All auctions Other Stort parti svetsar och tillbehör 136 st Kemppi MASTERTIG 2800 Tigsvets / Big amount of welders 136 pc + assecoriser

Stort parti svetsar och tillbehör 136 st Kemppi MASTERTIG 2800 Tigsvets / Big amount of welders 136 pc + assecoriser Lidköping

All amounts in SEK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
1 9 days
2 2 hours
3 0 minutes
2 7 seconds
Started: 04.07.2024 21:00:00 Auction closes: 08.08.2024 10:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • Asset overall conditionFully functional during last use.

Additional features

  Other information

  Stort parti svetsar och tillbehör.
  Allt är fullt fungerande
  Om ni är intresserade av en del av partiet eller ett visst antal hör av er för separat uppgörelse
  Bilder är exempelbilder
  Innehållande 136 st Kemppi MASTERTIG 2800 Tigsvets
  + 24 st kärror
  + 167 st Fjärreglage KEMPPI 8 meter
  + 33 st TIG-BRÄNNARE SR17 150 A Flex 8 meter luftkylt flexhuvud
  + 12 st TIG-BRÄNNARE SR17 - 8 meter luftkylt Vridbar
  + 40 st TIG-BRÄNNARE SR17 150 + A 8 meter , luftkylt
  + 39 st TIG-BRÄNNARE SR9 110 A 8 meter luftkylt
  + 23 st TIG-BRÄNNARE SR9 110 A F 8 meter,luftkyld,flexhuvud
  Allt förpackat i pall, Lasthjälp finns under arbetstid men ska bokas innan upphämtning

  Kemppi MasterTig 2800 är perfekt för högkvalitativ svetsning.
  Många inställningsmöjligheter gör den lätt att anpassa och optimera för krävande svetsjobb. Jämn och stabil ljusbåge.
  Klarar de flesta elektrodtyper 1.5-5 mm.
  Svetsar både MMA och TIG.
  Inbyggd långpulsfunktion, ställbar gasförströmning och gasefterströmning,
  down slope, HF-tändning, kontakttändning samt 2- och 4-taktsfunktion.
  Max svetsspänning 46,0 V/280 A.
  OBS! Jordkabel ingår ej.
  Nätanslutning 380V/16A.

  English

  Large batch of welds and accessories.
  Everything is fully functional
  If you are interested in part of the lot or a certain number, please contact us for a separate settlement
  Images are sample images
  Containing 136 Kemppi MASTERTIG 2800 Tigwelds
  + 24 carts
  + 167 remote controls KEMPPI 8 meters
  + 33 TIG TORCHES SR17 150 A Flex 8 meter air-cooled flex head
  + 12 TIG BURNERS SR17 - 8 meters air cooled Rotatable
  + 40 TIG BURNERS SR17 150 + A 8 meters, air cooled
  + 39 TIG BURNERS SR9 110 A 8 meters air cooled
  + 23 TIG TORCHES SR9 110 A F 8 meters, air-cooled, flex head
  Everything packed in pallets, Loading assistance is available during working hours but must be booked before collection

  Kemppi MasterTig 2800 is perfect for high-quality welding.
  Many setting options make it easy to adapt and optimize for demanding welding jobs. Even and stable arc.
  Handles most electrode types 1.5-5 mm.
  Welds both MMA and TIG.
  Built-in long pulse function, adjustable gas preflow and gas afterflow,
  down slope, HF ignition, contact ignition and 2- and 4-stroke function.
  Max welding voltage 46.0 V/280 A.
  ATTENTION! Ground cable not included.
  Mains connection 380V/16A.

  Important sales information

  Seller / Auction broker: LP Väst
  Location Lidköping, Sweden

  Seller information

  LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.

  För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta
  Tobias Melander 033-103031 eller tobias.melander@retrade.eu

  Semesterperiod vecka 28-31 - kontakta oss gärna på mail så svarar vi så fort vi kan.

  Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
  Kontakta Tobias på tel 033-103031 alt: tobias.melander@retrade.eu för en anpassad offert efter era önskemål.

  Sedvanlig kreditprövning krävs.
  "Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
  Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget"

  LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB
  Kontakta Alexandra på mail: info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.

  -------------------------------------------------------------------

  This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.

  Holiday week 28-31, please contact us by email and we will reply as soon as we can.

  For more information or to book a viewing time, please contact
  Tobias Melander +4633-103031 or tobias.melander@retrade.eu

  We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
  Contact Alexandra at info@janssonsentreprenad.se
  to get a price estimate.


  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  Minimum start bid 100
  *= Autobid