VANLIGE SPØRSMÅL OG SVAR

1. Hvordan blir jeg registrert som kjøper hos Retrade?
For å kjøpe på Retrade kreves et firma med gyldig organisasjonsnummer. Velg "Registrer deg" eller "Min Konto" og fyll ut registreringsskjemaet for å opprette en konto. E-postadressen din blir også ditt brukernavn, og du velger et passord på minimum 8 tegn. Pass på at skjemaet er fylt inn korrekt, informasjonen vil brukes på faktura ved kjøp. Huk av om du ønsker å få tilsendt informasjon fra Retrade via e-post. Du er nå registrert, men dine opplysninger vil bli sendt til manuell verifisering og godkjenning før kontoen aktiveres. Du vil motta en e-post så snart kontoen er aktivert. Dersom du ikke mottar e-mails fra oss, husk å sjekke spamfilteret / søppelpostkassen i e-postkontoen din, spesielt om du har valgt å bruke en hotmail/live - adresse. Kontoer der falsk informasjon blir oppdaget blir blokkert, og mistanke om identitetstyveri vil bli politianmeldt.

2. Jeg får feilmeldinger underveis i registreringen?
Normalt gir feilmeldinger informasjon om at det er manglende kontaktinfomasjon i registreringen. Husk å bekrefte med passord hver gang du gjør en endring. Dersom du fortsetter å få samme feilmelding ber vi deg åpne et nytt internettvindu og forsøke igjen. Telefonnummer og organisasjonsnummer skrives sammenhengende, uten mellomrom eller bindestreker. Passordet bør være på minimum 8 tegn.

3. Jeg har registrert meg, men får ikke logget inn?
Alle nye registreringer godkjennes av Retrade. Du vil motta en e-mail så snart din konto er aktivert. Dette skjer senest neste virkedag.
Dersom du vet at kontoen er åpen, men likevel får melding om feil passord, kan det hende du har tastet feil en gang og at det er blitt lagret i nettleseren. Prøv å slette historikk i nettleseren før du logger inn igjen.

4. Jeg får melding om at min konto er blokkert?
Dersom du nylig registrerte en konto, skal den godkjennes før aktivering (se spørsmål 3). Vi ber deg også se etter om du har mottatt e-mail fra oss angående aktivering av kontoen. Dersom du registrerte deg for lenger tid tilbake, vil en blokkering av konto normalt skyldes tidligere brudd på regler og vilkår, eller at vi har feilaktig kontaktinformasjon til deg. Send gjerne en e-mail til support@retrade.eu for mer informasjon.

5. Jeg får logget inn men jeg får ikke lagt bud?
Etter 1.mai 2017 kan kun firmaer handle på Retrade. Dersom du var registrert som privat kjøper før den 1.mai 2017 vil du fremdeles kunne logge inn og se din historikk, men ikke legge bud. Dersom du har et momsregistrert selskap, oppgraderer vi gjerne kontoen for deg, dette får du ordnet ved å sende en mail med firmainformasjon til support@retrade.eu.

Kontoen kan også være blokkert for budgivning dersom det har vært brudd på vilkår, eller feil / manglende kontoinformasjon. Ta kontakt med kundeservice på support@retrade.eu ved spørsmål!

6. Hvordan finner jeg ut mer om et produkt?
Til hvert produkt finner du detaljert informasjon og bilder. Du kan også lese Tilstandsvurdering og vedlagte dokumenter, dersom produktet har dette. Dersom du har konkrete spørsmål om et objekt, og informasjonen ikke er oppgitt, kan spørsmål sendes på e-post til oppgitt representant eller support@retrade.eu. Retrade videreformidler da dine spørsmål til selger, som vil svare etter beste evne. Mottatt svar vil legges i informasjonen på objektet. Dersom selger ønsker å ha en kontaktperson, eller mulighet for visning av objektet vil representant eller kundeservice også kunne opplyse om dette.

7. Jeg ser at et objekt jeg har sett tidligere kommer ut på ny auksjon?
I noen tilfeller vil du oppleve at et objekt du har sett på Retrade tidligere kommer ut på ny auksjon. Dette kan skyldes at det ikke ble solgt i første runde, eller at kjøperen ikke har overholdt vilkårene for handel på Retrade. Retrade har 5 dagers frist på betaling av faktura. Dersom denne ikke holdes, kanselleres ordren og objektet legges ut på ny auksjon. Den opprinnelige budvinneren er da blokkert fra å delta i Retrades auksjoner i henhold til vilkårene.

8. Hvor og hvordan hentes produktet jeg har kjøpt?
Henting av produktet er et anliggende mellom kjøper og selger. Kjøper må stå for alle kostnader og organisering forbundet med henting/frakt, med mindre annet er avtalt. Når produktet er registrert betalt hos Retrade, sendes en utleveringsbekreftelse på e-post, med kontaktinformasjon til selger. Henting bør avtales i god tid med selger slik at utlevering kan forberedes. Henting skal skje innen 21 dager fra auksjonens slutt om ikke annet er avtalt med selger. Se auksjonsregler og vilkår om henting.

