldsforbrændingsanlæg. Anvendt til afbrænding af husholdningsaffald m.h.p. afskaffelse samt el- og fjernvarmeproduktion.

Anvendt frem til 2010 og derefter lukket på stand-by.

Sælges komplet - dog ej bygninger og bygningers faste installationer (toiletter, køkken og kontorer) - men ellers indgår følgende hovedelementer:

Forbrændingsovn og kedel - leverandør Vølund;
Turbineanlæg - leverandør ABB;
Røggasrensning - leverandør ABB;
SRO anlæg - leverandør Lyngsø Energi og Miljø;
Slaggesorteringsanlæg - leverandør Hørning Maskinfabrik.
Diverse rørledninger, kabelføringer, strømskabe, testudstyr, kedler og tanke, udendørs skorsten m.v.

Anlægget fremstår umiddelbart pænt vedligeholdt og driftklart og har været i drift til nedlukning.

Køber skal demontere og flytte anlægget indenfor 6 måneder efter auktionsslut.

Køber forpligter sig til at re-etablere tag og vægge efter demontering hvor det evt. har været nødvendigt at fjerne tag / vægge for at flytte udstyr.

Sælger kan være behjælpelig med at skaffe kran- og nedtagningskapacitet. Dette er dog arbejde efter faktura udover auktionen og er forhold mellem sælger og køber efterfølgende.

Køber forpligter sig til ved nedtagning at følge gældende dansk lovgivning for sikkerhed m.v. herunder bortskaffelse af evt. overskudsaffald fra nedtagning.

Der forefindes ikke affald i anlægget idag.

Kedelvægge fremstår umiddelbart brugbare, men der kan ikke gives garanti i forhold til korrosion m.v. af kedelvægge, ligesom der iøvrigt tages forbehold for indvendige skader i rørledninger m.v.

Alle diagrammer og eksisterende manualer kan medleveres til køber.

Anlæggets overordnede driftdata:

Affaldsforbrænding kombineret med naturgas: 39.000 TPY / 1 mill. Nm3/Year

Elproduktion:

Uden overheder 3,3 MWe
Med overheder 4,0 MWe
Maximum 4,7 MWe
Produktion ca. 28.000 MWh/Year

Fjernvarme:

Uden overheder 9,8 MWv
Med overheder 10,8 MWv
Maximum 12,0 MWv
Produktion ca. 80.000 MWh/Year

Værket kan besigtiges før budgivning. Kontakt kundeservice@retrade.dk eller 28731010 for nærmere information om besigtigelse.English

Complete waste burning plant. Has been used for burning of household waste and production of electricity and district heating system.

Used until 2010 and then put on stand-by.

Sold in one complete batch with all existing production equipment present (however not building and installations for the building it self (toilets, kitchen, offices etc.)) but otherwise the following main components:

Furnace and boiler - Vølund;
Turbines - ABB;
Flue gas cleaning system - ABB;
Slag sorting equipment - Hørning;
Various pipelines, cables, electric equipment, testing equipment, chimney, cranes, etc.

The plant is considered to be in overall good shape and ready for use as such.

The buyer needs to demount the plant and move it from existing building and premises within 6 months after auction end.

The buyer is obliged to re-establish roof and walls after demounting of equipment if needed.

Seller will be able to facilitate crew and get cranes + demolition if needed. The payment for this is added and considered to be directly fee between seller and buyer,

The buyer has to follow Danish rules and regulations for safety and environment during demounting of plant.

Waste, slag and other residues are no longer present at the plant.

Boiler surface seems to be useable, but a guarantee can not be issued. Furthermore no guarantee for corrosion as such or guarantee on internal surfaces in pipes and so on can not be issued.

All flow diagrams and existing manuals / datasheets are available for buyer.

The overall data for the existing plant:

Waste burning capacity in combination with natural gas: 39.000 TPY / 1 mill. Nm3/Year

Powerproduction (electricity):

Without superheater 3,3 MWe
With superheater 4,0 MWe
Maximum 4,7 MWe
Production ca. 28.000 MWh/Year

District heating:

Without superheater 9,8 MWv
With superheater 10,8 MWv
Maximum 12,0 MWv
Production ca. 80.000 MWh/Year

The plant can be inspected prior to bidding. Contact customerservice at kundeservice@retrade.dk or phone +4528731010 for further information regarding inspection or questions as such.

Important sales information

Seller Enviso Group A/S
Location Herning, Denmark

General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
Minimum start bid 7000000
*= Autobid