9. Kan jeg angre på kjøp gjort hos Retrade?
Angrerettloven gjelder ikke ved kjøp av brukte produkter på auksjon på internett. Ethvert bud er juridisk bindende. Et bud kan derfor heller ikke slettes.

10. Jeg har kommet for å hente et produkt, men det viser seg å ikke samsvare med gitt beskrivelse/tilstandsvurdering. Hvordan går jeg frem?
Reklamasjon kan kun mottas i forbindelse med henting av objektet. Ta ikke med deg objektet dersom du har en klage på det. Reklamasjon må behandles av selger, men Retrade kan være behjelpelig med kommunikasjon, og oppgjørsavdelingen kan gjøre en evt tilbakebetaling dersom heving blir løsningen. Kontakt kundeservice hos Retrade på mail support@retrade.eu. Det er viktig at ingen utbedringer påbegynnes før en evt reklamasjon er behandlet.

11. Hvordan regner jeg ut hva totalsum på faktura vil bli?
Totalsum på faktura være ditt bud + auksjonsavgift + betalingsomkostninger + evt MVA. Se spm 12 angående MVA.

12. Tilkommer alltid MVA på budsummen?
På kjøp der kjøper og selger er registrert i samme land, tilkommer lokal MVA på alle fakturaer. På kjøp der kjøper er registrert med gyldig momsnummer i annet land enn selger, tilkommer ingen moms. Se Vilkår og regler for unntak, deriblant kjøp i Norge. På objekter som ikke er MVA-pliktige, for eksempel bruktbiler i Noge, vil MVA kun tilkomme på omkostningene.

13. På fakturaen er det oppgitt kommisjon?
Kommisjonen er inkludert i budet ditt. På fakturaen vil du kunne se kommisjonen som en del av totalsummen, med MVA spesifisert. Der auksjonsomkostninger tilkommer, er dette informert om på auksjonen og er også spesifisert på faktura.

14. Hvordan betaler jeg for et produkt kjøpt hos Retrade?
Når en budrunde er vunnet får du betalingsinformasjon tilsendt på e-post. Din faktura vil bli tilgjengelig på din konto for nedlasting. Betalingsfrist er 5 dager fra fakturadato. Produktet leveres ikke ut før betalingen er registrert mottatt.

Dersom fakturert beløp ikke er betalt innen 5 –fem - dager regnet fra fakturadato, anses dette som vesentlig mislighold av inngått avtale i henhold til Retrades vilkår, og kjøpet vil bli hevet/kansellert uten varsel. Ved heving/kansellering plikter budgiver å betale normaltapserstatning på 10% av budsummen, dog minimum 1500 kr og maksimum 15 000 kr.

15. Objektet jeg har kjøpt, skal finansieres av en bank eller leasingselskap?
Sørg for å ha finansiering klar når auksjonen avsluttes, og send en e-mail til kundeservice@retrade.no med beskjed om hvilken ordre det gjelder, kontaktinformasjon til finansieringsselskapet, samt fullstendig fakturaadresse dersom fakturaen skal stiles til finansieringsselskapet.

16. Jeg har glemt passordet mitt?
Skriv inn din mailadresse i brukernavn-feltet og trykk "Send Passord". Du vil da få tilsendt passordet på e-post etter kort tid.

17. Hvordan kan jeg endre adressen, telefonnummeret eller e-post adressen min?
Endringer oppdateres under "Min konto" når du er logget inn. Husk å bekrefte med passord. Kjøper er forpliktet til å oppdatere kontaktinformasjonen slik at den til enhver tid er korrekt. Dersom du ønsker å endre din kontotype (privat til bedrift) eller oppdatere organisjonsnummer, hjelper vi deg med dette – send en e-mail til support@retrade.eu.

18. Jeg ønsker ikke informasjon på e-post, hva gjør jeg?
Logg deg inn på "Min konto", og huk vekk "Jeg vil gjerne motta informasjon pr. e-post".

19. Hvem bestemmer reservasjonsprisen?
Det er selger som i hvert enkelt tilfelle bestemmer reservasjonspris, dato for auksjonsstart og auksjonsslutt.

20. Hvem utfører Tilstandsvurderingen?
Det er selger eller dennes representant - oftest en uavhengig logistikkpartner godkjent av Retrade, som utfører Tilstandsvurdering. Dersom denne er fylt ut finner du den inne på objektet.

21. Hvem er ansvarlig for informasjonen om et produkt?
Det er selger som er ansvarlig for informasjonen som er gitt om produktet , og har sånn sett fullt ansvar for at informasjonen samsvarer med produktets tilstand.

22. Mitt bud blir umiddelbart slått av et bud datert før mitt?
Budgiveren har brukt autobudfunksjonen. Denne følger det samme regelverket for budgivning som "vanlige" bud. Budene funksjonen avgir, tidsstemples med datoen autobud ble lagt inn. Autobudfunksjonen øker budet med gitt budøkning hver gang budgiveren blir overbudt. For at listen over bud ikke skal bli uoverskuelig lang er det alltid bare det siste autobudet som synes i listen.

23. Kan jeg endre autobudet mitt?
Før maksbudet ditt er oppnådd, kan du endre det till en lavere eller høyere sum. Legg ditt nye bud i autobudfeltet og bekreft dette. Nytt bud / maksbud må være minimum budinkrement høyere enn gjeldende bud.

KONTAKT RETRADE

Lurer du på noe? Se gjerne under Vanlige spørsmål og svar - ofte finner du svaret der!

Har du spørsmål om objektet?
Dersom det ikke er oppgitt kontaktinfomasjon i annonsen, selges objektet med den infomasjonen som er oppgitt.

Har du nylig registrert konto?
Alle nye registreringer godkjennes av Retrade. Du vil motta en e-mail der du bes bekrefte mailadressen din, og en ny så snart kontoen er aktivert.

Har du spørsmål om nylig avsluttet auksjon?
Står du med høyeste bud under reservasjonspris når en auksjon er avsluttet, vil du få beskjed innen 24 timer dersom selger aksepterer ditt bud, du kan også bli kontaktet av representant for selger for å se om dere kan komme til enighet om et bud nærmere reservasjonspris.

Betalingsinformasjon sendes på mail samme dag som auksjonsavslutningen. Din faktura blir tilgjengelig på din konto for nedlasting.

Venter du på utleveringsbekreftelse?
Etter at du har betalt, skal betalingen være bokført i bank før du får e-post om at avtale om henting kan gjøres.

For andre spørsmål kan du ringe skandinavisk kundeservice: 23 89 75 40 (Man-torsd 08-18), og du kan alltid nå oss på e-mail:
E-post: support@retrade.eu

OM RETRADE

Retrade er en nettauksjon for brukt utstyr, maskiner, kjøretøy og annet overskuddsmateriell:

• Brukes av de største private og offentlige selskapene i Norden for salg
• Er anerkjent av kjøpere fra hele verden


Hvorfor er Retrade trygt og lønnsomt - For både kjøper og selger?

Fordi Retrade har profesjonell kundeservice og spesialkompetanse:

• Internasjonal kundeservice - Vår erfarne stab er tilgjengelig for både kjøper og selger
• Offentlig godkjent system - Det sikreste og mest stabile auksjonssystemet i markedet
• Kompetanse - Innen maskinøkonomi, juss, skatt og avgifter
• Sikkerhet - Alt oppgjør håndteres via egen oppgjørskonto.


Fordi Retrade har en unik erfaring og historikk:

• Over 100.000 gjennomførte auksjoner, solgt til mer enn 100 land verden over
• Over 100.000 kjøpere er godkjent til å handleFordi Retrade er nasjonal, nordisk og internasjonal:

• Har lokalkunnskap i Norge, Sverige, Danmark og Finland - Tilpasset lokale lover og regler
• Har med nordisk tilstedeværelse en unik markedsforståelse
• Har med sin internasjonale profil kjøpere fra hele verdenFordi Retrade er en del av Assetfront.com:

• Markedets ledende Asset Management System
• Komplett objektstyring med tilleggstjenester
• Gir selger 100% oversikt og kontroll over salgsprosessen


Historikk

Retrade baserer seg på forprosjekter fra 1997 frem til åpning i slutten av 2006. Prosjektgruppen bestod innledningsvis av personer fra noen av de største selskapene innen bygg, anlegg, industri og offentlig, bl.a. Mesta, Cramo og Forsvaret. Siden oppstart, og gjennom etablering i Norden, er det gjennomført over 50.000 auksjoner.

Alle rettigheter til de løsninger Retrade er en del av tilhører Integrated Cooperative Solutions AS. Under paraplyen til Integrated Cooperative Solutions er Retrade også en del av Asset Front, markedets ledende Asset Management System.

VILKÅR OG AUKSJONSREGLER

Når du bekrefter et bud på en auksjon, betyr det samtidig at du har akseptert og godkjent gjeldende betingelser. Da du kan handle på auksjoner i flere land, ber vi deg lese gjennom standardvilkår OG særskilte tillegg for hvert land under.

Vi tar forbehold om skrivefeil og logiske feil på våre sider.

1. Registrering
For å kunne handle hos Retrade må du være registrert. Registreringen er gratis, og uten forpliktelser for deg. Ved å fylle ut registreringsskjemaet bekrefter du å ha oppgitt korrekte opplysninger om bedriften og kontaktperson. Dersom opplysningene du har avgitt er uriktige eller endrer seg i fremtiden er du forpliktet til å underrette Retrade med korrekte opplysninger ved å endre din profil under Min konto. Ved første gangs registrering vil dine opplysninger vil bli sendt til manuell verifisering og godkjenning før kontoen aktiveres. Du vil motta en e-post så snart kontoen er aktivert. Opplysningene vil bli lagret på en sikker måte, og vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende. Du bestemmer selv brukernavn og passord når du registrerer deg.

Det er kun registrerte firmaer med kontaktpersoner som har fylt 18 år og har rett til å inngå juridisk bindende avtaler som kan handle hos Retrade. Innlagt bud er bindende. Falsk ordreinnleggelse eller budgivning vil bli politianmeldt. Forsøk på svindel, dokumentforfalskning og annen kriminell virksomhet vil bli strafferettslig forfulgt.

Det er gratis å registrere seg som kjøper hos Retrade.

2. Personvern og databehandling
Ved å akseptere vilkårene hos Retrade har du gitt tillatelse til å la Retrade benytte dine/selskapets opplysninger etter retningslinjene i vår Personvernerklæring.

3. Auksjonsregler

a) Bindende bud
Alle bud inngitt i alle typer auksjoner er juridisk bindende. Dette innebærer at plasseringen av et bud via din konto hos Retrade (foretatt enten av deg eller andre som disponerer din konto) ikke kan tilbakekalles fra auksjonen etter at det er avgitt. Er ditt bud vinnende anses en avtale for inngått mellom deg og selger når auksjonen stenger.

Bud lavere enn reservasjonspris
Alle bud er juridisk bindende. Dette gjelder t.o.m 24 timer etter auksjonens sluttid (klokkeslett). Budgiveren får beskjed innen 24 timer om budet er akseptert. Dersom selger velger å akseptere høyeste bud anses en avtale for inngått mellom deg og selger. Betalingsinformasjon vil da sendes på e-post og fakturaen vil bli tilgjengelig på din konto.

b) Avslå bud
Selger har rett til å avslå ethvert vinnerbud.

c) Stenging av auksjoner
Retrade forbeholder seg retten til å stenge muligheten for salg på gitte tidspunkter.

d) Stenge ute useriøse brukere
Retrade forbeholder seg retten til å utestenge useriøse brukere, slette auksjoner, og slette bud.

e) Betaling
Produkter kjøpt hos Retrade betales med faktura.
Når en auksjon er avsluttet og ditt vinnerbud er registrert, vil du få en bekreftelse fra Retrade på e-post. Videre vil du samme dag motta betalingsinformasjon på e-post og fakturaen vil være tilgjengelig for nedlasting på din konto. Dersom fakturert beløp ikke er betalt innen 5 dager regnet fra fakturadato, anses dette som vesentlig mislighold av inngått avtale i henhold til Retrades vilkår, og kjøpet kan bli hevet/kansellert uten varsel. Ved heving/kansellering plikter budgiver å betale normaltapserstatning på 10% av budsummen, dog minimum 1500 kr og maksimum 15 000 kr.. Alle produkter kjøpt hos Retrade SKAL være betalt før avhenting. Når din betaling er registrert på oppgjørskontoen, vil Retrade sende ut utleveringsordre til selger.

f) Frakt og avhenting
Kjøper må bekoste alle utgifter vedrørende utlevering og frakt. Dette gjelder også ved evt. kansellering av kjøpet. Når kjøpesummen er registrert betalt hos Retrade, plikter budgiver å avtale tid med selger for budgivers overtakelse av objektet . Fra avtalt overtakelsestidspunkt, har budgiveren risikoen for objektet, og må således fra dette tidspunktet selv sørge for forsikring eller annet for å forebygge tap.

Alle objekter skal være hentet innen 21 dager. Deretter kan selger kreve å få dekket merkostnader som følge av for sen henting. Dersom objektet ikke er avhentet innen 30 dager anses dette for mislighold av avtalen. Objekter med vinnerbud over NOK 20.000,- ekskl. moms, vil uten varsel bli lagt ut på ny auksjon. Salgssummen ved en ny auksjon skal først dekke selgers og Retrades omkostninger, herunder, men ikke begrenset til, lagring, håndtering, administrasjon og lignende. Overskytende beløp tilbakeføres til opprinnelig kjøper.

Ved unnlatelse av å hente objekter med vinnerbud under NOK 20.000,- ekskl. moms innen den fastsatte fristen, er selger berettiget til å disponere over objektet som det passer ham, herunder, men ikke begrenset til, å skrote det eller legge det ut på ny auksjon. Kjøper som unnlater å avhente objektet har ingen krav overfor hverken selger eller Retrade, herunder ingen krav på andel av eventuell ny kjøpesum ved gjensalg.

g) Omkostninger
Retrades kommisjon er inkludert i vinnerbudet. På noen auksjoner vil det tilkomme auksjonsomkostninger. Disse er tydelig angitt på auksjonssiden og der du bekrefter ditt bud. Betalingsomkostninger tilkommer på hver ordre.

Kommisjon, omkostninger og MVA på disse spesifiseres på faktura.

På objekter fritatt for MVA (som kjøretøy registrert i Norge), tilkommer MVA kun på omkostningene.

h) Merverdiavgift
Priser og bud presenteres eksklusive MVA. MVA. på 25% tilkommer. Kjøretøy som omfattes av stortingets vedtak om omregistreringsavgift og har vært registrert i Norge, er ikke mva-pliktig, og selges således uten mva.

i) Budsamarbeid
Det er ikke tillatt med samarbeid som begrenser konkurransen, jfr konkurranseloven kap. 3 §10.

j) Utropspris
Alle auksjoner har en utropspris. Alle bud som gis etter auksjonsstart må være høyere enn eller lik utropsprisen.

k) Auksjonsstart / -slutt
Alle auksjoner har et starttidspunkt og sluttidspunkt. Budgivning tillates kun i dette tidsrommet. Dersom et bud er mottatt i løpet av de siste fem minuttene av en auksjon, forlenges auksjonen automatisk med fem nye minutter, fra det tidspunkt når budet ble mottatt. Det er selger som bestemmer start- og sluttdato.

l) Budøkning
Alle auksjoner har en definert budøkning (budinkrement). Størrelsen på avgitt bud må alltid være minimum budinkrementet større enn budet man byr over.

4. Retrades rolle
Retrade kan ikke bli holdt ansvarlig for oppføringen av eller de produktene som tilbys for salg eller levering av selgeren. Retrade har ikke kontroll over, eller ansvar for kvaliteten, sikkerheten, eller lovligheten av produkter som er gjenstand for slike auksjoner. Selger er derimot forpliktet til å levere et produkt i den stand som er beskrevet i auksjonen. Retrade er selv ikke part i noen av auksjonene og tilbyr kun de tekniske mulighetene, og en markedsplass, hvor disse auksjonene kan bli gjennomført.

Retrade forbeholder seg retten til å stenge auksjoner før de avsluttes, til å forlenge auksjoner, til å avlyse eller tilbakekalle beskrivelser, hvor vi har tvingende juridiske eller tekniske grunner for å gjøre dette (inkludert tekniske problemer opplevd av Retrade, en selger eller på internett). I den grad det er praktisk mulig, vil vi gi en rimelig forhåndsadvarsel angående tiltak som nevnt ovenfor som aktes gjennomført av Retrade. Det kan også forekomme tilfeller hvor denne nettjenesten blir utilgjengelig, enten på planlagt eller ikke planlagt grunnlag. Du tilkjennegir at Retrade ikke er avtalerettslig (eller på noen annen måte) forpliktet eller behøver å tilby eller gjøre tilgjengelig til deg noen av auksjonene, eller noen annen nettjeneste.

Ethvert medlem erkjenner at vi har rett til å avlyse enhver auksjon som forekommer oss - basert på informasjon mottatt fra tredjepersoner eller andre medlemmer - å medføre et mislighold av denne avtale. For dette tilfelle vil vi informere både selgeren og under tiden en eller flere budgivende medlemmer om avlysningen av auksjonen.

Retrade forbeholder seg retten til å suspendere eller stenge kontoen og til å suspendere eller avslutte enhver auksjon tilknyttet en slik konto til et medlem som misligholder eller som for oss synes å vedvarende eller vesentlig misligholde denne avtale, herunder inkludert avgivelse av falsk registreringsinformasjon eller annen misbruk av markedsplassen Retrade. En person som får sin konto suspendert eller avsluttet av Retrade kan ikke på nytt registrere seg for bruk av markedsplassen Retrade uten vårt forhåndssamtykke. Ved misbruk forbeholder Retrade seg retten til å oppbevare data tilknyttet den stengte/suspenderte konto, for intern bruk. Retrade gjør oppmerksom på at forsøk på ulovlig aktivitet og misbruk av våre tjenester på www.retrade.eu vil kunne bli overlevert til politiet ved straffbare forhold for rettslig oppfølging.

Retrade gjør oppmerksom på at auksjon på nett av brukte produkter ikke omfattes av angrerettsloven. Det er således ingen angrerett.

5. Ansvar
I den utstrekning dette tillates av norsk lov frafaller du ethvert krav mot Retrade, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse med eller i sammenheng med enhver auksjon, inkludert (men ikke begrenset til) ethvert krav eller forlangende i forbindelse med beskrivelsen av salgsgjenstanden, bud, ikke gjennomførte eller gjennomførte transaksjoner, eller produkter tilbudt gjennom eller i forbindelse med enhver auksjon.

Retrade er ikke ansvarlig for manglende gjennomføring av forpliktelser etter denne avtale, dersom dette skyldes forhold som ligger utenfor Retrades kontroll.

Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller overfor noen tredjepart for indirekte- eller andre følgeskader eller tap, eller for noe tap av data, profitt, inntekter, utbytte eller omsetning, uavhengig av hvordan skaden eller tapet har oppstått (enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på denne avtale eller har skjedd på annen måte).

Du aksepterer å holde Retrade ikke ansvarlig for ethvert krav eller utgift som måtte oppstå som en følge av brudd på denne avtale av deg eller gjennom din Retrade-konto.

a) Reklamasjon
Alle produkter selges med den informasjon, beskrivelse og bilder som er oppgitt i den enkelte auksjon. Kjøper har undersøkelsesplikt, og objektet godkjennes ved henting.

Dersom det oppstår en situasjon hvor kjøper har et legitimt krav i henhold til gjeldende lovgivning, så er det selgers ansvar å bli enig med kjøper om en løsning av tvisten. Om oppgitt informasjon om produktet ikke samsvarer med faktiske egenskaper eller tilstand, må selger bli enig med kjøper om en prisreduksjon, eller heving av handelen. Objektet skal da ikke forlate selgers lokasjon. Dersom selger ikke kan levere produktet, uansett grunn til dette, fraskriver kjøper seg retten til å gjøre et dekningskjøp. Kjøper har i en sånn situasjon kun krav på tilbakebetaling av budsummen.

6. Lover og regler
Alle juridiske forhold mellom involverte parter og Retrade skal behandles i henhold til norsk lov.

7. Annet
For det tilfelle at noen bestemmelse i inneværende avtale skulle vise seg å være ugyldig eller ugjennomførlig grunnet rettslig kjennelse eller dom, skal gjenværende bestemmelser i avtalen fortsatt anses som gyldige og håndhevbare.

SÆRSKILTE VILKÅR FOR HANDEL FRA SELGERE I DE ULIKE LANDENE
Alle kjøp faktureres i lokal valuta for landet der selger er registrert.

DANMARK
Kun registrerte firmaer med gyldig CVR-nummer / VAT-nummer kan delta i auksjoner fra selgere registrert i Danmark. Skat kræver dokumentation for eksport fra Danmark og til købers hjemland. Denne dokumentation kan kun tilvejebringes ved at anvende en uafhængig fragtagent i forbindelse med afhentningen af det købte. Denne fragtagent skal give sælger kopi af fragtbrev ved afhentning.

SVERIGE
1) Objektet godkjennes ved henting. Når kjøperen sender en transportør/tredjepart anses objektet som godkjent ved overlevering av varen.

FOR DEG SOM SELGER UTSTYR

Er du allerede registrert som selger?
Da logger du inn på www.assetfront.com

Ønsker du å selge på Retrade?
Klikk på Selg på Retrade for mer informasjon og for å bli kontaktet!

Er du samarbeidspartner og vil registrere ny kunde? Gå til:
nykunde.retrade.eu

Har du spørsmål?
Retrade
+47 21 42 10 11
support@retrade.eu

LogistikkPartner Norge

LogistikkPartner Norge håndterer salg av overskuddsmateriell på Retrade for alle type selskaper.

Logistikkpartner tilbyr klargjøring for salg, fotografering, registrering i systemer, eksportdokumentasjon, og rådgiving om priser og sammensetning av salgsobjekter. De tilbyr også transport, lagring og utlevering av salgsobjekt til kjøper.

Uansett om du ønsker en komplett løsning, eller selv ønsker å gjøre deler av salgsprosessen, så kan LogistikkPartner hjelpe deg.

Ta kontakt for å få hjelp med avhending idag:

Martin Steen
+ 47 932 80 399
martin@logpar.com

KONTO HOS RETRADE

Registrer deg
Velg "Registrer deg" og fyll ut registreringsskjemaet for å opprette en konto. Bruk mailadressen din som brukernavn. Registreringen krever gyldig organisasjons/momsnummer. Firmainformasjonen skal være korrekt. Faktura kan ikke stiles om i etterkant av et kjøp.
>br> Når du har bekreftet at opplysningene stemmer er du registrert, men dine opplysninger vil bli sendt til manuell verifisering før kontoen aktiveres. Du vil motta en e-post der vi ber deg bekrefte mailadressen din, og en ny når kontoen din er aktivert. Sjekk gjerne spam / søppelpost dersom du ikke kan se å ha mottatt mailene.

Logg inn
Tast inn mailadressen din og passordet du valgte da du registrerte deg.

"Min Konto"
Under "Min Konto" finner du din profil/personalia, dine ordre og ordrestatus, samt auksjonsovervåker og auksjonsvarsler. Her kan du også endre passord. Dersom du behøver å gjøre endringer i moms/organisasjonsnummer, kontakt support@retrade.eu.

Du kan handle fra selgere i alle nordiske land med samme konto.

BUDGIVNING, AUTOBUD OG RESERVASJONSPRISBudgivning
Pass på at du er innlogget. Du vil nå se auksjonens gjenværende tid, produktets reservasjonspris, budøkning og gjeldende bud. Budleder vises i eget felt. I alle auksjoner rangeres budene etter størrelse på budbeløpet og tidspunkt for lagt bud. Alle auksjoner har et definert budinkrement. Alle bud er juridisk bindende. Bud under reservasjonspris er bindende for budgiver t.o.m 24 timer etter auksjonens sluttid (klokkeslett). Budgiveren får beskjed innen 24 timer dersom budet aksepteres.

"Legg bud"
Når du har trykket "Legg bud", kommer du til en bekreftelsesside, hvor du bekrefter ditt bud og evt. autobud. NB! Ved autobud under reservasjonspris virker reservasjonsprisen som et motbud og gjeldende bud vil høynes til ditt maksbud eller reservasjonspris.

Autobud
Legg summen du maksimalt vil by i Autobud-feltet og trykk Legg Bud. Autobudfunksjonaliteten registrerer det høyeste beløpet du ønsker å gi for produktet, og høyner automatisk med minste tillatte beløp hver gang noen byr over ditt gjeldende bud, til ditt maksbud er nådd. Du vil motta mail når noen overbyr ditt maksbud.

Autobud markeres med en stjerne (*).
Dersom du ønsker å endre ditt autobud/legge til et autobud i en auksjon hvor du er budleder, må autobud være minst ett budsteg høyere enn ditt gjeldende bud.

Budgivning i de siste minuttene
Dersom et bud er mottatt i løpet av de siste fem minuttene av en auksjon, forlenges auksjonen automatisk med fem nye minutter, fra det tidspunkt når budet ble mottatt.

Reservasjonspris
Alle auksjoner har en reservasjonspris. Hvis budsum er lik eller høyere enn reservasjonspris, selges produktet. Dersom budet er under reservasjonspris, har selgeren 24 timer på seg til å gi beskjed til budgiver om budet aksepteres.

Overbudt
Hvis noen gir et høyere bud enn ditt, blir du informert om dette via e-post. Dette gjelder ikke for bud under reservasjonspris.

Hvis du reagerer på at noen umiddelbart byr over deg, har denne antagelig lagt inn et AutoBud (markert med stjerne) som medfører at ditt bud blir overbudt øyeblikkelig (Se eget punkt om autobud). Inne på den detaljerte visningen av et produkt finner du full budhistorikk. Alle bud er identifisert med budgiverens kundenummer.

Like bud
Dersom du byr mot et autobud kan like bud forekomme (ditt bud er lik i størrelse som maksbudet til vedkommende budgiver med autobud). Ved like bud er det eldste bud i tid (bud lagt inn først) som er budleder i en pågående auksjon eller budvinner i en avsluttet auksjon.

BETALING, OMKOSTNINGER OG M.V.ABetaling
Er du budleder ved auksjonsslutt, og reservasjonspris er oppnådd, har du vunnet budrunden. Du vil få e-post fra oss som bekrefter dette samme dag. Dersom selger aksepterer et bud under reservasjonspris, vil dette bli bekreftet i løpet av 24 timer.

Betalingsinformasjon vil bli tilsendt på e-post og din faktura vil bli tilgjengelig for nedlasting på din konto.

Alle kjøp via Retrade betales pr faktura.

Omkostninger
Kommisjon er inkludert i vinnerbudet.
På de fleste auksjoner tilkommer auksjonsomkostninger. Disse er tydelig angitt på hver auksjon og utregnet på budbekreftelsessiden.
Betalingsomkostninger tilkommer på hver faktura.
Omkostningene og MVA på disse spesifiseres på faktura.


Sen/uteblitt betaling
Der betalingsfrist ikke overholdes annulleres ordren. Budgivers konto lukkes og ny faktura på normaltapserstatning på 10% av vinnerbudet - (min NOK 1500 max NOK 15 000) sendes budgiver.

Merverdiavgift, MOMS, MVA
Alle summer presenteres eksklusive m.v.a. Moms tilkommer på alle kjøp der kjøper er registrert i samme land som selger. Moms på salgsomkostninger tilkommer der kjøperen er registrert i samme land som selger.. Moms på 25% tilkommer på alle norske auksjoner, med unntak av kjøretøy registrert i Norge, der avgift til staten betales i form av omregistreringsavgift.

På objekter fritatt for MVA, tilkommer MVA kun på omkostningene. Dersom du ønsker å regne ut hvilken MVA som vil tilkomme på omkostningene, bruk vår kalkulator-link.

Finansiering
Dersom kjøp skal finansieres av et finansieringsselskap eller en bank, ber vi deg ha finansiering klar før auksjonens slutt. Forsikre deg om at finansieringen/lånerammen er stor nok til å dekke kjøpesummen. Så snart du har fått bekreftet at du er budvinner, ta kontakt med Retrade med kontaktinformasjon til finansieringsselskapet,

Eksport
Ved eksport av objekt fra Norge skal m.v.a også betales inn, men vil kunne tilbakebetales fra selger dersom tilstrekkelig dokumentasjon på eksport foreligger. Denne ordningen gjelder kun utenlandske firmaer med gyldig VAT nummer registrert utenfor Norge. Det utstedes ingen fakturaer uten m.v.a.

NB!
For refusjon av MVA på kjøp fra Equinor, Felleskjøpet og visse andre må kjøper selv søke myndighetene. Se Export (engelsk).

Fakturaendring
Sørg for at du har oppdatert firmainformasjon på din konto på Retrade. Hvis du har kjøpt et produkt, men skal ha endret fakturaen etterpå, fakturerer vi et gebyr på 500,- + moms. Dette forutsetter også at firmaet vi skal stile fakturaen til har en konto på Retrade. Skriv en mail til support@retrade.eu og oppgi fakturanummer samt kundenummeret som skal faktureres.

HENTING AV BETALT OBJEKT

Objektet hentes på lokasjon oppgitt i auksjonsannonsen.
Kontaktinformasjon til selger vil bli tilsendt på e-post når faktura er registrert betalt. Selger skal ikke kontaktes før dette. Kjøper og selger avtaler direkte alle detaljer rundt utleveringen.

All avhenting og frakt av betalte objekter arrangeres og bekostes av kjøper. Kjøper må selv ta kontakt med ønsket transportfirma.

OBS: Utlevering skjer kun ved fremsvisning av utleveringsbekreftelsen. Sørg derfor for at et evt transportselskap får en kopi av denne. Ved kjøp av kjøretøy / objekt som skal omregistreres kan selger kreve fullmakt for dette.

Hentefrist 21 dager
Alle objekter skal være hentet innen 21 dager. Er ikke objektet hentet innen 30 dager etter auksjonsavslutning, anses avtalen hevet og selger står fritt til å selge objektet på nytt eller disponere over det på annen måte. Kjøper har i disse tilfeller ingen rett til å kreve tilbakebetaling. Unntak: 1) Selger og kjøper har avtalt andre vilkår for henting av objektet. 2) Selger har ikke vært tilgjengelig eller svart på kjøpers henvendelser, og Retrade er varslet om dette innen utgangen av 30 dager.
Se ellers "vilkår og auksjonsregler".

PERSONVERNERKLÆRING

Når du registrerer deg på Retrade gir du samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg, og bekrefter å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre tjenester, og hvordan vi behandler disse.

Retrade er ansvarlig for behandling av personopplysninger som oppgis i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bruk av våre tjenester, og kontakt med Kundeservice.

Hvilke data lagrer vi

De eneste personopplysningene som innhentes er kontaktpersoner for kundeforholdet, med fornavn, etternavn, telefonnummer og e-postadresse.

Opplysninger som lagres i forbindelse med gjennomføring av auksjoner og kjøpstransaksjoner lagres på servere som eies og driftes av Vendo AS. Vendo AS er underlagt en egen avtale som databehandler for Retrade, en avtale som sikrer at personopplysninger ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende. Opplysninger som er feil eller mangelfulle, og som er nødvendige for å gjennomføre kjøpstransaksjoner, kan bli oppdatert med opplysninger fra 3. parts registre.

Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adressen som benyttes ved bruk av våre tjenester lagret.

Når du besøker våre nettsider lagrer vi automatisk informasjon om hvilken teknologi du bruker, om du er på laptop, nettbrett eller mobil, hvilke sider du besøker og hva du klikker på, samt din geografiske posisjon, og andre brukeropplysninger som er en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme.

Vi bruker også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å bedre brukeropplevelsen på våre sider. For informasjon om cookies, og hvordan disse brukes, vennligst se vår informasjonsside om cookies.

Markedsføring

Retrade kan sende deg nyhetsbrev og annen informasjon på mail. Du kan selv velge å takke nei til dette og i alle mailer som sendes deg i forbindelse med markedsføring, kan du velge å melde deg av eller oppdatere opplysninger som er lagret om deg.

Retrade benytter tredjepartsløsninger for mailutsendelser, markedsføring og kundeservice, som for eksempel Mailchimp, Facebook og Freshdesk. Tjenesteleverandørene kan befinne seg utenfor EU. Ved å bruke Retrade samtykker du til at Retrade kan overføre lagret data til andre systemer og underleverandører som Retrade benytter og at Retrade kan bruke tredjepartsleverandører til å samle data fra andre systemer hvor brukerne samtykker til dette.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger hentes inn for at Retrade skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som Retrade samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernerklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Innsyn og retting

Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Du kan til enhver tid se, og redigere, dine personopplysninger i våre tjenester.

Du kan kontakte Kundeservice på support@retrade.eu.

Oppbevaring og sletting

Retrade lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Når du sletter, eller ønsker å avregistrere deg fra våre tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bud- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

Konfidensialitet og sikkerhet

Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger.

Opplysninger på kontoen din er passordbeskyttet. Ditt passord vil ikke være synlig for Retrade da dette er kryptert i våre systemer.

Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100 % sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss.

Dersom Retrade blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per e-post, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at Retrade tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer og administrative problemer knyttet til din bruk av tjenesten. Retrade plikter dessuten å varsle sikkerhetsbrudd til datatilsynet senest i løpet av 72 timer etter at vi har fått kjennskap til bruddet.

Retrade er ikke ansvarlig for opplysninger du velger å lagre ved hjelp av våre tjenester, og vi kan ikke garantere for konsekvenser som følge av sikkerhetsbrudd.

Sensitive og konfidensielle personopplysninger

Retrade kan i noen tilfeller be om firmattest og kopi av legitimasjon for å identifisere kundeforhold. I de tilfeller du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon skal personnummeret sladdes.

Linker til tredjeparts nettsteder

Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller linker til andre nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

Endringer i personvernerklæringen

Kunden aksepterer at Retrade forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i Personvernerklæringen varsles på lik linje med vesentlige endringer i Vilkår og Auksjonsregler.

CONTACT RETRADE

Product information
Where there is no contact information given in the auction text, the object is sold with the information that is presented.

Do you have questions regarding a closed auction?
Confirmation of highest bid is sent out every hour.
When you have the highest bid below reservation price when an auction closes, you will be contacted the next day if your bid is accepted by the seller.

Payment details are sent by email on the same day as the end of the auction. Your invoice will be available for download through you account.
After your payment is made, please expect 3-4 days (5-6 if international payment) before receiving an e-mail with contact details for pick up agreement.

For other questions please send us an e-mail:
E-post: support@retrade.eu or contact our support by phone +47 23897540 (Mon - Fri 8AM-6PM) Postal adress:
Retrade
Myrens verksted 1A
0473 Oslo, Norway